Dobra fucha za kierowanie wyborami? – Gazeta Kłobucka
Powiat

Dobra fucha za kierowanie wyborami?

Urzędnikiem wyborczym w gminie Opatów została Elżbieta Wachowska, sekretarz sąsiedniej gminy Panki.
JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Dobra fucha za kierowanie wyborami?

Zgodnie ze zmianami w kodeksie wyborczym w każdej gminie będą powołani urzędnicy wyborczy. Stanowiska te zostały już obsadzone w naszym powiecie. Dostaną za to wynagrodzenie zależne od czasu pracy, liczone proporcjonalnie od kwoty ok. 4,5 tys. zł na miesiąc

Ograniczenie liczby kadencji wójtów czy zasada transmisji z lokali do głosowania – to jedne z tych bardziej kojarzonych zmian przepisów dotyczących wyborów. Nieco mniej komentowana zmiana dotyczy wprowadzenia korpusu urzędników wyborczych. I właśnie stanowiska te zostały obsadzone.

Do czego taki urzędnik?
Nowo powołani urzędnicy wyborczy będą odpowiedzialni za przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych. Oni zorganizują i przeprowadzą szkolenia dla członków obwodowych komisji, dostarczą komisjom karty do głosowania i będą nadzorować warunki ich pracy. Dostaną za to wynagrodzenie zależne od czasu pracy, liczone proporcjonalnie od kwoty ok. 4,5 tys. zł na miesiąc.
Nie każdy miał szansę zostać urzędnikiem wyborczym. Przede wszystkim urzędnik taki nie może być na liście wyborców ani nie może kandydować w wyborach w okręgu, który ma pod opieką – co zainteresowani startem w wyborach musieli uwzględnić. Wykluczone jest też łączenie tej funkcji m.in. z pracą w komisji wyborczej czy pełnieniem funkcji męża zaufania. Nie może być też osobą karaną za przestępstwo umyślne. Dla zapewnienia przynajmniej teoretycznej bezstronności urzędnik wyborczy nie może należeć do żadnej partii. Z drugiej strony urzędników zgodnie z ustawą powołano z dość wąskiego grona pracowników urzędów administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych. Wymogiem było też posiadanie przez kandydatów wykształcenia wyższego.

Lista kojarzonych nazwisk
Urzędników wyborczych powołano na okres 6 lat, przy czym przepisy dopuszczają m.in. możliwość ich odwołania. Na terenie naszego powiatu wyznaczonych zostało dziewięciu takich urzędników – po jednym dla każdej gminy. W gronie powołanych nie brakuje nazwisk dobrze znanych w tutejszych gminach i niejednokrotnie także z przekazów lokalnych mediów. Dla przykładu urzędnikiem wyborczym na terenie gminy Opatów została Elżbieta Wachowska – która jest obecnie sekretarzem, a wcześniej była skarbnikiem gminy Panki, jednocześnie zaś jest wiceprezesem LGD Zielony Wierzchołek Śląska. W gminie Lipie tę samą funkcję sprawować będzie Roman Kudelski – obecnie radny w gminie Krzepice i pracownik naszego starostwa powiatowego. Pełną listę podajemy obok. (jar)

URZĘDNICY WYBORCZY POWOŁANIE DLA GMIN POWIATU KŁOBUCKIEGO

Kłobuck – Barbara Wręczycka
Krzepice – Iwona Dłubała
Lipie – Roman Kudelski
Miedźno – Krystyna Kubat
Opatów – Elżbieta Wachowska
Panki – Anna Kała
Popów – Gabriela Chrustowska
Przystajń – Dorota Doruchowska
Wręczyca – Wielka Anna Sroka

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiat

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Powiat

foto

Fotopułapki w kłobuckich lasach!

Jarosław Jędrysiak19 maja 2019
try

Obchodziliśmy narodowe święto

Jarosław Jędrysiak13 maja 2019
ujk

Sprzedają puste faktury w internecie

Jarosław Jędrysiak8 maja 2019
pogotowie

Pogotowie bez zmian

Jarosław Jędrysiak24 kwietnia 2019
biegi

Medale Pawełczaka i Nogi

Stanisław Wrzesiński22 kwietnia 2019
stra

Strajk w kłobuckich szkołach

Jarosław Jędrysiak16 kwietnia 2019