Powstanie nowa stacja paliw? – Gazeta Kłobucka
Grodzisko, Wręczyca Wielka

Powstanie nowa stacja paliw?

Wójt Krawczyk ponownie zwrócił się o opinie i ustalenie zakresu ewentualnego raportu oddziaływania na środowisko do RDOŚ, PPIS oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sieradzu.
PIOTR WIEWIÓRA
Powstanie nowa stacja paliw?

INWESTYCJA. Jedna z lokalnym firm dopina formalności w sprawie budowy stacji paliw wraz z budynkiem stacji w Grodzisku. Aktualnie we wręczyckim urzędzie toczy się drugie postępowanie środowiskowe. Pierwsze zakończyło się w ubiegłym roku

Chodzi o firmę EKO-STAR Muszyński, działającą w Grodzisku. Już w marcu 2017 roku jej pełnomocnik wystosował do urzędu gminy wniosek o wydanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla budowy stacji oraz budynku stacji. Po skonsultowaniu tematu m.in. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku 15 maja tego samego roku wójt Henryk Krawczyk wydał pozytywną decyzję, informując, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jak dotąd stacja jednak nie powstała. Co więcej, pod koniec stycznia firma złożyła kolejny wniosek, tym razem o zmianę pierwszej decyzji. W pierwszym postępowaniu wójt dał zielone światło na stację ze zbiornikiem naziemnym na gaz o pojemności 4,85 m3 . Ale w międzyczasie inwestor postanowił zainstalować inny. Gmina musi więc teraz sprawdzić, czy może to zrobić.

– Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związana jest z planowaną zmianą projektową, obejmującą zastąpienie wspomnianego zbiornika naziemnego zbiornikiem podziemnym o pojemności 6 400 litrów – informuje Sylwia Ślązak, kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w urzędzie gminy we Wręczycy Wielkiej.

Wójt znów zwrócił się więc o opinie i ustalenie zakresu ewentualnego raportu oddziaływania na środowisko do RDOŚ, PPIS oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sieradzu. Zapoznać się z dokumentacją sprawy, jak i zgłosić dotyczące jej wnioski, uwagi czy skargi można oczywiście we wręczyckim urzędzie gminy. Jeśli chodzi o skargi, to jak dotąd żadne ze strony mieszkańców nie wpłynęły.

Stacja ma powstać przy drodze wojewódzkiej nr 492 Wręczyca–Kłobuck. Od strony zachodniej oraz pół- nocnej i południowej będzie sąsiadować z ul. Ogrodową, a dalej z terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Od wschodu z kolei sąsiadowałaby z terenami przeznaczonymi pod zabudowę produkcyjną i usługową. (PW)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Grodzisko, Wręczyca Wielka

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Grodzisko, Wręczyca Wielka

dsa1

KGW z Grodziska stuknęła „60”

Piotr Wiewióra6 sierpnia 2017