O skutecznym gospodarowaniu odpadów – Gazeta Kłobucka
Ekologia

O skutecznym gospodarowaniu odpadów

O śmieciowych problemach i Planie Gospodarki Odpadami na lata 2016-2020” mówił podczas otwarcia konferencji Henryk Mercik – członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Witold Trólka BP ŚUM
O skutecznym gospodarowaniu odpadów

Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach zorganizował konferencję na temat gospodarowania odpadami na terenach niekorzystnie przekształconych. Wzięli w niej udział przedstawiciele gmin i powiatów oraz funkcjonariusze policji

O śmieciowych problemach i „Planie Gospodarki Odpadami na lata 2016-2020” mówił podczas otwarcia konferencji Henryk Mercik – członek Zarządu Województwa Śląskiego. Wspomniany plan Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałą 24 kwietnia. Głównym założeniem jest kontynuowanie budowy nowoczesnego, kompleksowego i regionalnego systemu gospodarki odpadami, pozwalającego w racjonalny sposób zagospodarować wszystkie tzw. „strumienie” wytwarzanych odpadów.

– Dokument zawiera m.in. kierunki działań dotyczące kształtowania systemu gospodarki odpadami. Stawia na selektywną zbiórkę u źródła, na rozwój Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz gospodarkę tzw. obiegów zamkniętych – informuje ŚUM. – Zawiera także harmonogram, określenie podmiotów odpowiedzialnych i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań. Wskazuje regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych i posiada plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska – wymienia.

Na terenie naszego województwa rocznie powstaje ok. 48 mln ton odpadów, w tym ok. 1,5 mln odpadów komunalnych. Prognozy wskazują, że ich masa będzie w kolejnych latach wzrastać.

– W 2016 roku statystyczny mieszkaniec wytworzył ok. 362 kg odpadów, w 2022 ta masa może wzrosnąć do ok. 382 kg. Według ostatnich badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w latach 2011-2013 w województwie śląskim wytwarza się najwięcej odpadów kuchennych, organicznych (ok. 24%), na dalszych miejscach znajduje się papier (ok. 15%), tworzywa sztuczne (ok. 13%) oraz szkło. Te materiały w znacznej części są stosowane do produkcji opakowań – podaje urząd marszałkowski.

Województwo śląskie podzielone jest na trzy regiony gospodarki śmieciowej. W sumie funkcjonuje w nich 29 instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 17 instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Możliwe, że na tym polu realizowane będą kolejne inwestycje dofinansowane przez UE.

– Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji dotyczących odpadów komunalnych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym – zaznacza ŚUM. (oprac. PW)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ekologia

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Ekologia

gf

Dieslem Krakowa nie zwiedzisz

Jarosław Jędrysiak6 września 2018
ulga

Ulgą w smog

Jarosław Jędrysiak5 września 2018
fg

Chcą czystej energii

Jarosław Jędrysiak4 września 2018
re

Wybiorą lepsze jaja

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2018
tz

Byle jakiego pieca już się nie kupi

Jarosław Jędrysiak10 lipca 2018
zz

W góry po śmieci

Jarosław Jędrysiak8 lipca 2018