Rocznicowe spotkanie nauczycieli – Gazeta Kłobucka
Kłobuck, Kamyk, powiat

Rocznicowe spotkanie nauczycieli

Podczas oficjalnego wstępu do biesiady w nauczycielskim gronie honorowano zasłużonych, a szefowie samorządu składali gratulacje i życzenia na ręce prezes Grażyny Cholewy.
JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Rocznicowe spotkanie nauczycieli

Już 110 lat działa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Rocznicę powstania organizacji uczcili tuż przed Dniem Nauczyciela członkowie ZNP z gminy Kłobuck

Rocznicowa biesiada nauczycieli odbyła się w sali restauracji w Kamyku w piątek 9 października. Wzięli w niej udział członkowie ZNP: nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emeryci. Warto tu dodać, że kłobucki oddział ZNP jest największym w powiecie i zrzesza niemal 300 osób. Na uroczystą Biesiadę Związkową zaproszeni zostali także goście specjalni. Struktury związku reprezentowali więc m.in. Jadwiga Aleksandra Rezler – prezes Okręgu Śląskiego ZNP, Jadwiga Ziętek – honorowy prezes tegoż okręgu i zarazem Oddziału ZNP Kłobuck, wiceprezes zarządu okręgu Zbigniew Dworecki, a także prezeski Oddziałów ZNP z gmin powiatu kłobuckiego. Z kolei lokalne samorządy reprezentowali starosta kłobucki Henryk Kiepura i burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, a także przewodnicząca rady miejskiej Danuta Gosławska, sekretarz Magdalena Kasprzak oraz Jacek Krakowian i Sylwia Piątkowska z kłobuckiego zespołu oświaty samorządowej.
Uroczystość rocznicową rozpoczęła Grażyna Cholewa, prezes Oddziału ZNP w Kłobucku. W kilku słowach przypomniała historię założenia ZNP. Goście pospieszyli z życzeniami i kwiatami z okazji zbliżającego się wówczas Dnia Edukacji Narodowej. Przede wszystkim jednak uhonorowano członków związku, którzy legitymują się najdłuższym stażem związkowym, nie mniejszym niż 25 lat. W tym roku takich osób było aż 35. W imieniu wszystkich jubilatów podziękowania składał Ryszard Mrowiec.
Tuż po opisanej ceremonii rozpoczął się bal związkowy – z tańcem i pysznymi potrawami z restauracyjnej kuchni. Zabawa zakończyła się po północy. (jar)

Zdjęcia:

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Kłobuck, Kamyk, powiat

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Kłobuck, Kamyk, powiat