Znajdą się dzieci do żłobka? – Gazeta Kłobucka
Miedźno

Znajdą się dzieci do żłobka?

Podczas sesji wyjaśniano szczegółowe kwestie dotyczące powstającego w Miedźnie żłobka.
JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Znajdą się dzieci do żłobka?

PROBLEM. Jak wiadomo, Miedźno dostało pieniądze na żłobek i lokum dla takiej placówki powstaje. Żłobek to jednak nie tylko mury – to przede wszystkim maluchy, którymi będą się tam opiekować. Jakie jest zainteresowanie korzystaniem z tego rodzaju opieki nad dziećmi przez ich rodziców?

Z związku ze żłobkowymi planami gminy potrzebna jest inwestycja budowlana. Koszty niezbędnej modernizacji i przebudowy, blisko 845 tys. zł, w kwocie ponad 300 tys. zł zostanie dofinansowany z programu Maluch Plus. Tego rodzaju działania mają tu dobiec koń- ca najpóźniej do końca tego roku.

Przy okazji na forum rady gminy pojawiły się pytania dotyczące generalnie przygotowania gminy do uruchomienia tego rodzaju placówki.

– Czy było prowadzone rozeznanie, ile byłoby dzieci odpowiadających kryteriom przyjęcia do żłobka? – pytał na sesji radny Zbigniew Graj. – O ile wiem, były z tym problemy w Kłobucku. Czy oddział żłobka jest u nas zasadny? Jego uruchomienie wiąże się też z zatrudnieniem dodatkowego personelu – dodał.

Wójt Piotr Derejczyk zapewnia, że niezbędne badania były prowadzone. Zarówno takie, które oparte są na posiadanych przez gminę danych demograficznych, jak i te bardziej bezpośrednie.

– Rozmawialiśmy z młodymi matkami, które dzisiaj mają dzieci w przedszkolu – podał wójt.

Zainteresowanie ma zgłaszać około 10 rodziców. Co do zatrudnienia obsługi – tu sprzyja gminie fakt, że do placówek oświatowych trafiają roczniki z niżu demograficznego, więc są po prostu osoby już zatrudnione w gminnej oświacie, które będą mogły zachować pracę mimo mniejszej liczby uczniów właśnie dzięki temu, że zajęcie znajdzie się w żłobku.

– Mamy nauczycieli, którzy posiadają kompetencje formalne do pracy w żłobkach – stwierdził Derejczyk.

Gmina dąży do tego, aby w żłobku z opieki mogło korzystać 15 dzieci – i tylu podopiecznych się tu będzie poszukiwać. Zdaniem wójta z programu ministerialnego, skąd gmina czerpie środki na żłobek, nie wynika, jaka jest minimalna liczba dzieci w żłobku, a jedynie ich liczba maksymalna, do której Miedźno raczej się nie zbliży. Ogólnie wiadomo też, jakie dzieci finalnie do tutejszego żłobka trafią. – Nie zakładamy, że będziemy przyjmować głównie dzieci 22-tygodniowe. Zakładamy raczej, że w tym oddziale żłobkowym będą dzieci powyżej roku czy powyżej dwóch lat, których dzisiaj nie byłoby można przyjąć do przedszkola – podał wójt.

Pewne obawy budziła też kwestia wykorzystani dotacji w przypadku braku pełnej (założonej) obsady miejsc w żłobku. Derejczyk uspokaja radnych, że brak deklarowanej liczby dzieci nie będzie oznaczał konieczności zwrócenia przez gminę od razu całej dotacji. Taki zwrot, jeśli będzie konieczny, ma być rozkładany na 5 lat i dotyczyć tylko tej części dotacji, dla której nie osiągnięto efektu – czyli, można powiedzieć, tylko za puste miejsca.

– W najgorszym scenariuszu, gdyby dzieci nawet wcale nie było, to ta dotacja jest zwracana jako bezprocentowy kredyt. A jednak to, co za te środki wykonamy, już nam tu zostanie – dodał skarbnik Andrzej Kluczny. (jar

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Miedźno

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Miedźno

piesek (1)

Stawiają na adopcję

Jarosław Jędrysiak23 kwietnia 2018
pies

Przygarniesz pieska?

Jarosław Jędrysiak10 kwietnia 2018
swiatla

Założą światła koło kościoła?

Jarosław Jędrysiak29 marca 2018
zap

Zapłacili za nieukończoną drogę?

Jarosław Jędrysiak21 marca 2018
dzieci

Dostaną na żłobek

Jarosław Jędrysiak6 marca 2018
bv

Wójt będzie zarabiał więcej

Jarosław Jędrysiak3 lutego 2018