Znajdą się dzieci do żłobka? – Gazeta Kłobucka
Miedźno

Znajdą się dzieci do żłobka?

Podczas sesji wyjaśniano szczegółowe kwestie dotyczące powstającego w Miedźnie żłobka.
JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Znajdą się dzieci do żłobka?

PROBLEM. Jak wiadomo, Miedźno dostało pieniądze na żłobek i lokum dla takiej placówki powstaje. Żłobek to jednak nie tylko mury – to przede wszystkim maluchy, którymi będą się tam opiekować. Jakie jest zainteresowanie korzystaniem z tego rodzaju opieki nad dziećmi przez ich rodziców?

Z związku ze żłobkowymi planami gminy potrzebna jest inwestycja budowlana. Koszty niezbędnej modernizacji i przebudowy, blisko 845 tys. zł, w kwocie ponad 300 tys. zł zostanie dofinansowany z programu Maluch Plus. Tego rodzaju działania mają tu dobiec koń- ca najpóźniej do końca tego roku.

Przy okazji na forum rady gminy pojawiły się pytania dotyczące generalnie przygotowania gminy do uruchomienia tego rodzaju placówki.

– Czy było prowadzone rozeznanie, ile byłoby dzieci odpowiadających kryteriom przyjęcia do żłobka? – pytał na sesji radny Zbigniew Graj. – O ile wiem, były z tym problemy w Kłobucku. Czy oddział żłobka jest u nas zasadny? Jego uruchomienie wiąże się też z zatrudnieniem dodatkowego personelu – dodał.

Wójt Piotr Derejczyk zapewnia, że niezbędne badania były prowadzone. Zarówno takie, które oparte są na posiadanych przez gminę danych demograficznych, jak i te bardziej bezpośrednie.

– Rozmawialiśmy z młodymi matkami, które dzisiaj mają dzieci w przedszkolu – podał wójt.

Zainteresowanie ma zgłaszać około 10 rodziców. Co do zatrudnienia obsługi – tu sprzyja gminie fakt, że do placówek oświatowych trafiają roczniki z niżu demograficznego, więc są po prostu osoby już zatrudnione w gminnej oświacie, które będą mogły zachować pracę mimo mniejszej liczby uczniów właśnie dzięki temu, że zajęcie znajdzie się w żłobku.

– Mamy nauczycieli, którzy posiadają kompetencje formalne do pracy w żłobkach – stwierdził Derejczyk.

Gmina dąży do tego, aby w żłobku z opieki mogło korzystać 15 dzieci – i tylu podopiecznych się tu będzie poszukiwać. Zdaniem wójta z programu ministerialnego, skąd gmina czerpie środki na żłobek, nie wynika, jaka jest minimalna liczba dzieci w żłobku, a jedynie ich liczba maksymalna, do której Miedźno raczej się nie zbliży. Ogólnie wiadomo też, jakie dzieci finalnie do tutejszego żłobka trafią. – Nie zakładamy, że będziemy przyjmować głównie dzieci 22-tygodniowe. Zakładamy raczej, że w tym oddziale żłobkowym będą dzieci powyżej roku czy powyżej dwóch lat, których dzisiaj nie byłoby można przyjąć do przedszkola – podał wójt.

Pewne obawy budziła też kwestia wykorzystani dotacji w przypadku braku pełnej (założonej) obsady miejsc w żłobku. Derejczyk uspokaja radnych, że brak deklarowanej liczby dzieci nie będzie oznaczał konieczności zwrócenia przez gminę od razu całej dotacji. Taki zwrot, jeśli będzie konieczny, ma być rozkładany na 5 lat i dotyczyć tylko tej części dotacji, dla której nie osiągnięto efektu – czyli, można powiedzieć, tylko za puste miejsca.

– W najgorszym scenariuszu, gdyby dzieci nawet wcale nie było, to ta dotacja jest zwracana jako bezprocentowy kredyt. A jednak to, co za te środki wykonamy, już nam tu zostanie – dodał skarbnik Andrzej Kluczny. (jar

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Miedźno

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Miedźno

dzieci

By dzieci były bezpieczne na drodze

Jarosław Jędrysiak5 stycznia 2019
fjh

Niepodległościowa uroczystość w szkole

Jarosław Jędrysiak5 grudnia 2018
54e

Wójt ma większość w radzie

Jarosław Jędrysiak24 listopada 2018
ttr

Odśnieżanie dróg zapewnione

Jarosław Jędrysiak16 listopada 2018
ty9u

„Zdrowo jem, więcej wiem”

Jarosław Jędrysiak12 listopada 2018
vv

Nawiążą współpracę z Ukrainą

Jarosław Jędrysiak27 sierpnia 2018