Majątki radnych z Lipia – Gazeta Kłobucka
Powiat

Majątki radnych z Lipia

Marcin Plaminiak
Majątki radnych z Lipia

Nieduża część gmin już opublikowała oświadczenia majątkowe radnych za rok ubiegły – i Lipie jest tu jedną z pierwszych. Ile zatem zarobili w ubiegłym roku tutejsi radni? Z jakim majątkiem weszli w ten rok? Czy mają coś nowego w garażu? A jak wygląda ich zadłużenie na niespełna rok przed wyborami? Zapraszamy do lektury drugiego z cyklu raportów majątkowych.

Jarosław Łyźniak
wiceprzewodniczący

Środki pieniężne: brak.
Nieruchomości: dom 156 m kw. o wartości 30 tys. zł na działce 0,11 ha o wartości 11,5 tys. zł; gospodarstwo rolne 0,6575 ha o wartości 11 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: gospodarstwo rolne 1096,77 zł, dieta radnego 9,6 tys. zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: brak.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Alicja Podgórska
wiceprzewodnicząca

Środki pieniężne: 4007,92 zł.
Nieruchomości: dom 185,64 m kw. o wartości 580 tys. zł na działce 50 m kw. o wartości 180 tys. zł; hala produkcyjna 288 m kw. o wartości 450 tys. zł, hala produkcyjna 171 m kw. o wartości 200 tys. zł; gospodarstwo rolne 9,95 ha o wartości 200 tys. zł z budynkami gospodarczymi o wartości 230 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: gospodarstwo rolne 20 502,10 zł; nauczyciel ZSP w Lipiu 60 260,18 zł; dieta radnej 9,6 tys. zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: brak.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt hipoteczny 189 637,38 zł.

Maria Gworys
radna

Środki pieniężne: brak.
Nieruchomości: brak. Dochód za rok 2017: emerytura 14 262,89 zł; dieta sołtysa 2 tys. zł, dieta radnej 9 tys. zł, z tytułu inkasa 1 219,20 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: brak.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Jacek Jeziorski
radny

Środki pieniężne: 4815 zł.
Nieruchomości: dom 160 m kw. o wartości 300 tys. zł na działce 0,1 ha o wartości 40 tys. zł, mieszkanie 49,4 m kw. o wartości 255 tys. zł, mieszkanie 40,94 m kw. o wartości 270 tys. zł; gospodarstwo rolne 22,43 ha plus dzierżawa 11,61 ha – wartość gospodarstwa 0,5 mln zł – dwa budynki gospodarcze 200 tys. zł, wiata 5 tys. zł, garaż 20 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska); działka 0,8254 ha z budynkiem hali magazynowej 380 m kw. o wartości 70 tys. zł (współwłasność małżeńska i współwłasność z osobami trzecimi – udział 1/3).
Dochód za rok 2017: gospodarstwo rolne 20 595 zł; główny specjalista ARiMR 68 834,88 zł; dieta radnego 9,6 tys. zł; dopłaty bezpośrednie 30 190,69 zł, dopłata paliwowa 2939,13 zł, dopłata do materiału siewnego 666,57 zł; dochód z wynajmu mieszkania 21,9 tys. zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: mitsubishi ASX z 2012 r., toyota auris z 2009 r.; ciągnik rolniczy zetor 11441 z 2007 r., ciągnik rolniczy john deere 5080R z ładowaczem czołowym z 2012 r., kombajn zbożowy bizon rekord z 2000 r., przyczepa auto tech z 2012 r. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: pożyczka od brata na zakup mieszkania 65 tys. zł.

