Zamaskował dzikie wysypisko i zasiał na nim żyto – Gazeta Kłobucka
Krzepice

Zamaskował dzikie wysypisko i zasiał na nim żyto

Miejsce wygląda tak, jakby śmieci tu nigdy nie było. Tyle że wcześniej był tu dołek, a teraz jest płasko. Co się stało? I co jest pod wierzchnią warstwą gruntu? Ktoś uprawniony powinien to dokładnie sprawdzić. I w razie potrzeby wyciągnąć konsekwencje, żeby zły przykład nie poszedł w świat.
Zamaskował dzikie wysypisko i zasiał na nim żyto

PROBLEM. W sierpniu publikowaliśmy na naszych łamach zdjęcie zwaliska śmieci bytowych, które jeden z mieszkańców wywiózł i po prostu wywalił na pole niedaleko od domów krzepickiego osiedla. Sprawa wzbudziła silny sprzeciw mieszkających tam ludzi. Niestety, publiczne napiętnowanie tego procederu nie spowodowało jego zakończenia

W sierpniu, gdy powstało zwalisko śmieci – kabli, części pojazdów, eternitu, szkła, puszek itd. – interwencji podjął się radny Rafał Balcerzak. Dzikie wysypisko niemal tuż pod oknami domów zdenerwowało zresztą większą liczbę mieszkańców osiedla. Początkowo wydawało się, że sprawę da się załatwić na zasadach zdrowego rozsądku. Mieszkańca, który te śmieci z przyczepy wysypał pod osiedlem, poinformowano o tym, gdzie takie odpady powinien legalnie wywieźć. I że za takie śmiecenie może go spotkać kara. O zdarzeniu dowiedzieli się zresztą policjanci. A mieszkaniec, który śmieci wywiózł, obiecał, że je posprząta.
Wydawało się, że sprawa załatwiona. Ale okazało się, że posprzątanie śmieci polegało na zebraniu części z nich „z wierzchu” i przysypaniu reszty ziemią. Zdjęcia, które dokumentują to, jak „posprzątano” teren, pokazują kawałki różnych odpadów wprost sterczące ze świeżo ruszonego gruntu. Krótko mówiąc: zakopano je zamiast wyzbierać i wywieźć wszystkie tam, gdzie należy. Zrobiono to – podkreślmy – nawet mimo tego, że wokół dzikiego wysypiska zrobił się szum.

Naśmiecił na swoim, dajcie mu spokój?
Skoro nie dało się „po dobroci” i w granicach zdrowego rozsądku, pozostało odwołać się do stróżów prawa. Balcerzak – w interesie wszystkich sąsiadów – zgłosił sprawę na policję. Tymczasem, jak się dowiadujemy, na dzikim wysypisku ktoś powyciągał z gruntu najbardziej wystające kawałki odpadów, żeby nic podejrzanego nie rzucało się w oczy. A już niedługo potem okazało się, że na gruncie, którym – jak pokazują zdjęcia – przysypano resztę odpadów, zasiano żyto lub podobną roślinę. Płaski nasyp gruntu, który się tu pojawił tuż po „sprzątaniu” śmieci, szybko się więc zazielenił, kryjąc ślady po wysypisku.
A co z interwencją na policji? Okazuje się, że i ten środek zawiódł. Policja przeprowadziła czynności wyjaśniające. Balcerzak dostał pismo, w którym komendant powiatowy insp. Tomasz Górka pisze, iż „czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie” do sądu. Powód? Brzmi zaskakująco: „brak żądania ścigania pochodzącego od osoby uprawnionej”.

Co jest grane?
Jeśli są sytuacje, w których „ręce opadają” – to to jest pewnie jedna z nich. Na chłopski rozum z pisma z policji wynika, że jeśli problem zasypania śmieci zgłosił nie ten, co trzeba, to problemu nie ma. Trudno się z tym pogodzić, dlatego w kłobuckiej komendzie szukamy odpowiedzi na pytanie, co się stało.
– W zawiadomieniu o popełnieniu wykroczenia z artykułu 154 kodeksu wykroczeń, który mówi o nielegalnym wywozie śmieci, wskazano, że śmieci zostały nielegalnie wywiezione na działkę gminną. Oględzin miejsca dokonali policjanci. Osoba wskazana jako odpowiedzialna za wywóz tych śmieci została przesłuchana. Mężczyzna ten nie przyznał się do popełnienia wykroczenia i wyjaśnił, że grunt, na który wywiózł śmieci, jest prywatną własnością jego rodziny. Wyjaśnił też, że śmieci miały zostać składowane na działce tymczasowo, gdyż wcześniej znajdowały się na przyczepie, która miała być wykorzystywana podczas żniw. Ponadto zeznał, że po zakończonych żniwach posprzątał swój grunt – odpowiada na nasze pytania oficer prasowy kłobuckiej policji, mł. asp. Kamil Raczyński.
Policja zweryfikowała te zeznania. Grunt faktycznie okazał się być działką syna mężczyzny, który wywiózł śmieci, a nie działką gminną. I to ewentualnie tenże syn mógł, jako pokrzywdzony, złożyć wniosek o ściganie. On był tą „osobą uprawnioną” z pisma komendanta.
Oczywiście syn odmówił złożenia wniosku o ściganie ojca.
– Z obowiązujących przepisów wynika, że w przypadku tego wykroczenia taki wniosek jest wymagany aby sprawca poniósł odpowiedzialność, natomiast w przypadku braku wniosku czynności wyjaśniające nie dają podstaw do skierowania wniosku o ukaranie sprawcy – dodaje Raczyński.
Procedura jest więc jasna. Wysypał śmieci, ale ten, u którego wysypał, nie skarży się – więc policji nic do tego. Czy to dobra procedura – to już pytanie do tych, którzy stanowią prawo.

