Stacja T-Mobile coraz bliżej – Gazeta Kłobucka
Bez kategorii

Stacja T-Mobile coraz bliżej

Na szczeblu wręczyckiego urzędu sprawa będzie zamknięta, kiedy i jeśli postanowienie o umorzeniu się uprawomocni.
PW
Stacja T-Mobile coraz bliżej

KONTROWERSJE. Gmina umorzyła postępowanie środowiskowe w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej między Kaleją i Wydrą. Okazało się, że inwestor w ogóle nie musi decyzji środowiskowej posiadać. W takiej sytuacji może już starać się o pozwolenie na budowę. Część mieszkańców jest przeciwna, ponieważ obawia się negatywnego oddziaływania na swoje zdrowie

Jak już informowaliśmy latem, 24 lipca wpłynął wniosek T-Mobile Polska SA w Warszawie, a na początku sierpnia wręczycki urząd wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Spółka zaplanowała budowę stacji w odległości ok. 35 m po stronie południowej od drogi wojewódzkiej 494 (ul. Częstochowska), gdzie brak jest domów mieszkalnych (tereny rolnicze). Wydawało się, że będzie musiała przygotować m.in. raport oddziaływania na środowisko, więc na finał postępowania przyjdzie poczekać co najmniej kilka miesięcy. Tymczasem w październiku – decyzją wójta Henryka Krawczyka – zostało ono umorzone. Po konsultacjach z innymi organami okazało się, że inwestor w ogóle nie musi decyzji środowiskowej posiadać, żeby móc stację postawić. A ponieważ Wręczyca dysponuje planem zagospodarowania dla całej gminy, T-Mobile może już starać się pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Kłobucku.

– Zapisy naszego planu dopuszczają funkcjonowanie takich przekaźników w tej lokalizacji. To nie jest teren zabudowany. Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową są po drugiej stronie ul. Częstochowskiej. Pierwsze istniejące domy znajdują się natomiast jeszcze dalej – wyjaśnia Marianna Liszewska, sekretarz w UG Wręczyca Wielka.

Na szczeblu wręczyckiego urzędu sprawa będzie więc zamknięta, kiedy i jeśli postanowienie o umorzeniu się uprawomocni. Możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego mają jednak osoby będące stronami postępowania. – To nie tylko właściciele nieruchomości bezpośrednio graniczących z działką, na której planowana jest inwestycja. Krąg osób mających status stron poszerzyliśmy także o tych mieszkańców, którzy, choć posiadają działki nieco dalej, to również mogą być w zasięgu oddziaływania stacji – informuje Elżbieta Brodacka, pełniąca obowiązki kierownika Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska UG. Kiedy postępowanie środowiskowe jeszcze trwało, wpłynęły pisma mieszkańców niezadowolonych z perspektywy posiadania takiego sąsiada. Naczelnym argumentem przeciwko umiejscowieniu stacji między Wydrą i Kaleją były obawy przed jej negatywnym oddziaływaniem na zdrowie ludzi. Jednak mieszkańcy, którzy byli stronami, nie wnieśli oficjalnych zastrzeżeń, choć o inwestycję dopytywali, przeglądali dokumenty i mapy. Sprzeciw zgłosiły osoby, które takiego statusu nie mają, więc im akurat nie przysługuje prawo odwołania się do SKO. (PW)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Bez kategorii

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Bez kategorii

tu

Nowa rada pod nowym kierownictwem

Jarosław Jędrysiak25 listopada 2018
cv

Młodzi dla Niepodległej

Ewa Chojnacka11 listopada 2018
rtt

Parkingu na razie nie będzie

Jarosław Jędrysiak26 lipca 2018
lis

Liswarta Krzepice powraca do okręgówki

Stanisław Wrzesiński29 czerwca 2018
SATYRA-WPIS

Satyra nie tylko polityczna

Ewa Chojnacka22 maja 2018
ewew

Z darami do hospicjum

Jarosław Jędrysiak14 maja 2018