Radni powiatowi na wypasie – Gazeta Kłobucka
Powiat

Radni powiatowi na wypasie

Rekordzista Henryk Kiepura (PSL) jako starosta kłobucki zarobił w ubiegłym roku bagatela blisko 160 tys. zł. ♦ Maciej Biernacki, wicestarosta, w 2017 roku zarobił blisko 130 tys. zł. ♦ Marek Sawicki (PSL) jako lekarz na prywatnej praktyce i z ZOZ Kłobuck zarobił łącznie ponad 231 tys. zł.
Radni powiatowi na wypasie

RAPORT. Gdzie i ile zarabiają na życie, jak mieszkają i czym jeżdżą przedstawiciele naszego powiatu? Odłożyli coś na czarną godzinę, czy może są w długach? Okazuje się, że niektórzy przedstawiciele powiatu, których większą część stanowią członkowie i osoby związane z PSL, żyją na prawdziwym wypasie. Jedni z prywatnej działalności zarobkowej, inni z naszych podatków

Oświadczenia majątkowe radnych powiatowych to ciekawa lektura. I tak okazuje się, że wiceprzewodniczący Maciej Zielonka (PiS), który jeszcze w ubiegłym roku deklarował, że utrzymywał się tylko z diety radnego powiatowego, za rok 2017 mógł już dopisać, że ma stanowisko w Maskpolu – i to niezłe, bo aż pełnomocnika prezesa do spraw audytu i kontroli wewnętrznej, na którym w krótkim czasie zdążył zarobić ok. 22 tys. zł. Również starosta Kiepura (PSL) od września 2017 roku nie tylko kieruje naszym powiatem, ale jest też członkiem rady nadzorczej słynnego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie – i nie jest to funkcja społeczna, bo do końca roku z tego tytułu zdążył zarobić prawie 7,6 tys. zł. Jako podatnicy zapewniamy również główne źródło dochodów wszystkim członkom zarządu powiatu – zwykle całkiem „wypasione”, jak u starosty (prawie 160 tys. zł rocznie!) i wicestarosty Macieja Biernackiego również z PSL (ponad 127 tys. zł rocznie!), czasem też w takim zestawieniu skromne – Józef Borecki (PSL) jako radny i członek zarządu ma tylko dietę 19,5 tys. zł. Również tylko dietę za pracę w zarządzie bierze Tomasz Majchrowski (PSL), który utrzymuje się jednak przed wszystkim z niezłej (ok. 70 tys. zł) pensji lekarza w niepublicznej służbie zdrowia. Znacznie więcej (ok. 118 tys. zł) jako lekarz praktykujący w ramach działalności gospodarczej zarobił Mariusz Dragan. Z kolei Marek Sawicki (PSL) jako lekarz na prywatnej praktyce i z ZOZ Kłobuck zarobił łącznie ponad 231 tys. zł – mając do tego jeszcze inne, mniejsze źródła dochodu. Tomasz Jeziorski, który gospodarzy na 32 hektarach własnych i 35 dzierżawionych, w ciągu roku miał przychodu ponad 177 tys. zł, ale dochodu nie osiągnął – na tym sporym gospodarstwie odnotował za rok miniony ponad 9 tys. zł straty. Mógł ją spokojnie pokryć z ok. 17 tys. zł za usługi rolnicze lub z 47 tys. zwrotu VAT-u. Maciej Mońka buduje nasz PKB, prowadząc działalność gospodarczą (ok. 64 tys. zł dochodu), a dodatkowo – bez dochodów z tego tytułu – zarządza Fundacją Matki Bożej Leśna Pani.
Do szukania kolejnych ciekawostek zachęcamy każdego z Czytelników.

Henryk Kiepura
starosta

Środki pieniężne: 50 tys. zł (współwłasność małżeńska).
Nieruchomości: dom 158,5 m kw. o wartości 250 tys. zł; dom 80 m kw. o wartości 80 tys. zł; działki o łącznej powierzchni 1,9201 ha i łącznej wartości 110 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: starosta kłobucki 159 998,88 zł; członek rady nadzorczej WPKiW 7 593,06 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: citroen C5 z 2002 r.; mercedes benz A180 z 2005 r. (współwłasność małżeńska).
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Maciej Biernacki
wicestarosta

Środki pieniężne: 20 tys. zł (współwłasność małżeńska).
Papiery wartościowe: akcje i certyfikaty na 100 408 zł; polisa Generali Profamilia 2,8 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Nieruchomości: dom 142,5 m kw. o wartości 450 tys. zł na działce 885 m kw. o wartości 75 tys. zł; garaż z pomieszczeniem gospodarczym 41 m kw. o wartości 25 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: wicestarosta 127 189,29 zł; w LGD Zielony Wierzchołek Śląska 108,75 zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Mienie powyżej 10 tys. zł: peugeot 508 z 2011 r.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt hipoteczny 82 tys. CHF; kredyt odnawialny 24,7 tys. zł; kredyt gotówkowy 5593,94 zł.

