Wójt będzie zarabiał więcej – Gazeta Kłobucka
Miedźno

Wójt będzie zarabiał więcej

Wójt od 24 stycznia dostał od radnych podwyżkę.
JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Wójt będzie zarabiał więcej

Na ostatniej sesji wprowadzono i podjęto uchwałę dotyczącą wynagrodzenia wójta Piotra Derejczyka. O ile więcej dostanie główny urzędnik w gminie?

24 stycznia w tym samym terminie, w którym odbywała się sesja rady powiatu, zwołano też sesję rady gminy Miedźno – tym razem wyjątkowo na środę rano (najczęściej sesje w Miedźnie są we wtorki po południu, choć oczywiście nie ma tu żadnego sztywnego terminu). W trakcie sesji do porządku obrad opublikowanego wcześniej w materiałach gminy wprowadzono też dodatkową uchwałę – dotyczącą wynagrodzenia wójta gminy Miedź- no. Uchwała ta została następnie podjęta przez radnych większością głosów.

Nowa uchwała wprowadza wyższe wynagrodzenie dla wójta gminy. Piotrowi Derejczykowi przyznano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5,7 tys. zł brutto, dodatek funkcyjny 1,7 tys. zł oraz dodatek specjalny 40% dwóch powyższych i dodatek stażowy – ten ostatni, zależ- ny od stażu pracy (jak informuje nas rzeczniczka prasowa gminy, wynosi on obecnie 13% wynagrodzenia zasadniczego). Zaznaczmy, że są to kwoty brutto. Dodajmy też, że wedle prawa dla wójtów przewidziane jest wynagrodzenie złożone właśnie z takich jak wymienione czterech elementów składowych.

Ile podwyżki dostał wójt? Wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o 700 zł, dodatek funkcyjny pozostał bez zmian. Dodatek specjalny podniesiono o 10%, przy czym wzrosły też kwoty bazowe do jego naliczania. O potwierdzenie, ile to w złotych, poprosiliśmy rzeczniczkę gminy. Kwotowo przed zmianą wójt otrzymywał 2010 zł dodatku specjalnego, od 24 stycznia jest to już 2960 zł. Co do dodatku stażowego, to wzrasta on zależnie od liczby lat pracy. Gdy poprzednio uchwalano wynagrodzenie Piotra Derejczyka, wójt miał tu 10% dodatku liczonego od wynagrodzenia 5 tys. zł, teraz, po 3 latach, to 13% liczone od 5,7 tys. zł. Kwotowo w 2015 było 500 zł, dziś – 741 zł, w porównaniu zaś z sytuacją bezpośrednio przed 24 stycznia podwyżka realnie jest nieco mniejsza.

Podsumujmy. Gdy uchwalono wynagrodzenie wójta w 2015 roku, wójt otrzymał wtedy w sumie 9 210 zł. Teraz, wedle nowej uchwały i przy większym stażu pracy, wójt dostanie 11 101 zł. Jest to więc wzrost o 1 891 zł. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Miedźno

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Miedźno

dzieci

By dzieci były bezpieczne na drodze

Jarosław Jędrysiak5 stycznia 2019
fjh

Niepodległościowa uroczystość w szkole

Jarosław Jędrysiak5 grudnia 2018
54e

Wójt ma większość w radzie

Jarosław Jędrysiak24 listopada 2018
ttr

Odśnieżanie dróg zapewnione

Jarosław Jędrysiak16 listopada 2018
ty9u

„Zdrowo jem, więcej wiem”

Jarosław Jędrysiak12 listopada 2018
vv

Nawiążą współpracę z Ukrainą

Jarosław Jędrysiak27 sierpnia 2018