Piją kranówkę z azotanami – Gazeta Kłobucka
Wręczyca Wielka

Piją kranówkę z azotanami

Gmina opublikowała dane dotyczące jakości wody. Niepokoi poziom azotanów.
Piją kranówkę z azotanami

PROBLEM. Woda z dwóch ujęć na terenie gminy Wręczyca Wielka ma przekroczoną normę stężenia azotanów. Nie nadaje się ona zwłaszcza dla niemowląt. Te dane, dotyczące 2018 roku, gmina ogłosiła w komunikacie z początku lutego

Najwyższe stężenie azotanów w wodzie, które dopuszczalne jest na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia, to 50 miligramów na litr. W dwóch ujęciach na terenie gminy Wręczyca Wielka norma ta jest przekroczona.

Nawet 20 procent ponad normę
W ujęciu w Szarlejce, z którego zaopatrywani są w wodę mieszkańcy Kalei, Grodziska, Wydry, Pierzchna oraz Szarlejki i Szarlejki Nowej, jest to stężenie 60,2 mg/l. To o ponad 20 proc. za dużo. W przypadku ujęcia z Borowem przekroczenie normy jest mniejsze niż 10 proc. Dla tego ujęcia, z którego piją wodę mieszkańcy Borowego, Bieżenia, Czarnej Wsi, Puszczewa, Węglowic, Jeziora i Długiego Kąta, stężenie azotanów wynosi 54,3 mg/l. W komunikacje urzędu gminy zastosowano dość uspokajający ton, nazywając te przekroczenia dopuszczalnych norm „niewielkim stopniem”. Ale zaznaczając przy tym, że dla „zapobieżenia u niemowląt methemoglobinemii (sinicy) woda z sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęć w Szarlejce i Borowem nie powinna służyć do przygotowywania posiłków dla niemowląt”.

Poważne ryzyko
Methemoglobinemia to choroba, w której hemoglobina zastępowana jest methemoglobiną. Hemoglobina posiada kluczową dla życia zdolność przenoszenia tlenu. Utleniona hemoglobina, czyli methemoglobina, tej zdolności nie posiada. Podwyższone stężenie methemoglobiny w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do śmierci.
Podwyższony poziom azotanów w wodzie w organizmie sprawia, że ulegają one przekształceniu na związki uszkadzające hemoglobinę i powodujące stan niedotlenienia krwi. Pochodne azotanów z wody mają też silne właściwości rakotwórcze.

Co jeszcze stwierdzono?
W normach mieści się ilość azotanów w wodzie z ujęcia we Wręczycy Wielkiej. Wodę tę piją z kranu mieszkańcy Wręczycy Wielkiej i Małej. Tu jest, wg danych podanych przez urząd gminy, 44,4 mg/l. Ale Wręczyca Wielka Piją kranówkę z azotanami to też nie powód do wielkiego zadowolenia. Tylko woda z ujęcia w Truskolasach, gdzie poziom azotanów wynosi jedynie 0,44 mg/l, ma wzorcowo małe stężenie tych szkodliwych związków chemicznych. Dodajmy, że podobnie dobre wyniki osiągają też niektóre inne ujęcia wody na terenie powiatu.
Nie podano zawartości azotanów w wodzie z ujęcia w Długim Kącie. Nie badano go. Co piją mieszkańcy tej miejscowości – nie da się więc stwierdzić w odniesieniu do tego jednego parametru jakości wody pitnej. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że pozostałe badane parametry wody z ujęć na terenie gminy Wręczyca w większości mieszczą się w normach. Pewne uwagi można mieć jedynie do ujęć z Truskolas i Wręczycy, gdzie stwierdzono śladowe ilości mikroorganizmów.

Mieszkańcy zaniepokojeni
Dodajmy, że kontrolę wody na własną rękę już po komunikacje urzędu przeprowadził jeden z mieszkańców Wręczycy Wielkiej, a wyniki wrzucił do internetu. Prosty test, który wraz z rosnącą zawartością azotanów zabarwia próbkę wody na coraz bardziej intensywnie czerwony kolor, pokazał w tym przypadku przekroczenie norm. Zdaniem prowadzącego test – o 100 proc. Jeśli przyjrzeć się załączonej fotografii testera – barwa wskazuje, naszym zdaniem, raczej na 20 proc. Tak czy inaczej wg komunikatu gminy woda z ujęcia we Wręczycy ma jednak mieścić się w normach. Co oczywiste, badanie przeprowadzone przez mieszkańca w warunkach nielaboratoryjnych nie może być podstawą miarodajnej oceny. Ale może budzić pewien niepokój. I temu właśnie dały wyraz osoby komentujące wyniki tego prostego, amatorskiego testu.

Potrzeba wyników oficjalnych
Przypomnijmy tu jeszcze – aby w kwestii rozstrzygającej wartości samodzielnych testów mieć właściwy pogląd – że nawet wyniki badań z profesjonalnego laboratorium, ale przeprowadzone na próbce pobranej samodzielnie przez dowolną osobę, a nie przez certyfikowanego testera, nie są brane pod uwagę przez czynniki urzędowe. Sytuacja taka miała miejsce w ubiegłym roku w Krzepicach. Wyniki badania wody z przedszkola zakwestionowano, choć przeprowadzone zostały w warunkach laboratoryjnych, a nie przy pomocy prostego domowego testu. To dlatego, że próbki nie pobrała osoba uprawniona.
Jeśli więc mieszkańcy Wręczycy mają obawy o jakość wody, powinni raczej dążyć do posiadania oficjalnych danych dotyczących jej jakości. Powinni też naciskać na własny urząd, aby wyniki badań, które zleca gmina, były regularnie publikowane w miejscu tak łatwo dostępnym, jak to się stało w przypadku komunikatu z początku lutego. Skoro zawartość azotanów może odbiegać od normy, mieszkańcy po pierwsze powinni mieć pełną i jak najbardziej aktualną wiedzę na ten temat. I mieć świadomość ryzyka – nawet jeśli nie stanowi one powodów do paniki.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wręczyca Wielka

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Wręczyca Wielka

kasa

Niektórzy radni z Wręczycy sporo odłożyli

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2019
handel

60-latka handlowała tytoniem bez akcyzy

Jarosław Jędrysiak25 czerwca 2019
wfe

Co ze starym przedszkolem?

Jarosław Jędrysiak12 czerwca 2019
das

Jak postępować wobec przemocy?

Jarosław Jędrysiak11 czerwca 2019
kuba

Kuba Błaszczykowski honorowym obywatelem Wręczycy Wielkiej

Stanisław Wrzesiński25 maja 2019
straz

Ile interwencji mieli strażacy z gminnych OSP?

Jarosław Jędrysiak17 kwietnia 2019