Gminy nie dbają o przyrodę? – Gazeta Kłobucka
Region

Gminy nie dbają o przyrodę?

Okazuje się, że rejestry ochrony przyrody prowadzone są niedbale i tak naprawdę nie wiemy, ile wpisanych w nie pomników przyrody nadal istnieje, a ile innych obiektów zasługujących na ochronę jeszcze się tam w ogóle nie znalazło.
Gminy nie dbają o przyrodę?

PROBLEM. Ustalenia NIK są niepokojące. Brak jakichkolwiek działań zabezpieczających pomniki przyrody i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, nierzetelne dane o liczbie cennych przyrodniczo obiektów oraz brak gwarancji ochrony w prawie miejscowym to najczęściej spotykane grzechy gmin w zakresie lokalnych form ochrony przyrody

– Tylko 7 proc. kontrolowanych gmin zasłużyło na pozytywną ocenę, a aż 34 proc. na zdecydowanie negatywną – głosi raport NIK w sprawie działań gmin na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na swym terenie.

Jednym z grzechów głównych ma być brak rzetelności i systematyki w podejściu do problematyki ochrony cennych przyrodniczo obiektów. Zdarza się, że jest to wręcz niemal całkowity brak zainteresowania. W przypadku 83 proc. gmin nie przyjęto żadnych zasad, standardów lub procedur realizacji ochrony cennych przyrodniczo obiektów. Nie prowadzono też okresowych przeglądów ich stanu – te, dokonywane co roku na wiosnę, realizowało tylko 17 proc. gmin.

Efekty są smutne. Tak naprawdę niewiele wiemy, jak wygląda dziedzictwo przyrodnicze naszego kraju, a dane, którymi dysponujemy, mogą być bardzo dalekie od aktualności. Różnice występują także na poziomie rejestrów form ochrony przyrody na różnych szczeblach administracji.

– Niemal połowa gmin miała nieaktualne dane o swoich lokalnych formach ochrony przyrody, a 41 proc. gmin nie miało aktualnego programu ochrony środowiska. W 38 proc. gmin organy zobowiązane ustawą do ochrony przyrody w osobach wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast nie podejmowały żadnych działań w celu ustalenia stanu istniejących lokalnych form ochrony przyrody, ich zabezpieczenia i oznakowania – wskazano w raporcie NIK.

NIK źródło problemu widzi także poza gminami. Za „niewystarczające i nieskuteczne” uznano również działania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Organ ten m.in. zaniechał wydawania rekomendacji dla organów gmin – dotyczących np. standardów i sposobów ochrony obiektów przyrodniczo cennych.

Ale są i dobre praktyki. W niektórych gminach każdy taki obiekt posiada aktualną i regularnie prowadzoną indywidualną kartę ewidencyjną, pozwalającą na bieżąco kontrolować jego stan i sposób ochrony. Są też gminy, w których w formie uchwały wskazano wszystkie pomniki przyrody i wszystkie użytki ekologiczne na swoim terenie – wraz z podaniem ich lokalizacji, daty utworzenia, aktu ustanawiającego te formy i zasad ich ochrony. Tego rodzaju dane bywają albo niedostępne albo trudno dostępne, albo występują tylko w formie szczątkowej. Aby się o tym przekonać – wystarczy poszperać w oficjalnych materiałach gmin w poszukiwaniu tego rodzaju wykazu dotyczącego form ochrony przyrody. Dotarcie do satysfakcjonujących i aktualnych danych to rzadkość.

Po kontroli NIK wnioskuje do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o dokonanie przeglądu stanu lokalnych form ochrony przyrody oraz o ustalenie niezbędnych potrzeb dla ich zabezpieczenia. Z kolei do ministra środowiska NIK złożyła wniosek o wprowadzenia do ustawy o ochronie przyrody m.in. sankcji za przypadki niezgłoszenia do centralnego rejestru form ochrony przyrody aktualnych danych dotyczących form ochrony przyrody w gminach.

Według GUS na koniec 2016 roku w Polsce było ok. 44 tys. chronionych obiektów (w różnych formach). Ile jest ich naprawdę – okazuje się, że trudno to stwierdzić. (opr. jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Region

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Region

volvo

Prezentacja Volvo i zawody w skokach

Adam Świerczyński5 czerwca 2019
buzek

Znamy naszych europosłów

Ewa Chojnacka27 maja 2019
pierwsze miejsce

Drób górą!

Ewa Chojnacka20 maja 2019
hasztak

Nasi walczą o finał

Jarosław Jędrysiak17 maja 2019
zus

Przybywa Ukraińców do pracy

Jarosław Jędrysiak9 maja 2019
trzynasta

Trzynasta emerytura wkrótce na kontach

Jarosław Jędrysiak8 maja 2019