Zbigniew Pilśniak
przewodniczący rady

Środki pieniężne: 6 448,79 zł.
Nieruchomości: dom 160 m kw. o wartości 123 tys. zł na działce 0,0541 ha o wartości 8 115 zł (współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: emeryturarenta 12 785,37 zł; zasiłek z ubezpieczenia społecznego 12 583,32 zł; dieta radnego 19 917,12 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: skoda fabia z 2002 r. (wspólnie z synem).
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Mieczysław Szewczyk
wiceprzewodniczący rady

Środki pieniężne: 163 205,39 zł.
Nieruchomości: dom 250 m kw. o wartości 350 tys. zł; działka budowlana 0,1 ha o wartości 30 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska); działka gruntowa 0,7 ha o wartości 40 tys. zł; las 0,23331 ha o wartości 15 tys. zł (wszystko majątek odrębny). Dochód za rok 2017: działalność gospodarcza (agent ubezpieczeniowy) 18 927,10 zł; zatrudnienie (prezes GS) 105 324,28 zł; działalność wykonywana osobiście 2 575,68 zł; dieta radnego 17 064,41 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: ford fiesta z 2010 r.; volkswagen golf z 2016 r.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Józef Borecki
członek zarządu

Środki pieniężne: 1,5 tys. zł.
Nieruchomości: dom 120 m kw. o wartości 100 tys. zł na działce 0,2 ha o wartości 30 tys. zł; gospodarstwo rolne 2,4938 ha o wartości 110 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: dieta radnego i członka zarządu 19 502,18 zł; renta inwalidzka 11 132,52 zł; dopłaty do upraw 7 569,38 zł; gospodarstwo rolne 1 860 zł; członek komisji UG Krzepice 80 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: brak.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Maciej Zielonka
wiceprzewodniczący rady

Środki pieniężne: 7 tys. zł.
Nieruchomości: brak.
Dochód za rok 2017: pełnomocnik prezesa Maskpolu ds. audytu i kontroli wewnętrznej 22 379,80 zł (dopisano też kwotę 21 962,62 bez czytelnego wyjaśnienia i skreślenia poprzedniej); dieta radnego 17 064,41 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: brak.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Tomasz Majchrowski
członek zarządu

Środki pieniężne: 74 tys. zł.
Papiery wartościowe: jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 166 tys. zł.
Nieruchomości: dom 400,8 m kw. o wartości 550 tys. zł na działce 0,1854 ha o wartości 120 tys. zł oraz budynek gospodarczy – garaż 58 m kw. o wartości 30 tys. zł (współwłasność z rodzicami); mieszkanie 48,17 m kw. o wartości 80 tys. zł oraz garaż 15 m kw. o wartości 10 tys. zł (spółdzielcze prawo własnościowe); trzy grunty o łącznej powierzchni 0,0633 ha o wartości 75 tys. zł (współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: lekarz 70 665zł; dieta radnego 19 502,18 zł; inne 19,14 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: nissan qashqai z 2010 r. (współwłasność małżeńska).
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Andrzej Cer
radny

Środki pieniężne: 131,3 tys. zł. Nieruchomości: mieszkanie 96 m kw. o wartości 70 tys. zł (najem). Dochód za rok 2017: nauczyciel szkół w gminie Lipie 71 854,75 zł; dieta radnego 14 937,84 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: hyundai getz z 2002 r. (podano wartość: 7 tys. zł). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Mariusz Dragan
radny

Środki pieniężne: 10 tys. zł; 24 tys. zł (polisa ubezpieczeniowa).
Nieruchomości: dom 170 m kw. o wartości 550 tys. zł na działce 0,14 ha o wartości 70 tys. zł; działka 0,1 ha o wartości 40 tys. zł.
Dochód za rok 2017: działalność gospodarcza (praktyka lekarska) 118 554,18 zł; dieta radnego 9 128,68 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: lexus CT z 2014 r.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt firmowy 50 570,56 zł.

