Centrum Integracji i Aktywności Społecznej będzie droższe – Gazeta Kłobucka
Kłobuck

Centrum Integracji i Aktywności Społecznej będzie droższe

Do nansowanie, które zaoszczędzono przy wykonaniu otwartego jesienią obiektu na terenie po dawnej strzelnicy, miasto chce teraz wykorzystać do sfinansowania droższej niż zakładano – jak pokazał przetarg – inwestycji w obiekt na ulicy Harcerskiej.
©JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Centrum Integracji i Aktywności Społecznej będzie droższe

INWESTYCJA. Miasto nie przebuduje budynku na Harcerskiej za taką kwotę, jaką wstępnie na to zadanie założono

Magistrat wysłał do RPO aneks ze zmianą na 30 października terminu zakończenia realizacji projektu rewitalizacji zdegradowanych obszarów Kłobucka. Chodzi tu o przebudowę i rozbudowę budynku strzelnicy na terenie OSiR-u na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych oraz przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Harcerskiej na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.

W tle są tu trudności, których miasto doświadczyło w procedurach przetargowych. W lutym na przebudowę na Harcerskiej miasto dostało pięć ofert od zainteresowanych wykonawstwem fi rm. Rzecz w tym, że najniższą z nich – na ponad 0,9 mln złotych – oceniono jako rażąco tanią. W takich przypadkach samorządy z zasady mają obawy, czy wobec niskich kosztów inwestycja zostanie poprawnie zrealizowana.

– Oferta ta została odrzucona, ponieważ wykonawca nie udzielił wyjaśnień w kontekście możliwości wystąpienia rażąco niskiej ceny. Cena oferty następnej zgodnie z rankingiem, na 1,7 mln złotych, była już znacząco wyższa od kwoty, jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zadania – wyjaśniał na sesji burmistrz Jerzy Zakrzewski. Magistrat unieważnił więc to postępowanie i ogłosił kolejne. Tym razem wpłynęły tylko dwie oferty. Najkorzystniejsza znów jest na około 1,7 mln złotych.

– Do wyboru tej oferty konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych w budżecie gminy o kwotę 655,2 tys. złotych – podał burmistrz. – W związku z tym gmina czyni starania o przyznanie większego dofinansowania dla całego projektu obejmującego dwa zadania, przebudowę budynku strzelnicy na terenie OSiR-u i przebudowę budynku przy Harcerskiej – dodał. Wysokość dofinansowania ustalona została tu na poziomie blisko 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Przy realizacji części pierwszej, czyli przebudowy strzelnicy, zaoszczędzono blisko 300 tys. złotych środków dofinansowania.

– Kwota ta powinna zostać przeznaczona na dofinansowanie zadania numer dwa [czyli przebudowy na Harcerskiej – dop. red.] – uważa Zakrzewski. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Kłobuck

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Kłobuck

K - Stockinger na senioraliach 1

Stockinger na senioraliach

Jarosław Jędrysiak22 października 2019
akademia-przedsiebiorczosci

Akademia Przedsiębiorczości w Kłobucku i Krzepicach

Ewa Chojnacka22 października 2019
K - Nowa jakość edukacji w gminie Kłobuck (1414) + fot

„Nowa jakość edukacji w gminie Kłobuck”

Jarosław Jędrysiak16 października 2019
jak decyzje

Jak decyzje rządu dają po kieszeni

Jarosław Jędrysiak16 października 2019
K - Klub Kawalerów na scenie 1

Klub Kawalerów na scenie

Jarosław Jędrysiak13 października 2019
K - Policja podgląda (1801) + fo.

Policja podgląda

Jarosław Jędrysiak13 października 2019