Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych wprowadzi chaos w firmach? Negatywna opinia Pracodawców RP – Gazeta Kłobucka
Częstochowa

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych wprowadzi chaos w firmach? Negatywna opinia Pracodawców RP

Projekt jest wadliwy legislacyjnie, a jego wejście w życie w obecnym kształcie może spowodować chaos w firmach – oceniają Pracodawcy RP.
FLIXKR.COM
Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych wprowadzi chaos w firmach? Negatywna opinia Pracodawców RP

PRAWO PRACY. 9 listopada w sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która ma umożliwić m.in. ich tworzenie przez osoby zatrudnione na tzw. umowach śmieciowych i samo zatrudnionych. Organizacja Pracodawcy RP oceniła projekt jako „wadliwy legislacyjnie” oraz mogący spowodować „chaos w firmach”

– Bardzo negatywnie oceniamy projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych – czytamy w stanowisku Pracodawców RP. – Celem tej regulacji miało być rozszerzenie prawa koalicji, tymczasem prowadzi ona do destrukcji systemu zbiorowego prawa pracy. Jej przyjęcie przez rząd w obecnym kształcie i skierowanie do dalszych prac parlamentarnych wywołuje nasze obawy. Projekt ten zmienia ustrój zbiorowych stosunków pracy w Polsce i stanowi daleko idącą ingerencję w relacje partnerów społecznych. Nie jest on efektem prac prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego, a jego ostateczna wersja nie została zaakceptowana przez stronę pracodawców.

Większe koszty po stronie przedsiębiorców
Pracodawcy RP zgadzają się z niektórymi propozycjami projektu, jednak sposoby ich regulacji budzą ich zastrzeżenia.
– Projekt stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., dotyczącego rozszerzenia prawa koalicji na osoby samozatrudnione i pracujące na umowach cywilnoprawnych. Oznacza to, że osoby te będą miały prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych – wyjaśnia organizacja. – Nie kwestionujemy samej propozycji rozszerzenia prawa koalicji. Nasze zastrzeżenia wywołuje natomiast jego realizacja w projektowanej regulacji. Mamy wątpliwości co do zasadności przyznania wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową zrzeszonym w związkach zawodowych (nawet samozatrudnionym) identycznych uprawnień, jakie przysługują obecnie pracownikom. Przyznanie takim osobom ochrony przed zwolnieniem oraz prawa do płatnych oddelegowań (tzw. etatów związkowych) – jest w naszej ocenie zbyt daleko idące. Nie wynika to również z samego wyroku TK i standardów europejskich, dlatego nie zgadzamy się na wprowadzenie takiego rozwiązania. Jego oczywistą konsekwencją będzie bowiem zwiększenie obowiązków i kosztów po stronie przedsiębiorców oraz ryzyko nadużywania prawa do ochrony.

Uprawnienia jak etatowcy
Pracodawcy RP zwracają uwagę na zbyt ogólne sformułowania projektu nowelizacji ustawy.
– Zgodnie z projektem osoba wykonująca pracę zarobkową, której przyznano pełne prawo koalicji, wystarczy, że „nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób”, „nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem pracy” oraz ma „takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione” – czytamy. – Te trzy warunki zostały opisane w tak ogólny sposób, że już teraz wywołują wątpliwości interpretacyjne. Precyzyjne zdefiniowanie tej grupy jest niezwykle ważne, ponieważ zyska ona identyczne uprawnienia związkowe jak pracownicy (m.in. etaty związkowe i ochronę przed zwolnieniem).
Negatywnie oceniamy rezygnację z wcześniejszej propozycji zawartej w projekcie, dotyczącej kryterium ekonomicznego i pozostawienie jedynie wymogu 6-miesiecznego stażu jako warunkującego uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej. Tymczasem, zgodnie z prawodawstwem międzynarodowym, jak również nauką prawa pracy, kryterium ekonomiczne powinno stanowić podstawową przesłankę. Odejście od niego jest nieuzasadnione i nieprzemyślane – spowoduje, że uprawnienia związkowe będą przysługiwały osobom, które wykonują incydentalnie zlecenia dla firmy i nie łączy je z nimi stała więź ekonomiczna.

Co popierają?
Nie wszystkie propozycje projektu zostały jednoznacznie skrytykowane przez organizację.
– Popieramy natomiast zawarte w projekcie propozycje, które na przestrzeni ostatnich lat były przedmiotem negocjacji partnerów społecznych. Dotyczy to w szczególności podwyższenia kryteriów reprezentatywności związkowej na poziomie zakładowym (z 10% do 15% oraz z 7% do 8%) – czytamy. – Aczkolwiek w naszej ocenie mogłyby być one jeszcze wyższe, ponieważ uważamy, że dialog z pracodawcą powinny prowadzić tylko najliczniejsze i najbardziej odpowiedzialne organizacje.
Akceptujemy również propozycję, zgodnie z którą przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w związku zawodowym osoba należąca do kilku związków będzie wliczana tylko do jednego z nich. Rozwiązanie to wyeliminuje dotychczasową patologię polegającą na tym, że w niektórych zakładach pracy poziom uzwiązkowienia przekraczał nawet 100%. Popieramy także zmianę wprowadzającą procedurę weryfikacji przez sąd liczebności związku zawodowego. Ustalenie właściwej liczby członków organizacji związkowej jest o tyle istotne, że zależą od niej uprawnienia związkowe.
Z uwagi na wyżej wymienione zastrzeżenia krytycznie oceniamy przedmiotowy projekt. Jest on wadliwy legislacyjnie, a jego wejście w życie w obecnym kształcie może spowodować chaos w firmach.
(Źródło: Pracodawcy RP)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Częstochowa

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Częstochowa

zaklad

Klimas Wkręt-met buduje kolejną halę. Będą nowe miejsca pracy!

Ewa Chojnacka31 sierpnia 2018
rr (1)

UKS Orka Częstochowa zawojowała Śląsk!

Ewa Chojnacka25 czerwca 2018
będzie całodobowy

Będzie całodobowy gabinet ginekologiczny?

Ewa Chojnacka19 kwietnia 2018
toyota

Toyota numerem jeden w Częstochowie i w kraju!

Ewa Chojnacka23 stycznia 2018
owsiak

Orkiestra zagra po raz 26!

Ewa Chojnacka12 stycznia 2018
wosp2

Wielka Orkiestra zagra po raz dwudziesty szósty!

Ewa Chojnacka4 stycznia 2018