Radni rwą się do pracy – Gazeta Kłobucka
Krzepice

Radni rwą się do pracy

Krzepicką radą nadal kierować będzie Mateusz Kluba.
JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Radni rwą się do pracy

SAMORZĄD. Pierwsze sesje nowych rad gmin to z reguły posiedzenia poświęcone załatwieniu niezbędnych na starcie kadencji formalności. Jak wybór przewodniczącego, ewentualnie obsada komisji rady. W Krzepicach jednak już na takiej pierwszej sesji posypały się też wnioski dotyczące różnych spraw do załatwienia w interesie mieszkańców

W Krzepicach, jak już wiemy, zmiany w składzie rady miejskiej z woli wyborców okazały się raczej kosmetyczne, a większość i możliwość podejmowania decyzji o sprawach gminy zachował lokalny komitet radnych z listy tutejszej OSP.

Kierownictwo bez zmian
Nie budziło wątpliwości, iż o obsadzie głównych funkcji w radzie miejskiej zdecyduje wola większościowej grupy radnych komitetu OSP Krzepice. Podczas wtorkowej sesji stało się też jasne, że w zasadzie wszyscy radni, którzy uzyskali mandaty w tej kadencji, są z tą okolicznością pogodzeni – i skłonni są akceptować ją także w pierwszych głosowaniach.
W Krzepicach zgłoszono tylko jedną kandydaturę na przewodniczącego rady miejskiej – radnego Mateusza Klubę, który kierował radą także w poprzedniej kadencji. W głosowaniu tajnym poparło tę kandydaturę wszystkich 15 radnych. Bardzo podobnie wyglądał wybór wiceprzewodniczącego – w Krzepicach, zauważmy, jest jeden wiceprzewodniczący, a nie, jak w wielu innych gminach, dwóch. Tu zgłoszono jako kandydata Tomasza Rakowskiego. Czyli wiceprzewodniczącego z poprzedniej kadencji. W głosowaniu poparło go 13 radnych.
Tym samym skład prezydium rady miejskiej jest identyczny jak przed wyborami. Ten sam jest też w Krzepicach burmistrz – więc należy uznać, że mamy tu do czynienia z pełną kontynuacją w zakresie personalnym, ale i zapewne kierunku oraz stylu zarządzania gminą Krzepice. Stało się tak oczywiście z woli wyborców. I dokonane wybory personalne wychodzą tej woli naprzeciw.

Komisje gotowe do pracy
Na inauguracyjnej sesji wyznaczono też składy komisji rady gminy. Doszło tu na początku do małego zgrzytu, gdyż wbrew sugestii przewodniczącego Kluby, by każda komisja składała się z 5 osób, do składu komisji rewizyjnej weszło tylko 4 radnych. Zaproponowany do jej składu Damian Pilarz – nie wyraził zgodny na swój udział w pracach komisji. Rzecz jasna – miał do tego pełne prawo. Większość z radnych w tutejszej radzie i tak pracuje w więcej niż jednej komisji.
Co do komisji rewizyjnej – najważniejszej w kwestiach kontroli funkcjonowania samorządu – zdecydowano też już, że pokieruje nią nowy w składzie rady Mariusz Droś. Taką obsadę przewodniczącego komisji, jak i cały jej skład zaakceptowało w głosowaniu 13 radnych.
Składy 5-osobowe pozostałych komisji rady akceptowano już jednogłośnie.

Posypały się wnioski
Zmiana przepisów wpłynie nieco na przebieg sesji rady. Do tej pory swobodnie podczas obrad zadawano pytania np. burmistrzowi i uzyskiwano na nie odpowiedź. Ustawodawca zdecydował, że teraz będzie tu obowiązywała forma pisemna i termin 14 dni na odpowiedź burmistrza. Ograniczy to siłą rzeczy bogactwo tematów poruszanych i szerzej omawianych bezpośrednio na sesjach, zarazem przyspieszając ich przebieg.
Jednocześnie krzepiccy radni pokazali, że ich wolę aktywności i tak trudno poskromić. W ostatnim punkcie sesji, poświęconym składaniu wniosków, posypało się od razu około dziesięciu zgłoszeń spraw do załatwienia dla mieszkańców – aż przewodniczący Kluba zdecydował się poprosić o odłożenie tych zgłoszeń na drugą, już mniej formalną, ale bardziej roboczą sesję, która odbędzie się w najbliższym czasie.
A jakie wnioski zgłosili radni? Kilka z nich w naszej ocenie dotyczy spraw całkiem istotnych i wartych tego, byśmy poświęcili im nieco uwagi w osobnych artykułach. W stosownej kolejności.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Krzepice

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Krzepice

fwvs

Jak walczyć z bezmyślnym parkowaniem?

Jarosław Jędrysiak11 grudnia 2018
progi

Zrobili za wysokie progi? wśród rodziców uczniów szkoły. No…

Jarosław Jędrysiak4 grudnia 2018
fgh

Przedszkolanki z medalami

Jarosław Jędrysiak22 listopada 2018
gh

Cysterny spowodują pękanie domów?

Jarosław Jędrysiak20 listopada 2018
etfg

Przedszkolaki dla Niepodległej

Ewa Chojnacka15 listopada 2018
65v

Zamaskował dzikie wysypisko i zasiał na nim żyto

Jarosław Jędrysiak15 listopada 2018