We Wręczycy „dojna” zmiana – Gazeta Kłobucka
Wręczyca Wielka

We Wręczycy „dojna” zmiana

Radni głosują za podniesieniem sobie diet. To pierwsza nansowa decyzja nowej rady gminy – nad tym nowi radni pochylili się w pierwszej kolejności zaraz po rozdaniu funkcji w radzie.
JAROSŁAW JĘDRYSIAK
We Wręczycy „dojna” zmiana

POLITYKA. Pierwsza decyzja, jaką radni tej gminy podjęli zaraz po uchwałach dotyczących obsady stanowisk, dotyczyła podwyżki diet, które będą brali i które dotąd i tak były już niemal najwyższe z gmin powiatu kłobuckiego. Ale radnym było mało. I tak dla przykładu, po podwyżce przewodniczący Marek Prubant będzie brał już 1800 zł miesięcznie, co da mu łącznie 108 tys. zł za kadencję

Taktyka sprytnego „skoku na kasę” na samym początku kadencji nie dziwi. Niepopularne uchwały, które nie spodobają się mieszkańcom gminy Wręczyca, podejmuje się na samym początku kadencji, tak aby ludzie zapomnieli po latach. A teraz kadencja to 5 lat.

Mało im
Wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad na samym początku zgłosił Marek Prubant. Idealiści nieznający wtedy treści uchwały mogliby tu może oczekiwać, że skoro w gminie Wręczyca diety były do tej pory bardzo wysokie, to wraz z nowym otwarciem – a wybór nowego wójta i w części nowej rady można za takie uznać – jest świetną okazją, by gospodarność w gminie rozpocząć od samych siebie i zgłosić propozycję obniżenia diet. Nic bardziej mylnego – kto tak pomyślał, zawiódł się srodze, gdy przedstawiono, jaką to propozycję ma Prubant w sprawie diet.
Szczegóły i uzasadnienie przedstawione zostały już po rozdaniu funkcji w radzie gminy. Prubant zaczął od truizmów, iż dieta to nie wynagrodzenie, a rekompensata za możliwe utracone podczas pełnienia mandatu zarobki i za poniesione koszty. A każdy choćby średnio rozgarnięty zauważy też, że ta rekompensata w postaci diety w innych gminach od dawna była znacznie niższa niż we Wręczycy – i jakoś jednak pozwalała radnym z tamtych gmin sprawować swoje mandaty. Wszak radny to funkcja społeczna, a nie zarobkowa. W gminie Wręczyca w minionej kadencji – jak przypomniał podczas obrad Prubant – dieta radnych wynosiła: 1500 zł dla przewodniczącego rady i 900 złotych dla „szeregowych” radnych.
– Były to diety ustalone 10 lat temu – podkreślił przewodniczący wręczyckiej rady gminy.

Najwięcej ze wszystkich gmin
Uzupełnijmy wiadomości mieszkańców gminy Wręczyca. W innych gminach wiejskich powiatu kłobuckiego najwyższe diety mają w Popowie. Po 800 złotych. W większości pozostałych gmin –mają mniej. W Krzepicach szeregowy radny bierze tylko 400 zł. Popowskiemu przewodniczącemu płacą 1300 zł, a krzepickiemu tylko 1000 zł. To wszystko ciągle jest mniej niż we Wręczycy było do tej pory, nawet przed podwyżką! Właściwie tylko w powiatowym i miejskim Kłobucku radni brali nieco więcej niż we Wręczycy. Do teraz. Dziś Wręczyca wyprzedziła nawet miasto powiatowe, jakim jest Kłobuck!
Obecnie we Wręczycy szeregowy radny ma dostać 1100 zł miesięcznej diety, przewodniczący rady 1800 zł, a wiceprzewodniczący rady i przewodniczący komisji – po 1400 zł. 30% tych kwot radny może stracić za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji, a 20% – na komisji.

Radni Brosia przeciwko podwyżce
W symbolicznie krótkiej dyskusji nad przedstawioną przez Marka Prubanta propozycją podwyżki diet wypowiedziała się Anita Toborek.
– Przysłuchując się tym propozycjom, chciałabym jednak złożyć kontrpropozycję, by nie podnosić diet i utrzymać je na dotychczasowym pułapie.
Biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Dla mnie niekomfortową – by na pierwszej sesji dokonywać takich zmian. Uważam, że dotychczasowy pułap diet jest wystarczający – stwierdziła radna.
Propozycja radnej Toborek, by diet nie podwyższać, została poddana pod głosowanie. Większość (9 radnych) była przeciw. Tym samym przystąpiono do głosowania samej uchwały w sprawie podniesienia diet. Podwyżkę poparło 9 radnych. Ich nazwiska wymieniamy osobno obok głównej treści artykułu. Tylko 5 radnych zagłosowało przeciw podwyżce – byli to w komplecie radni z komitetu Aktywni Gminy Wręczyca (z tego komitetu na wójta startował Robert Broś). Radni ze wszystkich innych komitetów wyborczych połasili się na dodatkową kasę.
Chcieliśmy poprosić Anitę Toborek o dodatkowy komentarz do tego szczególnego rodzaju startu nowej rady gminy Wręczyca, ale się to nie udało. Wypowiedź z sesji musi nam tym razem wystarczyć.
Uchwała o podwyżce weszła w życie z dniem podjęcia. Czyli radni już mają wyższe diety. Najwyższe w powiecie i jedne z najwyższych w regionie.
Na końcu sesji był jeszcze punkt służący zgłaszaniu przez radnych wniosków, czyli na przykład spraw dotyczących mieszkańców, które wymagają rozwiązania. Ale wniosków tak pilnych jak wysokość diet i wymagających przedstawienia już na pierwszej sesji – radni jakoś nie mieli.

ZAGŁOSOWALI ZA PODWYŻKĄ DIET RADNYCH

Barbara Bogus, Artur Brodziak, Michał Hendzlik, Krzysztof Ocimek, Janusz Ogłaza, Marek Prubant, Jakub Winecki, Małgorzata Zatyka, Wiesław Żerdziński.

2 komentarze

2 Komentarze

 1. Ludmila

  4 grudnia 2018 at 19:07

  Ludzie z wreczycy ale z was marny lud tak sie dawac !.

 2. ciemnogród

  4 grudnia 2018 at 13:46

  to zwykła pazerna hołota i bydło !!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wręczyca Wielka

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Wręczyca Wielka

straz

Ile interwencji mieli strażacy z gminnych OSP?

Jarosław Jędrysiak17 kwietnia 2019
osinski

Wójt chce naprawiać metodycznie

Jarosław Jędrysiak28 marca 2019
435-1

Wpadł przez mapę

Jarosław Jędrysiak19 marca 2019
koncert

Akompaniując wirtuozowi akordeonu

Jarosław Jędrysiak17 marca 2019
alko

Chciał wynieść alkohol za 800 złotych

Jarosław Jędrysiak17 marca 2019
podroz

„Podróż na Planetę Grzeczności”

Jarosław Jędrysiak11 marca 2019