Poobsadzali się w komisjach – Gazeta Kłobucka
Kłobuck

Poobsadzali się w komisjach

Komisją rewizyjną pokieruje radny Cieśla.
JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Poobsadzali się w komisjach

SAMORZĄD. We wtorek radni ustalili skład osobowy komisji rady, które zajmować się będą bieżącymi i najistotniejszymi sprawami miasta i gminy. Inaczej niż w większości gmin w powiecie w Kłobucku na rozstrzygnięcie tej niezłożonej sprawy formalnej potrzeba było aż około półtorej godziny

Skład komisji ustalano na drugiej sesji rady miejskiej. Poza obowiązkowymi w każdej gminie komisjami – rewizyjną oraz skarg, wniosków i petycji – powołano także komisje stałe odpowiedzialne za sprawy finansowo-budżetowe, edukacyjno-kulturalne oraz m.in. gospodarki przestrzennej.

Wolno, wolniej, po kłobucku
W każdej gminie po zaprzysiężeniu nowej rady trzeba ustalić skład komisji – i tak się dzieje także wszędzie w naszym powiecie. Podajmy dla przykładu, że w Krzepicach radnym zajęło to około 25 minut. We Wręczycy – podobnie. A w Kłobucku? Najpierw dyskutowano blisko pół godziny, potem – po przerwie – dyskutowano znowu. Razem z głosowaniami zajęto to wszystko aż około półtorej godziny. Jak to możliwe, że sprawę, którą w innych gminach bez problemu rozstrzyga się w niecałe pół godziny, można w Kłobucku celebrować trzy razy dłużej? Najpierw kilku radnych – głównie Uczciwego Samorządu (Witold Dominik, Aleksander Tokarz, Tomasz Wałęga), ale i kilka innych osób – dłużej dyskutowało więc z radcą prawnym o tak istotnej sprawie, jak nazwa jednej z komisji. Mianowicie czy ma się ona nazywać komisją budżetu i finansów, czy też może te słowa znaczą to samo i powinna być albo komisja budżetu, albo komisja finansów. Ostatecznie czasu obrad upłynęło całkiem sporo, a nazwa komisji… pozostała bez zmian.

Chętni do pracy, chętni do kontrolowania
Dziesięciu radnych zgłosiło chęć pracy w komisji odpowiedzialnej za sprawy budżetowe. To nie dziwi – w końcu w tym gremium dogłębnie omawia się rozdział środków finansowych gminy. I tu można mieć bardziej bezpośredni wpływ także na kierunki wydatków inwestycyjnych. A to ich efekty widzą i oceniają potem mieszkańcy. Po sześć osób powołano do komisji odpowiedzialnych za sprawy m.in. infrastruktury i rolnictwa oraz edukacji, kultury itd. Trzy powyższe komisje zajmują się przede wszystkim bieżącą pracą i aktualnymi sprawami gminy we wszystkich zakresach jej funkcjonowania. Można uprościć, że są to komisje „od roboty” w radzie miejskiej. Zwróćmy uwagę na polityczny aspekt ich składu osobowego. W komisji odpowiedzialnej za budżet ośmiu radnych ma Koalicja Samorządowa, po jednym – SLD i Uczciwy Samorząd. Zaznaczmy tu, że radni sami mogli dopisywać się na proponowaną listę członków, więc to ich wola, czym się chcą w radzie zajmować. W komisji do spraw m.in. infrastrukturalnych mamy pięciu radnych Koalicji Samorządowej i jedną radną PSL-u. W komisji do spraw m.in. oświaty i kultury – trzech radnych Koalicji Samorządowej i po jednym z SLD, PSL i PiS.

