Elektromobilność coraz bliżej – Gazeta Kłobucka
Ekologia

Elektromobilność coraz bliżej

Ładowanie samochodów ma być, wedle zamierzeń ustawodawczych, znacznie łatwiej dostępne.
WIKIMEDIA/TOGODUMNUS
Elektromobilność coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przedłożony przez ministra energii. Regulacje te mają stymulować w Polsce rozwój transportu zasilanego elektrycznie i paliwami alternatywnymi (LNG i CNG)

Ustawa ma stworzyć podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energią elektryczną oraz do tankowania ich CNG/LNG. Efektem ma być wzrost zainteresowania pojazdami napędzanymi energią elektryczną lub gazem ziemnym. To pierwszy dokument całościowo określający zasady tworzenia i funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie. Alternatywnych wobec najpowszechniej dziś stosowanych paliw pochodnych od ropy naftowej. To ma wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Jest też zarazem przejawem woli wdrożenia u nas dyrektywy europejskiej w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Projekt ustawy zakłada budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych na obszarach gęsto zaludnionych i wzdłuż europejskich korytarzy transportowych. To umożliwi przemieszczanie się samochodów wykorzystują- cych paliwa alternatywne bez obawy o brak możliwości doładowania. Założenia są takie, że do końca 2020 r. będzie 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o mocy normalnej i 400 punktów – o dużej mocy. 70 punktów tankowania CNG ma być rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych. Ładowanie pojazdów elektrycznych jako nowy rodzaj działalności gospodarczej nie będzie stanowiło sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu ustawy „Prawo energetyczne”; tym samym nie bę- dzie wymagało posiadania koncesji. Projekt ustawy umieszcza pierwszy etap rozwoju stacji ładowania samochodów elektrycznych w latach 2018 i 2019. Niezbędna infrastruktura powinna się rozwijać na zasadach rynkowych, ale z dofinansowaniem ze środków publicznych. Jeśli do końca 2019 r. w gminach nie będzie określonej dostępności stacji ładowania, gminy będą musiały opracować plan rozwoju brakującej infrastruktury. Z kolei operator systemu dystrybucyjnego gazowego będzie musiał przygotować program budowy stacji gazu ziemnego i przedsięwzięć dotyczących modernizacji oraz przyłączenia tych stacji do sieci. Projekt ustawy przewiduje, że program budowy stacji gazu ziemnego ma być sporządzany wyłącznie dla gmin zamieszkanych przez co najmniej 100 tys. osób z co najmniej 60 tys. zarejestrowanych samochodów. Przy europejskich szlakach komunikacyjnych plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania i stacji gazu ziemnego będzie przygotowywany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekt przewiduje też możliwość wprowadzenia przez rady gmin stref czystego transportu, w których będą mogły się poruszać tylko pojazdy napędzane energią elektryczną lub gazem ziemnym. Nie będzie to jednak obowiązkowe. Ma tylko ułatwić samorządom walkę z zanieczyszczeniami powietrza na swoim terenie. Pojazdy spalinowe wjeżdżające do takich stref byłyby obłożone opłatą do 30 zł dziennie, które stawałyby się dochodem gminy.

Oczekuje się, że efektem wejścia w życie ustawy będzie spopularyzowanie samochodów elektrycznych. Auta takie mają być tańsze, bo zostaną zwolnione z akcyzy. Co więcej, aż do końca 2025 r. kierowcy aut elektrycznych mają mieć specjalne przywileje w ruchu, np. możliwość korzystania z buspasów i bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania. Jak widać, może nas czekać spora rewolucja w sferze możliwości dla transportu drogowego, z którego korzystamy. (opr. jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ekologia

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Ekologia

gf

Dieslem Krakowa nie zwiedzisz

Jarosław Jędrysiak6 września 2018
ulga

Ulgą w smog

Jarosław Jędrysiak5 września 2018
fg

Chcą czystej energii

Jarosław Jędrysiak4 września 2018
re

Wybiorą lepsze jaja

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2018
tz

Byle jakiego pieca już się nie kupi

Jarosław Jędrysiak10 lipca 2018
zz

W góry po śmieci

Jarosław Jędrysiak8 lipca 2018