A może gaz zamiast pelletu? – Gazeta Kłobucka
Przystajń

A może gaz zamiast pelletu?

Radny pytał o stan zaawansowania projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminie.
A może gaz zamiast pelletu?

EKOLOGIA. Co słychać w sprawie dopłat do montażu fotowoltaiki? I czy odnawialne źródła energii to jedyny sposób na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza – tak odczuwalnych w każdym niemal miejscu w powiecie w sezonie grzewczym? Temat poruszono podczas ostatniej sesji

Temat odnawialnych źródeł energii interesuje mieszkańców zwłaszcza pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania na tego rodzaju instalacje. Rozmawiano o tym podczas ostatniej sesji, na której pojawił się m.in. wątek dofinansowań do montażu fotowoltaiki na domach prywatnych mieszkańców.

Na jakim etapie walka o dofinansowanie?
– Projekt dotyczący fotowoltaiki złożyliśmy w ramach otwartego konkursu ofert. Projekt zakładał montaż instalacji fotowoltaicznych i montaż pieców na pellet – przypomniał wójt Henryk Mach. – Projekt ten złożyliśmy w zeszłym roku. W partnerstwie z gminą Miedźno. W naszym przekonaniu spełniał on wszystkie wymogi konkursu – dodał.
Liczba zainteresowanych (wpisanych na listę oczekujących) przekracza tu znacznie liczbę instalacji, które można było ująć w projekcie. Wójt mówi, że to ograniczenie było potrzebne dla tego, aby projekt można było uznać za racjonalny. Podkreśla też, że dodatkowe punkty do oceny projektu wynikać mogą nie tylko z tego, że jest to przejaw współpracy dwóch gmin. Takim dodatkowym plusem ma być też włączenie w zakres wymiany pieców na te opalane pelletem.
– Jesteśmy przekonani – i rozmowy kuluarowe to potwierdzają – że jest to dobry projekt – uważa wójt. Czy za dobrym projektem pójdzie dofinansowanie, zależy już nie tylko od gminy. Projekt przeszedł ocenę formalną na szczeblu wojewódzkim. Poddawany jest teraz ocenie merytorycznej. Kiedy będą znane wyniki? – Optymistycznie myślę, że może to być koniec marca. I że gmina otrzyma dofinansowanie – spodziewa się Mach.
Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie ogłaszano w województwie kolejnych naborów projektów. Gdyby to nastąpiło, gmina ma już na liście mieszkańców oczekujących na skorzystanie z dofinansowania.

A może potrzeba innych możliwości?
W tematyce fotowoltaiki wielu mieszkańców jest już choćby pobieżnie zorientowanych. Coraz częściej spotyka się też wymiany systemów grzewczych z węglowych czy podobnych na te, które jako paliwo stosują pellet. Takiej przemiany doświadczyło na naszym terenie choćby wiele gmachów użyteczności publicznej. Pellet to rodzaj zgranulowanych odpadów drzewnych nadających się na opał. Jest to biopaliwo – i zarazem mieszczące się w kategorii odnawialnych źródeł energii. Możliwość uzyskania dofinansowania właśnie do instalacji grzewczej opartej o pellet sprzyja popularności tego rozwiązania. Choć nie można powiedzieć, że ma ono same plusy i samych zwolenników.
W Przystajni wspomniano też o innych paliwach – nienależących do grupy odnawialnych, ale z pewnością mniej negatywnie oddziałujących na środowisko niż np. spalanie węgla.
– Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowań do ogrzewania gazowego? Bo o tym nikt nie mówi, a jest to jedno z mało emisyjnych źródeł, oszczędzających energię i powietrze. A koszt użytkowania jest dziś bardzo niski – uważa radny Marek Zabawa.
Odłóżmy na bok ocenę opłacalności ekonomicznej ogrzewania gazowego. Spalany gaz nie generuje snującego się po naszych ulicach dymu z domowych kominów. Nawet jeśli to nie jest odnawialne źródło energii, to może i je warto brać pod uwagę? W każdym razie Zabawa widzi przewagę gazu nad pelletem.
– Od pelletu już uciekł Zachód. Na Zachodzie już się pelletem nie ogrzewa. Okazało się, że jednak nie jest to za bardzo korzystne dla odbiorców i dla środowiska – dzieli się swą opinią radny.
Marek Zabawa zasugerował na sesji, że należałoby instytucjom dofinansowującym sugerować wspieranie montażu także instalacji gazowych. Uważa, że Polska niepotrzebnie zamyka się w ramach dotychczasowych programów – opartych na odnawialnych źródłach energii. – To mądre, co pan mówi. Ale nie mamy wpływu na urząd marszałkowski i na to, na co są kierowane pomocowe środki unijne – ocenił wójt.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przystajń

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 34 317-33-23

Więcej w Przystajń

przystajn-rynek

Rynek drugi w Polsce

Jarosław Jędrysiak18 maja 2020
3

Kupili maski ochronne

Jarosław Jędrysiak7 kwietnia 2020
przystajn

Rynek w Przystajni walczy o nagrodę

Jarosław Jędrysiak1 kwietnia 2020
rynek-przystajn

Rynek doceniony

Jarosław Jędrysiak20 marca 2020
pierwszy rajd rowerowy

Pierwszy rajd rowerowy ku czci żołnierzy wyklętych

Jarosław Jędrysiak12 marca 2020
K - Jaki stan powietrza w gminie (1311) + fot

Jaki stan powietrza w gminie?

Jarosław Jędrysiak9 marca 2020