Gmina wchodzi do związku – Gazeta Kłobucka
Wręczyca Wielka

Gmina wchodzi do związku

ARCHIWUM.
Gmina wchodzi do związku

SAMORZĄD. Razem łatwiej rozwiązać wspólne problemy – i liczyć na pomoc w załatwieniu podobnych spraw u każdego z członków związku. Dlatego gminy chętnie decydują się na współdziałanie. Do takiego związku przystępuje teraz także gmina Wręczyca Wielka

Śląski Związek Gmin i Powiatów zrzesza większość samorządów naszego województwa. To świetne forum wymiany poglądów i wspólnego poszukiwania najlepszych decyzji – a świadczy o tym fakt, że w wielu gminach, które już do związku należą, wielokrotnie wspomina się, że to czy inne korzystne rozwiązanie to właśnie wynik rozważenia go przez wiele gmin i powiatów w ramach ich śląskiego związku. Gmina Wręczyca Wielka do tej pory nie należała do tej organizacji. Wraz ze zmianą władzy najwyraźniej zorientowano się tutaj, że nie warto stać na boku – że lepiej czynnie brać udział w wymianie doświadczeń między śląskimi samorządami. Decyzje najwyraźniej zapadały dosłownie w ostatnich dniach, bo we wtorek wójt Tomasz Osiński poprosił o włączenie do porządku sesji uchwały w sprawie przystąpienia gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, choć ta nie była jeszcze gotowa, gdy w lutym odbywało się posiedzenie komisji rady. Do dyskusji o udziale gminy w pracach związku doszło tuż przed przyjęciem uchwały. Obok korzyści ze współdziałania na forum samorządów województwa jest tu też bowiem i pewien minus w postaci konieczności opłacania składki członkowskiej. Liczy się ją w zależności od liczby mieszkańców. W przypadku dość ludnej gminy Wręczyca będzie to kwota rzędu 7,8 tys. zł rocznie. Niby niewiele, ale to też pieniądze. Z drugiej strony korzyści – nawet jeśli w ich szeregu będzie tylko cenny know-how – mogą ten wydatek zrekompensować. Z takiego przynajmniej założenia wychodzą inne gminy regionu, które już do związku należą. Wyrażenie woli gminy w sprawie przystąpienia do związku – rada gminy uczyniła to w głosowaniu jednogłośnie – wymaga jeszcze teraz zgody na to przystąpienie wydanej przez sam związek. Ale nie należy tu oczekiwać, że decyzja będzie odmowna. Na sesji nieco żartowano na temat zbieżności terminów deklaracji o zaangażowaniu się gminy w prace związku i wyborów, które wewnątrz związku mają się odbyć. – W piątek są wybory do władz. Będzie w nich uczestniczył nasz wójt. Może zostanie przewodniczącym? – żartował na sesji Marek Prubant. Czy się to proroctwo spełni i Tomasz Osiński wejdzie wraz z gminą do związku, niosąc buławę w plecaku – to się okaże. W rzeczywistości pewne jest, że gmina zyska głos, a więc i wpływ na działalność związku. O innych korzyściach wspomnieliśmy już wyżej.

POWIEDZIELI NA SESJI

Tomasz Osiński – wójt gminy
Śląski Związek Gmin i Powiatów miał już ostatnio dwa spotkania. Do nas zaproszenia nie przychodziły, bo nie jesteśmy członkiem tego związku. Już w piątek jest najbliższe posiedzenie. Dość istotne, bo to posiedzenie wyborcze. Nie będę mógł w nim uczestniczyć, jeśli nie będzie decyzji z państwa strony odnośnie do wyrażenia zgody na przystąpienie do związku. Związek w dość znacznym stopniu wpływa na rozdysponowywanie środków – jeżeli chodzi o urząd wojewódzki. Ułatwia wspólne rozwiązania i wspólne startowanie w wielu projektach. Dochodzi sprawa samego doradztwa i wypracowywania strategii i wspólnych stanowisk, kształtowania polityki gminnej. Widać to w sąsiednich gminach, jak Popów, Przystajń czy Miedźno, gdzie trochę rozwiązań z tego forum zostało zapożyczonych. My wiedzę tę pozyskujemy z drugiej ręki. To są plusy. Minusem są koszty w wysokości 44 groszy rocznie od mieszkańca.

Anita Toborek – przewodnicząca komisji polityki społecznej
Chciałabym zapytać, jakie są plusy związane z przystąpieniem gminy do tego związku i czy ewentualnie są też jakieś minusy.

Janusz Ogłaza – przewodniczący komisji budżetowej
Interesuje mnie, z czego wynika takie szybkie tempo podejmowania tej uchwały. Były posiedzenia komisji. A jej projekt dostaliśmy dopiero dzisiaj, tuż przed obradami. To tempo wymaga uzasadnienia.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wręczyca Wielka

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Wręczyca Wielka

straz

Ile interwencji mieli strażacy z gminnych OSP?

Jarosław Jędrysiak17 kwietnia 2019
osinski

Wójt chce naprawiać metodycznie

Jarosław Jędrysiak28 marca 2019
435-1

Wpadł przez mapę

Jarosław Jędrysiak19 marca 2019
koncert

Akompaniując wirtuozowi akordeonu

Jarosław Jędrysiak17 marca 2019
alko

Chciał wynieść alkohol za 800 złotych

Jarosław Jędrysiak17 marca 2019
podroz

„Podróż na Planetę Grzeczności”

Jarosław Jędrysiak11 marca 2019