O skutecznym gospodarowaniu odpadów – Gazeta Kłobucka
Ekologia

O skutecznym gospodarowaniu odpadów

O śmieciowych problemach i Planie Gospodarki Odpadami na lata 2016-2020” mówił podczas otwarcia konferencji Henryk Mercik – członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Witold Trólka BP ŚUM
O skutecznym gospodarowaniu odpadów

Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach zorganizował konferencję na temat gospodarowania odpadami na terenach niekorzystnie przekształconych. Wzięli w niej udział przedstawiciele gmin i powiatów oraz funkcjonariusze policji

O śmieciowych problemach i „Planie Gospodarki Odpadami na lata 2016-2020” mówił podczas otwarcia konferencji Henryk Mercik – członek Zarządu Województwa Śląskiego. Wspomniany plan Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałą 24 kwietnia. Głównym założeniem jest kontynuowanie budowy nowoczesnego, kompleksowego i regionalnego systemu gospodarki odpadami, pozwalającego w racjonalny sposób zagospodarować wszystkie tzw. „strumienie” wytwarzanych odpadów.

– Dokument zawiera m.in. kierunki działań dotyczące kształtowania systemu gospodarki odpadami. Stawia na selektywną zbiórkę u źródła, na rozwój Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz gospodarkę tzw. obiegów zamkniętych – informuje ŚUM. – Zawiera także harmonogram, określenie podmiotów odpowiedzialnych i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań. Wskazuje regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych i posiada plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska – wymienia.

Na terenie naszego województwa rocznie powstaje ok. 48 mln ton odpadów, w tym ok. 1,5 mln odpadów komunalnych. Prognozy wskazują, że ich masa będzie w kolejnych latach wzrastać.

– W 2016 roku statystyczny mieszkaniec wytworzył ok. 362 kg odpadów, w 2022 ta masa może wzrosnąć do ok. 382 kg. Według ostatnich badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w latach 2011-2013 w województwie śląskim wytwarza się najwięcej odpadów kuchennych, organicznych (ok. 24%), na dalszych miejscach znajduje się papier (ok. 15%), tworzywa sztuczne (ok. 13%) oraz szkło. Te materiały w znacznej części są stosowane do produkcji opakowań – podaje urząd marszałkowski.

Województwo śląskie podzielone jest na trzy regiony gospodarki śmieciowej. W sumie funkcjonuje w nich 29 instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 17 instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Możliwe, że na tym polu realizowane będą kolejne inwestycje dofinansowane przez UE.

– Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji dotyczących odpadów komunalnych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym – zaznacza ŚUM. (oprac. PW)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ekologia

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Ekologia

wyle (2)

Wylesianie Europy przyhamowało?

Jarosław Jędrysiak6 lutego 2018
dron

Dron zbada, czym palisz w piecu

Jarosław Jędrysiak5 lutego 2018
1

Szkodliwe paliwa dalej w użyciu

Jarosław Jędrysiak1 lutego 2018
badz-eko-2

Bądź Eko wymień piec

Ewa Chojnacka31 stycznia 2018
droga

Droga z filtrem

Jarosław Jędrysiak31 stycznia 2018
cx

Dla kogo pieniądze na wymianę kotłów?

Piotr Wiewióra31 stycznia 2018