Tomasz Jeziorski
radny

Środki pieniężne: 323 174,39 zł; pożyczka dla brata 65 tys. zł.
Nieruchomości: dom 196 m kw. o wartości 250 tys. zł; gospodarstwo rolne 32,19 ha o wartości 1 mln zł; dzierżawa 35 ha; działka 0,4 ha w składzie gospodarstwa o wartości 70 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: gospodarstwo rolne – strata -9 154 zł; działalność gospodarcza (usługi rolnicze) 17 336,87 zł; zwrot VAT 47 tys. zł; dieta radnego 14 937,84 zł; dopłata ARiMR 13 795,76 zł; zwrot akcyzy za ON 6 454,13 zł; dopłata do wapnowania 2 776,68 zł; dopłata do materiału siewnego 3 747,35 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: kia rio z 2011 r.; ciągniki rolnicze: ursus 3512 z 2004 r., zetor forterra z 2007 r., john deere 5090r z 2011 r., massey ferguson 6485 z 2011 r.; prasa john deere z 2009 r.; beczka asenizacyjna z 2009 r.; pług obrotowy z 2007 r.; przyczepy z 2009 i 1997 r.; ładowacz czołowy z 2011 r.; kombajn zbożowy john deere z 2011 r. (wszystko współwłasność małżeńska).
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Zdzisława Kall
radna

Środki pieniężne: brak.
Nieruchomości: dom 140 m kw. o wartości 250 tys. zł na działce 0,45 ha o wartości 30 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: w radzie nadzorczej Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół 4 331,28 zł; pracownik administracyjny 22 515 zł; świadczenie emerytalne 36 683,60 zł; dieta radnej 9 958,56 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: brak.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt hipoteczny 771 298 CHF; kredyt hipoteczny 350 tys. zł (kredyty wspólnie z małżonkiem).

Aneta Kiepura
radna

Środki pieniężne: 50 tys. zł (współwłasność małżeńska).
Nieruchomości: dom 158,5 m kw. o wartości 250 tys. zł; dom 80 m kw. o wartości 80 tys. zł; działki o łącznej powierzchni 1,9201 ha i łącznej wartości 110 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: podinspektor w UG Wręczyca Wielka 44 231,59 zł; dieta radnej 14 626,63 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: citroen C5 z 2002 r.; mercedes benz A180 z 2005 r. (współwłasność małżeńska).
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Jerzy Kiepura
radny

Środki pieniężne: 48,8 tys. zł (współwłasność małżeńska).
Nieruchomości: do 140 m kw. o wartości 250 tys. zł; gospodarstwo rolne 1,87 ha o wartości 120 tys. zł; działki o łącznej powierzchni 0,9257 ha i wartości 300 tys. zł (wszystko majątek odrębny); dom 80 m kw. o wartości 100 tys. zł; gospodarstwo rolne 1,94 ha o wartości 50 tys. zł; działki o łącznej powierzchni 0,1857 ha i wartości 60 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: podinspektor UG w Pankach 46 028,76 zł; dieta radnego (pełnienie obowiązków obywatelskich) 14 937,84 zł; świadczenie wychowawcze 6 tys. zł; dprzedaż gruntu rolnego 10 tys. zł; gospodarstwo rolne 800 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: opel mokka z 2017 r.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Wacław Kmieć
radny

Środki pieniężne: 6 743,54 zł (współwłasność małżeńska).
Nieruchomości: brak. Dochód za rok 2017: dieta radnego 14 315,42 zł; emerytura rolnicza 10 592,79 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: ciągnik rolniczy zetor 7711 z 1989 r. (współwłasność małżeńska).
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Maciej Lesik
radny

Środki pieniężne: 10 tys. zł.
Nieruchomości: brak.
Dochód za rok 2017: działalność gospodarcza 12 178,41 zł; dieta radnego 9 958,56 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: ford focus z 2005 r.; samochód gastronomiczny peugeot z 1988 r.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Maciej Mońka
radny

Środki pieniężne: 9 tys. zł; 800 euro.
Nieruchomości: mieszkanie 131 m kw. o wartości 80 tys. zł; budynek socjalny 126 m kw. o wartości 250 tys. zł; budynek produkcyjny 180 m kw. o wartości 240 tys. zł; magazyn 74 m kw. o wartości 60 tys. zł; działki o łącznej powierzchni 1,52 ha i łącznej wartości 275 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: działalność gospodarcza (stolarstwo i usługi pogrzebowe) 64 198,39 zł; zarządzanie Fundacją Matki Bożej Leśna Pani – 0 zł; dieta radnego 9 751,09 zł; inne źródła 1 411,50 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: karawany: mercedes z 1992 r., mercedes z 2000 r.; kia z 1999 r.; mercedes z 2015 r.; citroen C4 z 2009 r.; citroen jumper z 2010 r.; mercedes z 1994 r.; ciągnik rolniczy ursus c-330 z 1986 r. (wszystko współwłasność spółki); nissan juke z 2010 r. (współwłasność małżeńska).
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kreyt 127 464 zł; kredyt w rachunku 56 269,85 zł; kredyt inwestycyjny spłacony.

Roman Minkina
radny

Środki pieniężne: 9 tys. zł.
Nieruchomości: dom 206,52 m kw. o wartości 430 tys. zł na działce 0,0761 ha o wartości 95 tys. zł z budynkiem gospodarczo-garażowym 55 m kw. o wartości 90 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: zastępca kierownika w TBS w Częstochowie 62 156,03 zł; dieta radnego 9 958,56 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: volkswagen B6 z 2008 r.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt mieszkaniowy 147 764,95 zł; kredyt mieszkaniowy 30 161,63 zł.

