O ładzie konstytucyjnym – Gazeta Kłobucka
Kilka minut o prawach

O ładzie konstytucyjnym

Adam Kasperkiewicz
O ładzie konstytucyjnym

W ostatnich dniach listopada byliśmy świadkami ważnego wydarzenia w życiu polskich adwokatów. W Krakowie przez dwa dni ( 25-26 listopada) odbywał się XII Krajowy Zjazd Adwokatury. Brali w nim w udział delegaci wybrani przez członków 21 izb adwokackich.

Zanim wspomnimy o reakcji delegatów na obecność Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego, przypomnijmy krótko historię Zjazdu Adwokatury i to, czym właściwe jest on dla adwokatów. Po raz pierwszy instytucja ta, będąca organem adwokackiego samorządu, pojawiła się w ustawie o ustroju adwokatury z listopada 1956 r. Pierwszy, historyczny Zjazd Adwokatury odbył się w dniach 24-25 października 1956 r. w Warszawie. Wtedy to adwokat Michał Kulczycki przypomniał prawdę, która nigdy nie traci na aktualności: „adwokatura bez samorządu jest nie do pomyślenia”. Zjazd Adwokatury, jako organ samorządu adwokackiego, został szybko przez władze zlikwidowany. Nowa ustawa o ustroju adwokatury z 1963 r. nie przewidywała tego ważnego organu, poddając adwokatów szerokiemu nadzorowi ministra sprawiedliwości. Adwokaci mieli dbać o porządek prawny PRL-u zgodnie z prawem i interesem mas pracujących.

Kolejny Zjazd Adwokatów odbył się w Poznaniu w styczniu 1981 r. w Grzegorzewicach. Zwołany został przez Naczelną Radę Adwokacką, pomimo braku ku temu podstaw prawnych i bez zezwolenia władz rządowych. Na Zjeździe tym powołano komisję legislacyjną dla opracowania projektu kolejnej ustawy „Prawo o adwokaturze”. Nowa ustawa, przywracająca Zjazd Adwokatury, została uchwalona 26 maja 1982 r. Pierwszy Krajowy Zjazd Adwokatury obradował w październiku 1983 r. Spośród wszystkich podjętych na Zjeździe uchwał największe polityczne znaczenie miały uchwały, w których domagano się przestrzegania praw i wolności obywatelskich oraz wstawiano się za represjonowanymi działaczami „Solidarności”.

Zawsze wtedy, gdy Zjazd Adwokatury odbywał się dramatycznych momentach historii naszego kraju, jego delegaci stawali w obronie naruszanych praw człowieka i obywatela.
W roku 2016, w którym odbył się kolejny Krajowy Zjazd Adwokatury, ład konstytucyjny jest poważnie zagrożony. Dlatego adwokaci, nie po raz pierwszy, jasno pokazali, jakim wartościom hołdują. Podjęli ważną uchwałę, przypominając, że „granice demokracji konstytucyjnej wyznacza prawo będące autonomiczną i równorzędną wartością. Wszelkie naruszenia tych granic, niezależnie od tego, na jakiej opierają się legitymacji, traktować należy jako zamach na podstawowe konstytucyjne wartości. Ich ochrona w każdym wypadku i w każdym czasie jest naszą podstawową powinnością, od której nikt – ani Adwokatury jako instytucji, ani żadnego z adwokatów – zwolnić nie może”.

Prezes Trybunały Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński został przywitany przez delegatów Zjazdu owacją na stojąco. W ten sposób adwokaci opowiedzieli się za poszanowaniem istniejącego ładu konstytucyjnego. Z trwogą obserwujemy, jak krok po kroku demontowane jest państwo prawa. Nie możemy przestać upominać się o ład konstytucyjny, gdyż nowy ład, wyłaniający się z ustaw uchwalanych przez Sejm, może wkrótce zaskakująco upomnieć się nas – obywateli naszego kraju.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Kilka minut o prawach

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Kilka minut o prawach

prawnik-1

Zamach na niezależne sądownictwo

Ewa Chojnacka3 sierpnia 2017
prawnik

O prawie do prawdziwej informacji

Redakcja1 stycznia 2017
prawnik

O sędziowskiej bezstronności

Redakcja11 grudnia 2016