Sprzedawcy wciskają niedozwolone paliwa – Gazeta Kłobucka
Region

Sprzedawcy wciskają niedozwolone paliwa

Nie warto kupować zakazanych ustawą paliw. Można narazić się na wysoką grzywnę.
WITOLD TRÓLKA, UMWŚ
Sprzedawcy wciskają niedozwolone paliwa

EKOLOGIA. Urząd marszałkowski apeluje, aby mieszkańcy nie kupowali mułów, flotów, węgla brunatnego oraz innych paliw zakazanych uchwałą antysmogową

Żaden muł czy flotokoncentrat, niezależnie od ich nazw handlowych czy zastosowanych mieszanek, nie jest dopuszczony w województwie śląskim do użytkowania w piecach i kotłach. Zakaz ten obowiązuje od 1 września 2017 roku i wynika z tzw. uchwały antysmogowej, przyjętej przez sejmik województwa.

– Problem związany z realizacją uchwały antysmogowej polega jednak na tym, że na poziomie krajowym Ministerstwo Energii nie wprowadziło zakazu handlu mułami węglowymi – informuje Witold Trólka z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. – W województwie śląskim występują przypadki nieuczciwych praktyk handlowych wobec nabywców. Polegają one najczęściej na wprowadzaniu w błąd poprzez stosowanie nazw handlowych, takich jak ekomuł, ekoflot oraz groszek z domieszkami mułu czy flotu, groszek czy brykiet z węgla brunatnego.

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – 1000 zł (art. 96 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Przed wejściem w życie uchwały antysmogowej paliwa te były ogólnodostępne i stosowane w wielu gospodarstwach domowych, a spora grupa mieszkańców województwa posiada jeszcze zapasy tego materiału. Województwo Śląskie podało do publicznej wiadomości listę podmiotów, którym można przekazać paliwa w celu ich dalszego zagospodarowania. (as)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Więcej w Region

dffd

Urzędy przeszkolą z JPK_VAT

Ewa Chojnacka12 lutego 2018
kurs

Ochrona przyrody w prawie i praktyce

Adam Świerczyński28 stycznia 2018
nto

Sprawdź ważność dowodu osobistego

Adam Świerczyński20 stycznia 2018
vc

Pijany ukradł ciężarówkę ze składu węgla

Adam Świerczyński17 stycznia 2018
eskarb

Zbierają do eSkarbonki!

Ewa Chojnacka13 stycznia 2018
wolne

Ile będzie dni wolnych w 2018?

Ewa Chojnacka3 stycznia 2018