Nowa rada pod nowym kierownictwem – Gazeta Kłobucka
Bez kategorii

Nowa rada pod nowym kierownictwem

Nowe kierownictwo rady gminy. Od lewej: Sendal, Szewczuk, Pośpiech.
JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Nowa rada pod nowym kierownictwem

SAMORZĄD. W nowym miejscu – w sali byłej szkoły podstawowej – spotkała się na pierwszej sesji nowa rada gminy Opatów. Podczas obrad skupiono się na podjęciu niezbędnych na początku kadencji decyzji personalnych

Prowadzenie obrad rozpoczął w Opatowie radny senior – Józef Chyra. Najpierw nowo wybranym radnym wręczono zaświadczenia o wyborze. Potem – każdy złożył stosowne ślubowanie. Tę samą procedurę przeszedł też wybrany na kolejną kadencję wójt Bogdan Sośniak.
Obsadę głównych funkcji w radzie gminy zdecydowano w drodze głosowania tajnego. Dość szczególnie wyglądało w Opatowie zgłaszanie kandydatur. Z reguły sprawy te są już przez zainteresowanych omówione przed rozpoczęciem obrad – i jest wstępnie ustalone, kto się będzie o określone funkcje ubiegał. Tu można było odnieść wrażenie, że tego rodzaju rozmów albo nie było, albo odbyły się bez udziału niektórych radnych. Świadczy o tym fakt, iż część ze zgłoszonych do prezydium rady kandydatów wyraziła zaskoczenie, że ich kandydatura w ogóle jest zgłaszana. Jeden – zgłoszony jako pierwszy kandydat na przewodniczącego rady gminy Tomasz Kotowicz – za stojące za taką nominacją zaufanie podziękował, ale… nie wyraził zgody na kandydowanie.

Szewczuk pokieruje radą
Pierwszym kandydatem, który zgodził się kandydować na stanowisko przewodniczącego, był tutaj Dariusz Zając. Radny ten w poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym, więc w kwestii prowadzenia obrad zdobył już pewne doświadczenie. To samo można powiedzieć o zgłoszonym chwilę później kolejnym kandydacie, Mirosławie Szewczuku. Szewczyk był jednym z tych, którzy wyrazili zaskoczenie, że ich kandydatury zaproponowano. Ale przystał na to. Przeprowadzone chwilę później głosowanie pokazało, że Szewczuk cieszy się zaufaniem większej grupy radnych niż Zając. Szewczuka poparło 9 osób, Zająca – 6. I to Mirosław Szewczuk został przewodniczącym rady gminy Opatów.
W gminie wybiera się dwóch wiceprzewodniczących. Na pierwszego wiceprzewodniczącego zgłoszono kandydatury Henryka Sendala i przed chwilą wspomnianego Dariusza Zająca. Minimalna większość 8 radnych zdecydowała, że do funkcji tej wybrany został Sendal. Zając nie ubiegał się już o funkcję drugiego wiceprzewodniczącego. Zgłoszono tu natomiast kandydatury Przemysława Sławuty i Roberta Pośpiecha. W głosowaniu 8 radnych poparło Pośpiecha. Tym samym Sendal i Pośpiech dołączyli do Szewczuka i stanowią prezydium nowej rady gminy.

Partyjny szyld nic nie znaczy
W radach gmin powiązania partyjne czy związki z lokalnymi komitetami zwykle mniej wpływają na bieg spraw gminnych i podejmowane decyzje, niemniej dają o sobie znać podczas takich pierwszych głosowań – gdy decyduje się o sprawach personalnych. Jak to zatem wygląda w Opatowie – biorąc pod uwagę kandydatów do prezydium?
Okazuje się, że tu powiązania polityczne nie odegrały istotnej roli. Choć większość w radzie, bo 8 głosów, ma komitet wójta Bogdana Sośniaka – z którego listy radnym został Zając – to przewodniczącym rady z istotną przewagą głosów został jednak Szewczuk, wybrany z listy PSL, z której do rady weszło tylko 6 radnych. Jeszcze ciekawsze jest to, że także wybrany pierwszym wiceprzewodniczącym Sendal jest radnym PSL-u, a w głosowaniu wygrał z Zającem z komitetu mającego przecież większość w radzie. Dopiero drugi wiceprzewodniczący, Pośpiech, reprezentuje najsilniejszy liczebnie komitet nowej rady. On jedyny pokonał konkurenta z PSL – Sławutę.
Podsumowując: choć PSL zajął w wyborach w gminie Opatów drugie miejsce, to radni z list tej partii pokierują pracami rady gminy. Tak wyglądają realia lokalnej polityki. Niewiele mają wspólnego z tą ciągłą wojną partyjną, która leje się na nas z centralnych mediów w zasadzie codziennie.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Bez kategorii

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 34 317-33-23

Więcej w Bez kategorii

gk_46

TEST

Ewa Chojnacka15 listopada 2019
gaz

Gazociąg dotrze do gminy Opatów

Jarosław Jędrysiak4 listopada 2019
K - Do 11,5 tony bez zezwoleń (1970) + fot

Do 11,5 tony bez zezwoleń

Jarosław Jędrysiak19 sierpnia 2019
rek

Śmieci muszą być droższe

Jarosław Jędrysiak3 marca 2019
hg

Rzeka może zalewać działki

Jarosław Jędrysiak10 stycznia 2019
cv

Młodzi dla Niepodległej

Ewa Chojnacka11 listopada 2018