Wojciech Oczkowski
radny

Środki pieniężne: 6 032,13 zł; konto firmowe 13 481,62 zł; polisa 75 867,26 zł; polisa na życie 12 623,91 zł (majątek odrębny).
Nieruchomości: dom 240 m kw. o wartości 490 tys. zł na działce 890 m kw. o wartości 80 tys. zł (współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: działalność gospodarcza (indywidualna praktyka lekarska) 74 080,86 zł; w ZOZ Kłobuck 72 301,55 zł; dieta radnego 9 751,09 zł; zwrot IKZE 19 921 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: volkswagen passat z 2015 r. (leasing firmowy).
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Tomasz Randak
radny

Środki pieniężne: 4,8 tys. zł (współwłasność małżeńska).
Nieruchomości: dom 139 m kw. o wartości 450 tys. zł; gospodarstwo rolne 2,61 ha o wartości 50 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: elektryk w UG Popów 53 623,71 zł; działalność gospodarcza (handlowo-usługowa) 34 119,87 zł; umowa zalecenie UG Popów 2862,92 zł; dopłata ARiMR 1 644,49 zł; dieta radnego 9 543,62 zł; gospodarstwo rolne 0 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: audi A6 z 2002 r. (współwłasność małżeńska).
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt mieszkaniowy 163 236,13 zł; pożyczka gotówkowa 42 267,39 zł (wspólnie z małżonką).

Marek Sawicki
radny

Środki pieniężne: 180 tys. zł.
Papiery wartościowe: akcje na kwotę 120 zł.
Nieruchomości: dom 256 m kw. o wartości 320 tys. zł na działce 0,6092 ha o wartości 80 tys. zł; mieszkanie 82,18 m kw. o wartości 340 tys. zł; gospodarstwo rolne 1,651 ha o wartości 30 tys. zł; łąki 0,6749 ha o wartości 7 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska); dom 100 m kw. o wartości 150 tys. zł na działce 0,1953 ha o wartości 50 tys. zł; działki o łącznej powierzchni 0,666 ha i łącznej wartości 55 tys. zł (wszystko własność odrębna). Dochód za rok 2017: działalność gospodarcza (praktyka lekarska) 131 229,15 zł; lekarz w ZOZ Kłobuck 100 531,13 zł; umowa zlecenie KRUS Częstochowa 2 944 zł; świadczenia rzeczowe 500 zł; dieta radnego 12 136,96 zł; rekompensata kosztów polowań 920,40 zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: skoda octavia z 2013 r.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

Agnieszka Związek
radna

Środki pieniężne: 500 zł.
Nieruchomości: dom 210 m kw. o wartości 250 tys. zł; gospodarstwo rolne 3,9816 ha o wartości 18 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2017: sekretarz gminy Miedźno 102 082,55 zł; dieta radnej 9 336,15 zł; gospodarstwo rolne 1 tys. zł.
Mienie powyżej 10 tys. zł: seat altea z 2007 r.
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt 17 236 zł; kredyt 75 592,21 zł.

Zobacz komentarze (1)

1 Komentarz

  1. puszkin

    19 listopada 2018 at 16:18

    Sawickiego bym się nie czepiał, jako lekarz był bardzo lubiany i wielu osobom pomagał każdego dnia. To był/jest bardzo wyjątkowy człowiek, więc niech zarabia ile chce, życzę mu jak najlepiej. Ale jak widzę, że (pozostali) jeden z drugim podają wartość mieszkania poniżej 1000zł/m2 czy domu ~1500zł/m2 to się pytam CO NA TO NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO? DLACZEGO NIE SPRAWDZA? PRZECIEŻ TO CENY ZA M2 ODPOWIADAJACE STODOŁOM I GARAŻOM, W GARAŻU RADNY MIESZKA I SIECZKE I ŹMIORY Z PARNIKA JE? To taki bebzon rośnie od źmiorów samych? A oszczędności 1500zł to żart jakiś? Ja już ich tam dobrze znam ! Ludzie w końcu nie wytrzymają tych żartów i zaczną pisać donosy !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiat

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Powiat

izba

Izba obrachunkowa podsumowała gminy

Jarosław Jędrysiak10 lipca 2019
pole

Susza znów niszczy uprawy

Jarosław Jędrysiak10 lipca 2019
500

500 plus na każde dziecko

Jarosław Jędrysiak7 lipca 2019
literacki

Tworzyli opowiadania

Jarosław Jędrysiak2 lipca 2019
patrol

Przyspieszasz, gdy miniesz patrol?

Jarosław Jędrysiak26 czerwca 2019
slonce

Jeszcze się posmażymy

Jarosław Jędrysiak25 czerwca 2019