Mirosław Klimaszewski
radny

Środki pieniężne: 943,21 zł.
Nieruchomości: dom 113,8 m kw. o wartości 300 tys. zł na działce 0,1287 ha o wartości 4 tys. zł, mieszkanie 59,3 m kw. o wartości 150 tys. zł; grunt rolny 0,3203 ha o wartości 10 tys. zł; 13/1000 udziału nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt, o wartości 10 tys. zł; udział nieruchomości wspólnej 37,54 m kw. – część budynku mieszkalnego o wartości 50 tys. zł (współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: emerytura 63 946,76 zł; działalność wykonywana osobiście 27 739,52 zł; pełnienie obowiązków społecznych (radny, sołtys) 11 tys. zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: brak.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt mieszkaniowy hipoteczny 131 426,62 zł (z żoną), kredyt konsolidacyjny konsumencki 54 397,06 zł (z córką), pożyczka na cele mieszkaniowe 17 553 zł.

Stanisław Kołodziej
radny

Środki pieniężne: 35 tys. zł.
Nieruchomości: dom 175 m kw. o wartości 250 tys. zł na działce 700 m kw. o wartości 30 tys. zł; garaż 30 m kw. o wartości 25 tys. zł.
Dochód za rok 2017: dieta radnego 9 tys. zł; emerytura 57 301,82 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: toyota rav4 z 2011 r.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Izabela Konc
radna

Środki pieniężne: 9905,53 zł.
Nieruchomości: mieszkanie 49,44 m kw. z piwnicą 12,4 m kw. o wartości 30,4 tys. zł (współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: emerytura 28 588,92 zł; dieta radnej 9 tys. zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: brak.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Ewa Kuc
radna

Środki pieniężne: 2826,16 zł.
Nieruchomości: dom 180 m kw. o wartości 200 tys. zł na działce 0,1 ha o wartości 15 tys. zł (współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: nauczyciel ZSP w Lipiu 59 393,38 zł; dieta radnej 9 tys. zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: renault clio z 2011 r.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt hipoteczny 21 572,64 zł.

Jacek Majchrzak
radny

Środki pieniężne: 248,97 zł.
Nieruchomości: dom 110 m kw. na działce 0,3 ha o wartości 200 tys. zł; gospodarstwo rolne 5,7754 ha o niepodanej wartości (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: jednoosobowa działalność terapeutyczna (samozatrudnienie) 50 017,93 zł; dieta sołtysa 2 tys. zł, dieta radnego 9,6 tys. zł; inne 7185,60 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: citroen C5 z 2009 r., peugeot 208 z 2014 r.; ciągnik rolniczy MF255 z 1991 r. (współwłasność z córką).
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Janusz Mączka
radny

Środki pieniężne: 45 020,15 zł.
Nieruchomości: dom 100 m kw. o wartości 120 tys. zł na działce 0,25 ha o wartości 10 tys. zł; gospodarstwo rolne 2,9658 ha o wartości 58 tys. zł, umowa dzierżawy 1,5570 ha; grunt pod działalność gospodarczą 0,11007 ha z budynkiem gospodarczym 33 m kw. o wartości 80 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: gospodarstwo rolne 5 373,05 zł; działalność gospodarcza (skup złomu i metali kolorowych) 54 336,17 zł; dieta radnego 9,6 tys. zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: ford galaxy z 2006 r.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Marcin Plaminiak
radny