Opozycja chce kontrolować, a nie pracować?
To powyższe wyliczenie warto zestawić z kolejnym. Dwie pozostałe komisje – rewizyjna i odpowiedzialna za skargi i wnioski – mają w większym stopniu funkcje kontrolne. Co ciekawe, okazuje się, że chęć kontrolowania gminy jest większa niż chęć pracy w wymienionych wcześniej komisjach stałych. Do komisji rewizyjnej zgłosiło się aż 10 chętnych! Statut narzuca tu nieparzystą liczbę członków, ale nikt z tych, którzy się na listę wpisali, nie miał zamiaru rezygnować z chęci „rewidowania” gminy. Wyjście z pata umożliwiło dopiero dopisanie się do składu komisji – nieco wymuszone – radnej Borowieckiej-Idziak. Tak samo duże zainteresowanie było uczestnictwem w komisji skarg i wniosków. I tu zgłosiło się aż dziesięciu radnych. Rzućmy okiem na to, z jakich sił politycznych wywodzą się ci radni. W komisji rewizyjnej trzech radnych ma Koalicja Samorządowa, dwóch PSL, trzech PiS i również trzech Uczciwy Samorząd. W komisji od skarg i wniosków – Koalicja Samorządowa ma dwóch radnych, PSL dwóch, a PiS i Uczciwy Samorząd po trzech. Zainteresowanie opozycji właśnie komisjami, które będą kontrolować i rozpatrywać skargi, rzuca się w oczy, bo nie są w nich obsadzeni wyłącznie reprezentanci opozycyjnych formacji, a niemal wszyscy radni którzy dostali się do rady!

Nie chcieli Tokarza
Z woli radnych w tej kadencji komisją rewizyjną pokieruje Mirosław Cieśla z Koalicji Samorządowej. O te funkcję ubiegał się także Aleksander Tokarz z Uczciwego Samorządu. W głosowaniu Tokarza poparło jednak tylko sześciu radnych – przy jedenastu przeciw i czterech wstrzymujących się. Warto zauważyć, że wstrzymali się tu zwłaszcza radni PSL-u, a radna Ewelina Kotkowska (SLD) była przeciw. Przychylniej spojrzano na kandydaturę Cieśli. Poparło go aż czternastu radnych – w tym także wszyscy z PSL i SLD. Przeciw było sześciu, wstrzymał się tylko Andrzej Sękiewicz (PiS).

ZAGŁOSOWALI ZA PODWYŻKĄ DIET RADNYCH

Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
Batóg, Soluch, Kulej, Wojtysek, Woźniak, Praski, Cieśla, Borowiecka-Idziak, Kotokowska, Wałęga.

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Batóg, Kulej, Parkitny, Dobosz, Praski, Ziętal.

Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
Wojtysek, Woźniak, BorowieckaIdziak, Kotkowska, Saran, Sękiewicz.

Komisja Rewizyjna
Parkitny, Cieśla, Ziętal, Gosławska, Trzepizur, Płusa, Koch, Wałęga, Dominik, Tokarz, Borowiecka-Idziak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Parkitny, Dobosz, Ziętal, Gosławska, Trzepizur, Płusa, Koch, Wałęga, Dominik, Tokarz.

Zobacz komentarze (1)

1 Komentarz

  1. wiesiek

    8 grudnia 2018 at 01:27

    dominik i tokarz to banda cwaniaczków,niech Dominik kłobucka inteligencja powie na ile wycenił kościół Matki Boskiej Fatimskiej i czy projektował w w/w kościele ławy dla uczestników eucharystii bo na bank on

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Kłobuck

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Kłobuck

pojada

Pojadą na mistrzostwa świata

Stanisław Wrzesiński21 kwietnia 2019
sala

Jest umowa na salę gimnastyczną

Jarosław Jędrysiak20 kwietnia 2019
yui

Zapachniało wielkanocnymi smakołykami

Ewa Chojnacka20 kwietnia 2019
seg

Segregują na niby

Jarosław Jędrysiak14 kwietnia 2019
rtgf

Centrum Integracji i Aktywności Społecznej będzie droższe

Jarosław Jędrysiak6 kwietnia 2019
zakonczyly sie

Biorą się za przebudowę skrzyżowania

Jarosław Jędrysiak3 kwietnia 2019