Ile komornik może wziąć z emerytury? – Gazeta Kłobucka
PRZEPISY

Ile komornik może wziąć z emerytury?

Ile komornik może wziąć z emerytury?

od 1 lipca 2017 roku kwota wolna od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego będzie wynosiła 75 proc. najniższej emerytury lub renty

Komornik może zająć dłużnikowi środki pochodzące zarówno z wynagrodzenia, jak i ze świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS. Zasady egzekucji i dozwolona suma zajęcia różnią się w zależności m.in. od rodzaju przychodu dłużnika. Potrąceń dokonuje się w określonej kolejności: egzekucja obejmuje najpierw świadczenia wypłacone w kwocie zaliczkowej, potem nienależnie pobrane emerytury i renty (i inne świadczenia), następnie należności alimentacyjne, a w dalszej kolejności m.in. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej i innych placówkach opiekuńczych. W przypadku renty czy emerytury potrącenia dokonuje ZUS po uprzednio otrzymanym zawiadomieniu od komornika.
Dług jest przy tym potrącany z emerytury czy renty dopiero po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ale sama wielkość potrącenia jest wyliczana od świadczenia podstawowego.

Ile można zabrać emerytowi? Komornik nie ma prawa odebrać całego świadczenia emerytalnego czy rentowego – w tym celu zostały ustanowione kwoty wolne od potrąceń. Aktualnie obowiązują trzy progi różnicujące wysokość potrąceń w zależności od rodzaju zaległości. Po dokonaniu egzekucji emerytowi lub renciście powinno więc nadal pozostać:
20 proc. najniższej emerytury lub renty w przypadku potrąceń z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczoleczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym;
50 proc. najniższej emerytury przy potrącaniu lub egzekwowaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne;
60 proc. najniższej emerytury przy potrącaniu innych należności.

Od 1 lipca 2017 roku dojdzie jeszcze jeden próg. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego będą wolne od egzekucji i potrąceń także w części odpowiadającej 75 proc. kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Zasada ta obowiązywać będzie również w przypadku zbiegu egzekucji komorniczych, z wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych. (źródło: gazetaprawna.pl)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

PRZEPISY

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 34 317-33-23

Więcej w PRZEPISY

papieros

Przerwy na papierosa trzeba odpracować

Ewa Chojnacka12 lutego 2020
zmiany w powiadomieniach

Mniej informacji z ZUS-u dla pracodawców

Jarosław Jędrysiak14 sierpnia 2019
K - Nie powiesz, kto prowadził Zapłacisz sporo (2504) + fot

Nie powiesz, kto prowadził? Zapłacisz sporo

Ewa Chojnacka31 lipca 2019
hgh

Dowód i polisę zostaw w domu

Jarosław Jędrysiak14 października 2018
work

Nowy kodeks pracy. Jakie zmiany nas czekają?

Ewa Chojnacka24 kwietnia 2018
ss

Kary dla urzędników za wyciek danych

Ewa Chojnacka28 września 2017