Środki pieniężne: gotówka, lokata i rachunki – łącznie 259 808,38 zł.
Nieruchomości: dom 295 m kw. o wartości 200 tys. zł na działce 1061 m kw. z budynkiem gospodarczym 104 m kw. o wartości (bez domu) 100 tys. zł (współwłasność z żoną); gospodarstwo rolne 24,9707 ha o wartości 0,5 mln zł (własność); nieruchomość 478 m kw. z budynkiem usługowym 84 m kw. o wartości 320 tys. zł (współwłasność z żoną), nieruchomość 377 m kw. z budynkiem usługowym 225 m kw. o wartości 400 tys. zł (własność), nieruchomość 8994 m kw. z budynkiem masarni 578 m kw. o wartości 500 tys. zł (współwłasność ½ w ramach spółki cywilnej), nieruchomość 359 m kw. z budynkiem mieszkalnym 77 m kw. o wartości 70 tys. zł (własność), wyodrębniony lokal użytkowy 24,76 m kw. z przynależnym udziałem w gruncie 513/1000 o wartości 95 tys. zł (współwłasność ½ w ramach spółki cywilnej), nieruchomość niezabudowana 478 m kw. o wartości 40 tys. zł (współwłasność z żoną).
Dochód za rok 2017: gospodarstwo rolne 64 349,49 zł; działalność gospodarcza jednoosobowa 6 674,41 zł; działalność gospodarcza – spółka cywilna (zakład wędliniarski) 86 012,80 zł; dopłaty bezpośrednie 15 440,38 zł; dochód z najmu lokalu użytkowego (współwłasność) 24 520 zł; strata z tytułu najmu lokalu użytkowego (własność) –1007,47 zł; dieta radnego 9 tys. zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: ciągniki rolnicze lanolini power mungial 115 z 2010 r. i new holland TD50D z 2005 r., kombajn zbożowy new holland TC5040 z 2009 r. (wszystko własność); volvo XC60 z 2011 r. (współwłasność z żoną); ciężarowy peugeot boxer z 2012 r., ciężarowy volkswagen transporter z 2015 r., wytwornica pary, stanowisko ubojowe (wszystko współwłasność ½ w ramach spółki cywilnej).
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt gotówkowy 7870,34 zł; kredyt obrotowy w ramach spółki cywilnej 220 tys. zł.

Teresa Podruczna
radna

Środki pieniężne: 48 tys. zł.
Nieruchomości: dom 150 m kw. o wartości 250 tys. zł na działce 1400 m kw. o wartości 2,1 tys. zł; gospodarstwo rolne 2,0157 ha o wartości 10 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: gospodarstwo rolne 2113,14 zł; emerytura 34 459,34 zł; dopłaty rolnicze 1739,54 zł; dieta radnej 9,6 tys. zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: brak.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Mariusz Widera
radny

Środki pieniężne: 36 615,05 zł.
Nieruchomości: dom 113,40 m kw. o wartości 150 tys. zł na działce 600 m kw. o wartości 10 tys. zł, mieszkanie 37,89 m kw. z piwnicą 4,48 m kw. o wartości 80 tys. zł; gospodarstwo rolne 1,7674 ha o wartości 10 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: gospodarstwo rolne 3 436,43 zł; z tytułu zatrudnienia 21 696,08 zł; dieta sołtysa 2 tys. zł, dieta radnego 9 tys. zł, z tytułu inkasa 1 274,40 zł; dopłaty bezpośrednie 896,27 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: dacia sandero z 2014 r.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Piotr Woźniak
radny

Środki pieniężne: 554,96 zł.
Nieruchomości: dom 85 m kw. o wartości 100 tys. zł na działce 0,1528 ha o wartości 20 tys. zł; działka rolna (łąka) 0,273 ha o wartości 6 tys. zł (wszystko majątek odrębny).
Dochód za rok 2017: działalność gospodarcza (obróbka drewna) 11 405 zł; dieta radnego 9 tys. zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak. (oprac. jar)

(dane dotyczące przewodniczących rad gmin opublikujemy dopiero po ich weryfikacji na szczeblu wojewódzkim)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiat

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Powiat

foto

Nice-Haft Bieżeń z szansą na mistrzostwo

Stanisław Wrzesiński15 lutego 2019
amator

Amator Golce halowym mistrzem powiatu kłobuckiego

Stanisław Wrzesiński15 lutego 2019
gdy

Gdy załamie się lód

Adam Świerczyński10 lutego 2019
mis

Miss Ziemi Kłobuckiej 2019

Ewa Chojnacka10 lutego 2019
53y

Wyjeżdżając na ferie, zadbajmy o bezpieczeństwo

Adam Świerczyński5 lutego 2019
siatka

Porażka Płomienia z liderującą Trójką Mikołów

Stanisław Wrzesiński2 lutego 2019