Powiat kłobucki przeciętnością stoi – Gazeta Kłobucka
Powiat

Powiat kłobucki przeciętnością stoi

Dochody uchwalonego na rok 2018 budżetu powiatu kłobuckiego przeliczone na mieszkańca lokują się nieco poniżej średniej dla powiatów sąsiednich.
JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Powiat kłobucki przeciętnością stoi

BUDŻET. Dochody uchwalonego na rok 2018 budżetu powiatu kłobuckiego przeliczone na mieszkańca lokują się poniżej średniej dla powiatów sąsiednich. U nas to 883,65 zł na osobę. Aż około 40% więcej ma powiat lubliniecki. Kolorowo nie jest również jeśli chodzi o deficyt budżetowy powiatu. W częstochowskim i pajęczańskim mają nadwyżkę budżetową. U nas deficyt to 21,19 zł na mieszkańca, a kwotowo – 1,8 mln zł

Porównywaliśmy budżety gmin, spójrzmy i na budżet powiatu. Nasz jest tylko jeden, ale dla orientacji, jak się u nas sprawy mają, możemy go porównać do sąsiadów. Powiat kłobucki otoczony jest dookoła 6 powiatami. To powiat grodzki Częstochowa i 5 powiatów ziemskich: częstochowski (obejmujący tereny poza miastem Częstochowa), lubliniecki, oleski, wieluński i paję- czański. Jak na ich tle wypada budżet uchwalony dla powiatu w Kłobucku? Podobnie jak w przypadku gmin, nie porównujemy głównych kwot zapisanych w budżecie wprost. Powiaty mimo wszystko mają różną powierzchnię, różną ludność. Rozpiętość bywa duża: częstochowski ziemski ma ponad 2,5 razy więcej mieszkańców niż pajęczański. Porównamy więc dane, jak w przypadku gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Musimy tu wykluczyć powiat grodzki Częstochowę. To duże miasto i budżetowo zupełnie inna liga. Częstochowa ma 2,5 razy więcej mieszkańców niż powiat kłobucki, ale już dochody budżetowe ma… 17 razy większe. Skupimy się więc na bardziej do siebie podobnych powiatach ziemskich.

Jesteśmy przeciętni
Dochody uchwalonego na rok 2018 budżetu powiatu kłobuckiego przeliczone na mieszkańca lokują się nieco poniżej średniej dla powiatów sąsiednich. U nas to 883,65 zł na osobę. Aż około 40% więcej ma powiat lubliniecki, kilkanaście procent mniej – powiat pajęczański ze zdecydowanie najuboższym budżetem w porównywanej grupie. Nie wypadamy więc źle, ale trudno też o szczególną satysfakcję. Wydatki budżetu naszego powiatu przeliczone na mieszkańca też lokują się poniżej średniej dla okolicznych powiatów. Więcej postanowili wydać w Oleśnie, Wieluniu, a przede wszystkim w Lublińcu. Podobnie przeciętny jest nasz powiat w zakresie tak samo przeliczonego deficytu budżetowego. Tu jednak kwoty generalnie nie są duże. O ile w przypadku budżetów gmin deficyt na mieszkań- ca wynosił średnio ponad 500 zł, to wśród sąsiednich powiatów jest ponad 20 razy mniejszy. W częstochowskim i pajęczańskim mają nadwyżkę budżetową. U nas deficyt to 21,19 zł na mieszkańca powiatu, a kwotowo – 1,8 mln zł.

Inwestycje na plus
Dobrze wyglądamy na tle sąsiadów w zakresie rozmiaru zaplanowanych wydatków majątkowych, co w dużym zakresie można utożsamić z inwestycjami. Tu nasz powiat przoduje, z kwotą 312,49 zł na mieszkań- ca, następny jest oleski (ok 250 zł), a reszta odstaje wyraźnie (poniżej 200 zł; Pajęczno – 32,25 zł).
Spójrzmy teraz na porównanie wydatków na inwestycje z latami poprzednimi. Czy teraz, gdy rozpoczął się rok wyborczy, rozpędzono się z nimi dla podchlebienia wyborcom? Wydatki majątkowe zapisane w budżecie powiatu na 2018 rok są zauważalnie wyższe niż w 3 poprzednich latach. Teraz to 26,6 mln, rok temu 19,1 mln, a wcześniej przez dwa lata po około 12,5 mln. Zauważ- my jednak, że w powiecie wzrost w roku wyborczym jest proporcjonalnie mniejszy niż średni w przypadku porównanych poprzednio tutejszych gmin. Można dyskutować, czy jest to przejaw większych, „przedwyborczych” starań o inwestycje, czy też po prostu tak się złożyło, że jest wię- cej środków zewnętrznych do pozyskania. Warto zaznaczyć jednak, że przy części zadań powiat korzysta z dotacji z budżetów gmin.
Dochody powiatu to w obecnym budżecie 75,1 mln, wydatki 76,9 mln, a deficyt – 1,8 mln zł. Rok temu był o 0,6 mln niższy. Dwa lata temu – 2,5 razy niższy niż obecnie.

Co zbudują?
Najwięcej, bo przeszło 8,5 mln, zaplanowano na drogę Kłobuck–Kamyk. Tu kosztami, poza dotacją z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, dzielą się niemal po równo powiat i gmina Kłobuck. Przy inwestycjach drogowych udział gmin stał się u nas już w zasadzie normą. Dwa kolejne pod względem kosztów zadania to też drogi: Grodzisko–Pierzchno–Libidza (za 5 mln) i Kuków–Zwierzyniec I–Zwierzyniec II–Zwierzyniec III (za ponad 4,5 mln). Prawie 2,5 mln ma być wydane na drogę Kłobuck–Wilkowiecko. Poza drogami ponad 2,1 mln zapisano na Zintegrowany System Informacji Przestrzennej – skrótowo mówiąc, chodzi o cyfryzację i poprawę dostępności danych geodezyjno-kartograficznych. Pozostałe 8 zadań to już mniejsze kwoty w budżecie. Najciekawsze dane obrazujemy wykresami.Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiat

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Powiat

powiat

W co powiat zainwestuje w tym roku?

Jarosław Jędrysiak17 stycznia 2019
retg

Braknie miejsca w szkołach?

Jarosław Jędrysiak16 stycznia 2019
grill

Chcieli „grillować za izbę wytrzeźwień?

Jarosław Jędrysiak14 stycznia 2019
vbn

1,6 miliona złotych dla radnych z powiatu!

Jarosław Jędrysiak10 stycznia 2019
osinski

Włodarze sobie nie żałują

Jarosław Jędrysiak7 stycznia 2019
1

Kłobuccy nauczyciele na L4?

Jarosław Jędrysiak27 grudnia 2018