Kłobucczanie więcej zapłacą za śmieci – Gazeta Kłobucka
Kłobuck

Kłobucczanie więcej zapłacą za śmieci

Podwyżki opłat za odbiór śmieci bulwersują po kolei mieszkańców kolejnych gmin.
Kłobucczanie więcej zapłacą za śmieci

OPŁATY. Już wkrótce opłaty za odbiór odpadów w gminie Kłobuck pójdą wyraźnie w górę. Zawarto ugodę z firmą, która w tym zakresie obsługuje gminę. Ale podwyżki nie da się uniknąć

Podwyżki opłat za odbiór śmieci bulwersują po kolei mieszkańców kolejnych gmin. Już wkrótce odczują to we własnym portfelu mieszkańcy miasta Kłobucka i całej tutejszej gminy.

Ułożyli się w sądzie
Pisaliśmy o odbiorze odpadów z terenu gminy Kłobuck, gdy ważyła się sprawa tego, czy zostanie zerwana umowa z firmą, która tego odbioru dokonuje. Czy też – odwrotnie – obie strony dojdą do jakiegoś porozumienia.
– 30 kwietnia przed Sądem Rejonowym w Częstochowie została podpisana ugoda [gminy – dop. red.] z firmą PZOM Strach Spółka Komandytowa, na mocy której od 1 stycznia 2019 roku stawka płacona przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne będzie wynosiła 9,80 zł za mieszkańca miesięcznie. Zamiast dotychczasowej 7,46 zł – podał na wtorkowej sesji burmistrz Jerzy Zakrzewski.
Przypomnijmy tu generalną zasadę, że gospodarka odpadami w ramach każdej gminy musi być utrzymywana z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Do kosztów związanych z opłatami wnoszonymi przez gminę na rzecz przedsiębiorstwa odbierającego odpady dochodzi tu więc też utrzymanie systemu odbierania odpadów – w tym na przykład koszt funkcjonowania gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. W Kłobucku o podwyżce opłaty dla mieszkańców zdecyduje jednak coś jeszcze.

Co jeszcze wpłynie na podwyżkę?
Nie dziwi, że ugoda zawarta tuż przed majowym długim weekendem sprowokowała szereg pytań ze strony radnych. W końcu warunki ugody w ostatecznym rozrachunku odczują na sobie wszyscy mieszkańcy gminy. Pierwszy o dodatkowe informacje na temat ugody poprosił radny Aleksander Tokarz.
– Szersze informacje dotyczące ugody będą przedstawiane na następnej sesji. Ugoda ta jeszcze się nie uprawomocniła i jeszcze nie otrzymaliśmy jej odpisu. Gdy będziemy mieć te dokumenty, przedstawimy państwu wszystkie informacje – informował w odpowiedzi Jerzy Zakrzewski. – Moim zdaniem ugoda to najlepsze rozwiązanie. Patrząc na nie przez pryzmat rynku i obecnych cen w poszczególnych gminach – dodał.
Burmistrz zaznaczył, że w kolejnym kroku konieczne będzie podjęcie uchwały o zmianie stawek opłat wnoszonych przez mieszkańców. W czasie obrad nie mógł jednak odłożyć odpowiedzi na dodatkowe pytania radnych na kolejną sesję. Te pytania zadawano już teraz.
– Cieszę się, że ta ugoda została zawarta – stwierdził Mateusz Woźniak. – Skoro poda pan szczegóły na sesji czerwcowej, to, jeśli dobrze to obliczam, podwyżek możemy się spodziewać od lipca? – pytał.
– Czy robił pan już jakieś kalkulacje na temat prognozy zwiększenia opłaty za odpady segregowane? Sądzę, że będzie wyższa niż 9,80 zł – dopytywał radny Witold Dominik.
– Porozumienie zobowiązuje gminę do płacenia tej wyższej stawki od stycznia. Prawdopodobnie zwiększymy tę stawkę od lipca. Czy są środki na pokrycie tych zwiększonych kosztów od stycznia do lipca? – dodał. W tej rozbieżności dat początku obowiązywania ugody i wprowadzenia wyższej stawki tkwi kolejny powód, dla którego podwyżka będzie dla mieszkańców bardziej odczuwalna, niżby się mogło wydawać na podstawie samych kwot zawartych w ugodzie gminy z firmą.
– Ostatecznej stawki nie mamy jeszcze policzonej. Proszę wziąć też pod uwagę, że planujemy także zakup koszy. Z myślą o następnym przetargu [na odbiór odpadów – dop. red], który musimy jeszcze w tym roku ogłosić. Dzięki tej ugodzie mamy na to czas do marca 2020 roku. Stawki będziemy musieli tak skalkulować, aby pokryły koszt wyrównania wyższej ceny odbioru za okres od stycznia. I liczymy, że uda nam się też wygospodarować środki na zakup tych koszy – podał Zakrzewski. – Kwestię zmiany stawki będziemy omawiać na sesji w czerwcu lub w lipcu.

