To nie jest powiat dla starych ludzi? – Gazeta Kłobucka
Kłobuck, powiat, Natolin

To nie jest powiat dla starych ludzi?

Polityka społeczna pozytywnie rozwija się na terenie powiatu kłobuckiego – ocenia starosta Henryk Kiepura.
©JAROSŁAW JĘDRYSIAK
To nie jest powiat dla starych ludzi?

PROBLEM. Dziś osoby starsze, które wymagają często niemal stałej opieki, jakiej pracujący członkowie rodziny nie są w stanie zapewnić, trafiają z naszego powiatu do ośrodków położonych poza jego granicami. Powiat uruchomił dom dziennej opieki nad seniorami, ale to nie wyczerpuje potrzeb. Czy w powiecie powstanie dom seniora?

– Zabieram głos głównie na prośbę mieszkańca, który na sesji nie może pojawić się sam. W województwie śląskim działa 89 gminnych domów pomocy społecznej. Są one prowadzone przez powiaty lub na zlecenie powiatów. Takich domów miejskich jest zaledwie 9, a 7 prowadzą stowarzyszenia bez zlecenia gminy czy powiatu. Rośnie średnia wieku mieszkańców powiatu kłobuckiego. Zwiększa się liczba osób w podeszłym wieku, które wymagają stałej opieki – wyliczał dane podczas sesji miejskiej Witold Dominik.

Radny ocenia, że bardzo dobrą inicjatywą było utworzenie przez powiat Dziennego Domu Opieki Senior Plus. Ale to nie wszystko. Podczas sesji podniesiono również to, że istnieje potrzeba uruchomienia na naszym terenie ośrodka, w którym opieka nad osobami w podeszłym wieku będzie całodobowa. Gminne ośrodki pomocy społecznej zobowiązane są do kierowania i umieszczania takich osób w domach pomocy społecznej, pokrywając koszty pobytu tych mieszkańców. Gmina Kłobuck miała w ubiegłym roku 25 takich mieszkańców, 3 osoby wciąż oczekują na miejsce. Osoby te są umieszczane w DPS-ach poza powiatem kłobuckim. To zlecanie opieki nad naszymi seniorami placówkom poza powiatem powoduje też trudności dla rodzin. Po prostu trudniej jest odwiedzać takiego krewnego, gdy przebywa on gdzieś daleko od miejsca zamieszkania rodziny i w efekcie takie odwiedziny w praktyce często są rzadsze, niż byłoby to pożądane. Może to rodzić problemy natury emocjonalnej, nawet zdrowotnej. Podobnego rodzaju ośrodka brakuje po prostu na terenie naszego powiatu. I mówi się od nim od kilku lat, choć ostatnio można odnieść wrażenie, że sprawa została odłożona na półkę. Dominik uważa, że taką placówkę powinien powołać powiat i że w interesie wszystkich tutejszych gmin byłoby współdziałanie w tym kierunku.

Chodzi tu też o koszty ponoszone przez gminy na zapewnienie opieki nad seniorami w zewnętrznych DPS-ach. Te środki, mogące sięgać nawet i setek tysięcy, transferowane są po prostu poza nasz powiat. A mogłyby być wydawane na miejscu. Z korzyścią dla tutejszego społeczeństwa. Bo i do domu opieki byłoby bliżej, i ktoś z naszych mieszkańców mógłby tam podjąć pracę.

– Polityka społeczna pozytywnie rozwija się na terenie powiatu kłobuckiego – ocenia starosta Henryk Kiepura. – W ostatnich latach powstały dwie placówki warsztatów terapii zajęciowej w Hutce i potem w Dankowicach. Mamy rozpoznanie, że gdyby powstała trzecia taka placówka, to również miałaby swoich uczestników. Placówkę, o której wspomniał pan radny Dominik, uruchomiliśmy jako jedyny powiat w województwie śląskim. Dom Dziennego Pobytu Senior Plus jest w Kłobucku na ulicy Rómmla. Mamy tam jeszcze kilka miejsc – dodał podczas sesji.

Co jednak z zapewniającym stałą opiekę domem pomocy? Starosta odświeżył tu sprawę, o której każdy ciekawy aktualnych informacji mógł przeczytać na naszych łamach już lata temu.

– Jakiś czas temu nawiązaliśmy współpracę z pewną fundacją, która poszukiwała miejsca do budowy DPS-u w naszym powiecie. Spotkaliśmy się z gminą Lipie. Pani wójt wskazała możliwość budowy DPS-u w miejscowości Natolin. Po zlikwidowanej tam szkole. Inwestor zdecydował się na to, wykupił ten teren od gminy. Ma w tej chwili dokumentację projektową. Ma się odbyć kolejne spotkanie z tymi inwestorami – podał starosta. – To będzie duża placówka i myślę, że powinna w zupełności zaspokoić potrzeby nie tylko naszego powiatu, ale i całego regionu – dodał.

Szkoda jedynie, że na dziś w terenie trudno zauważyć postępy w tworzeniu wspomnianego DPS-u. A kilka lat temu zapowiadano, że nawet już w 2018 roku będzie możliwe przyjmowanie do tej placówki pierwszych seniorów. Tymczasem mamy rok kolejny, a ona nie tylko jeszcze nie działa, ale nawet nie widać, by rozpoczęła się przebudowa i dostosowywanie obiektu po dawnej szkole. Są – jak słyszymy od starosty – dopiero plany. A w terenie bodaj jedyna zmiana, jaka zaszła, dotyczy plakatu, który zawisł na budynku i głosi, że tu właśnie powstanie dom opieki. Ale kiedy? Dawniej podawane terminy okazały się najwyraźniej zbyt optymistyczne. Czy zmieni się to teraz, wkrótce?

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Kłobuck, powiat, Natolin

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 34 317-33-23

Więcej w Kłobuck, powiat, Natolin