Ruch po stronie miasta
– Po ustaleniu własności gruntu policjanci skierowali pismo do Urzędu Miasta i Gminy Krzepice celem rozważenia, czy wobec mężczyzny gromadzącego śmieci na swojej posesji nie należałoby wdrożyć stosownego postępowania administracyjnego. Każda z gmin uchwałami reguluje sposób postępowania ze śmieciami wytwarzanymi przez mieszkańców. Ten, kto nie stosuje się do tych lokalnych przepisów i np. gromadzi śmieci na swojej posesji, również może być pociągnięty do odpowiedzialności – wyjaśnia Raczyński. Podobną informację – o piśmie do UMiG Krzepice – zawarł też w swoim piśmie komendant Górka.
A co na to miasto?
– Skierowaliśmy pismo do właściciela w sprawie uprzątnięcia tej działki. Otrzymaliśmy zwrotkę, że pismo zostało odebrane. W najbliższych dniach dokonamy sprawdzenia w terenie i sporządzimy stosowny protokół odnośnie do stanu faktycznego – zapowiada nam burmistrz Krystian Kotynia.
W rozmowie z burmistrzem zwracamy uwagę, że istotą problemu może tu być nie tyle pozostawanie śmieci na powierzchni – bo te przynajmniej w większym stopniu uprzątnięto – ale możliwe zakopanie ich pod gruntem. A tego nie powinno się robić. Burmistrz zapowiada tu, że sprawie przyjrzą się wnikliwie.

Jaki będzie finał?
Liczymy na tę wnikliwość magistratu, bo – jak się okazuje – powierzchowne przyjrzenie się sprawie może być nieskuteczne. Jak się dowiadujemy od rzecznika policji, jeszcze w czasie, gdy kierowaliśmy do komendy pytania o tę bulwersującą sprawę, stan faktyczny na miejscu, na działce koło osiedla w Krzepicach weryfikował odpowiedzialny za ten teren dzielnicowy. Otrzymaliśmy do wglądu zdjęcia, które dzielnicowy wykonał w ramach obchodu działki. Faktycznie miejsce wygląda na nich tak, jakby nigdy tam żadnych śmieci nie było.
Zerknęliśmy na to z bliska. Cóż, trzeba się postarać, żeby zauważyć, że jakieś resztki odpadów tu pozostały – choć dziś widać ich na tyle mało, że nie sposób zgadnąć, że wcześniej było tu wielkie zwalisko śmieci. Nie dziwi wniosek, jaki wyciągnął ze swej lustracji dzielnicowy. Problem w tym jednak, że tu chodzi o fakt zasypania śmieci. Jeśli zostały przysypane, a nie wywiezione, to dziś są pod gruntem i niewidoczne – ale są tam nadal. Z obserwacji osoby znającej to miejsce, bo mieszkającej tuż obok wynika, że zanim wysypano odpady, na działce było zagłębienie terenu. Dziś jest płasko. Może nawet jest tu minimalny nasyp. Co jest w środku tego nasypu?
Miejmy nadzieję, że miasto zechce tego dociekać. Jeśli pozostały tam zakopane śmieci – to powinny zostać zabrane. A i jakaś nauczka by się za to przydała. Bo jeśli się tak nie stanie, to wniosek będzie jeden – i mało optymistyczny: jeśli masz, obywatelu, jakieś śmieci, za których wywóz nie chcesz płacić, to… zakop je, byle na swojej działce lub działce kogoś, kto nie będzie protestował.

OKIEM EKSPERTA

Witold Klimza, wicedyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach


Porzucone odpady – kto sprząta?
„Dzikie wysypiska” to stary problem. W przeszłości było ich więcej i miały inny charakter. Kiedyś ludzie w miejscach dla siebie dogodnych podrzucali worek za workiem i rosły sterty porzuconych śmieci. Teraz teoretycznie każdy płaci gminie za usuwanie odpadów komunalnych i irracjonalne jest narażanie się i wożenie worków do lasu lub na pole. Teraz porzucane są wywrotki lub tiry odpadów. Skala nieporównywalna, a posprzątać trzeba. Kto powinien to zrobić?

Co to są odpady?
Zgodnie z ustawą odpady to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Posiadacz odpadów
Posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna będąca w posiadaniu odpadów. I najważniejsze: domniemywa się, że właściciel terenu jest posiadaczem odpadów znajdujących się na jego nieruchomości.

Kto sprząta
Posiadacz odpadów, a w przypadku nieznanego sprawcy właściciel terenu, jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku nieusunięcia odpadów przez posiadacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję nakazującą posiadaczowi odpadów usunięcie tych odpadów (wyjątkiem są przypadki, kiedy obowiązek usunięcia odpadów wynika z innej decyzji związanej z gospodarką odpadami).

Wnioski
Trzeba pilnować własnego terenu. Jeżeli nieznany sprawca wyrzuci tam odpady, sprząta właściciel terenu.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Krzepice

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Krzepice

gf

Nie masz kanalizacji? Zapłacisz drożej

Jarosław Jędrysiak22 maja 2019
krzep

I KRZEPICKA NOC MUZEÓW

Ewa Chojnacka18 maja 2019
kiepura

LO ogrzeją inaczej

Jarosław Jędrysiak7 maja 2019
yuj

Kto chroni piratów drogowych pod szkołą?

Jarosław Jędrysiak7 maja 2019
yuh

Do szkoły poboczem

Jarosław Jędrysiak1 maja 2019
dali sobie

Dali sobie 75 procent podwyżki!

Jarosław Jędrysiak30 kwietnia 2019