W Kłobucku i tak tanio?
Burmistrz nie omieszkał przywołać przykładów z innych okolicznych gmin, w których opłaty za śmieci także znacząco wzrosły. Magistrat przeprowadził w tej materii aktualne rozeznanie.
– W Miedźnie to 18,50 zł. W Przystajni jest przelicznik od tony. Proponowana stawka od osoby to 18 zł. Obowiązująca stawka w Opatowie to 16 zł od osoby. W Popowie w tym roku kończy się umowa. Tam jest 9,80 zł. Wręczyca Wielka ma 15 zł. Krzepice właśnie rozstrzygają przetarg. Lipie ma 14 zł i umowę do końca roku. W Pankach też rozstrzygają przetarg. Jeśli wybiorą najniższą stawkę, mieszkańcy będą płacić ok. 17 zł. Tak wygląda dzisiaj rynek – podał Jerzy Zakrzewski.
Na koniec burmistrz zostawił to najciekawsze.
– Jeśli ugoda wejdzie w życie – to na razie wstępna kalkulacja i proszę tego nie brać jako ostatecznej – może będzie wynosić 12 zł od mieszkańca gminy Kłobuck – podał Zakrzewski.
Burmistrz argumentuje, że właśnie zawarcie ugody, która zakłada podwyżkę opłat, jest jednocześnie sposobem uchronienia mieszkańców gminy przed podwyżką jeszcze większą – jak w tych gminach, gdzie o aktualnych cenach decydowały nie ugody, a przetargi. Rozstrzygane już po drastycznej podwyżce rynkowych cen usług odbioru odpadów. –
Rozmawiamy o tym z różnymi gminami. I są nawet takie miejscowości, gdzie stawka za wywóz odpadów jest na poziomie 32 złotych od mieszkańca – dorzucił na sesji burmistrz Kłobucka. – My wynegocjowaliśmy stawkę znacznie niższą od tej pierwotnie oczekiwanej przez przedsiębiorcę, na poziomie 10,67 zł. A ugodę mamy na 9,80 zł – dodał.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Kłobuck

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Kłobuck

K - Zakrzew zamknięty (996) - WCZEŚNIE

Zakrzew zamknięty!

Jarosław Jędrysiak16 sierpnia 2019
K - Samodzielnie sprawdzisz swoją trzeźwość (1648) + fot

Samodzielnie sprawdzisz swoją trzeźwość

Jarosław Jędrysiak11 sierpnia 2019
K - Ukradli sprzęt za 80 tys złotych (1918) + fot - REZERWA

Ukradli sprzęt za 80 tys. złotych

Jarosław Jędrysiak10 sierpnia 2019
uczen

Świetne wyniki Dwójki

Jarosław Jędrysiak3 sierpnia 2019
K - Dlaczego rozebrali skarpę przy boisku 1

Dlaczego rozebrali skarpę przy boisku?

Jarosław Jędrysiak3 sierpnia 2019
K - Naukowy sukces kłobuckiego ucznia (2406) + fot

Naukowy sukces kłobuckiego ucznia

Ewa Chojnacka31 lipca 2019