Wójt będzie zarabiał więcej – Gazeta Kłobucka
Miedźno

Wójt będzie zarabiał więcej

Wójt od 24 stycznia dostał od radnych podwyżkę.
JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Wójt będzie zarabiał więcej

Na ostatniej sesji wprowadzono i podjęto uchwałę dotyczącą wynagrodzenia wójta Piotra Derejczyka. O ile więcej dostanie główny urzędnik w gminie?

24 stycznia w tym samym terminie, w którym odbywała się sesja rady powiatu, zwołano też sesję rady gminy Miedźno – tym razem wyjątkowo na środę rano (najczęściej sesje w Miedźnie są we wtorki po południu, choć oczywiście nie ma tu żadnego sztywnego terminu). W trakcie sesji do porządku obrad opublikowanego wcześniej w materiałach gminy wprowadzono też dodatkową uchwałę – dotyczącą wynagrodzenia wójta gminy Miedź- no. Uchwała ta została następnie podjęta przez radnych większością głosów.

Nowa uchwała wprowadza wyższe wynagrodzenie dla wójta gminy. Piotrowi Derejczykowi przyznano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5,7 tys. zł brutto, dodatek funkcyjny 1,7 tys. zł oraz dodatek specjalny 40% dwóch powyższych i dodatek stażowy – ten ostatni, zależ- ny od stażu pracy (jak informuje nas rzeczniczka prasowa gminy, wynosi on obecnie 13% wynagrodzenia zasadniczego). Zaznaczmy, że są to kwoty brutto. Dodajmy też, że wedle prawa dla wójtów przewidziane jest wynagrodzenie złożone właśnie z takich jak wymienione czterech elementów składowych.

Ile podwyżki dostał wójt? Wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o 700 zł, dodatek funkcyjny pozostał bez zmian. Dodatek specjalny podniesiono o 10%, przy czym wzrosły też kwoty bazowe do jego naliczania. O potwierdzenie, ile to w złotych, poprosiliśmy rzeczniczkę gminy. Kwotowo przed zmianą wójt otrzymywał 2010 zł dodatku specjalnego, od 24 stycznia jest to już 2960 zł. Co do dodatku stażowego, to wzrasta on zależnie od liczby lat pracy. Gdy poprzednio uchwalano wynagrodzenie Piotra Derejczyka, wójt miał tu 10% dodatku liczonego od wynagrodzenia 5 tys. zł, teraz, po 3 latach, to 13% liczone od 5,7 tys. zł. Kwotowo w 2015 było 500 zł, dziś – 741 zł, w porównaniu zaś z sytuacją bezpośrednio przed 24 stycznia podwyżka realnie jest nieco mniejsza.

Podsumujmy. Gdy uchwalono wynagrodzenie wójta w 2015 roku, wójt otrzymał wtedy w sumie 9 210 zł. Teraz, wedle nowej uchwały i przy większym stażu pracy, wójt dostanie 11 101 zł. Jest to więc wzrost o 1 891 zł. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Miedźno

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Miedźno

piesek (1)

Stawiają na adopcję

Jarosław Jędrysiak23 kwietnia 2018
pies

Przygarniesz pieska?

Jarosław Jędrysiak10 kwietnia 2018
tg

Znajdą się dzieci do żłobka?

Jarosław Jędrysiak10 kwietnia 2018
swiatla

Założą światła koło kościoła?

Jarosław Jędrysiak29 marca 2018
zap

Zapłacili za nieukończoną drogę?

Jarosław Jędrysiak21 marca 2018
dzieci

Dostaną na żłobek

Jarosław Jędrysiak6 marca 2018