Nie przemycili podwyżki za przedszkole – Gazeta Kłobucka
Panki

Nie przemycili podwyżki za przedszkole

Radny zaprotestował przeciw podwyżce opłat za dodatkowe godziny w przedszkolu. Skutecznie.
JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Nie przemycili podwyżki za przedszkole

OPŁATY. W Pankach próbowano podnieść opłatę za ponadwymiarowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu, ale radni nie wyrazili na to zgody

O wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą godzinę zajęć wykraczających poza bezpłatną 5-godzinną opiekę i nauczanie w przedszkolu w Pankach decydowano podczas ostatniej sesji rady gminy. Propozycja, którą zawarto w projekcie uchwały, jaki przedłożono radnym, zawierała opłatę w wysokości 1 zł za każdą taką rozpoczętą ponadwymiarową godzinę. Byłaby to więc podwyżka w stosunku do dotychczas obowiązujących stawek. To 10 groszy więcej, pomnożone przez np. dwójkę dzieci korzystających z przedszkola (trzecie i kolejne są już z opłaty zwolnione), przy większej liczbie godzin nadliczbowych mogło oznaczać wzrost opłat o nawet kilkanaście złotych miesięcznie.

Dodajmy, że samą uchwałą zajmowano się z racji wymogów prawnych. Zmianę stawki za godziny nadliczbowe w projekcie zawarto „przy okazji”. Tym razem radni nie pozostali bierni.

– W poprzedniej uchwale zapisana była kwota 90 groszy, dlaczego w projekcie uchwały została podniesiona do złotówki? – pytał radny Andrzej Blukacz.

– Dotychczasowa kwota obowiązywała już od kilku lat, w związku z tym proponujemy jej podniesienie – uzasadniała na sesji sekretarz Elżbieta Wachowska.

Radny argumentacji nie przyjął.

– Myślę, że powinno pozostać tak, jak było. Czyli 90 groszy – stwierdził Blukacz.

W dalszej argumentacji sekretarz wskazała, że już w poprzednich latach proponowano też opłatę w wysokości 1 zł, ale ją wówczas obniżono do 90 groszy. Krótko mówiąc, zdaniem urzędu, reprezentowanego przez drugą osobę w gminie, nadszedł czas, by opłatę do tej złotówki podnieść. Tymczasem przewodnicząca Urszula Bujak poddała pod głosowanie wniosek Blukacza. Ośmiu radnych go poparło – też uważając, że opłata powinna pozostać na dotychczasowym poziomie. I tak się też stało. W podjętej uchwale stawka opłaty za ponadwymiarowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu nadal wynosi w gminie Panki 90 groszy. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Panki

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Panki

dziury

Łatali dziury zimą. Za wcześnie?

Jarosław Jędrysiak13 marca 2019
yt

Są już 50 i 60 lat po ślubie

Jarosław Jędrysiak12 marca 2019
6yh

„Drapiemy sobie auta”

Jarosław Jędrysiak27 lutego 2019
kubat

Kubat sekretarzem

Jarosław Jędrysiak17 lutego 2019
duda

Pomoc wobec tzw. wykluczenia prawnego

Jarosław Jędrysiak16 lutego 2019
iuo

Doświadczenie wygrało z młodością

Stanisław Wrzesiński9 lutego 2019