Liczyli dziury – Gazeta Kłobucka
Powiat

Liczyli dziury

Taka lustracja dróg prowadzona w terenie może wiele znaczyć w chwili podejmowania decyzji, które szlaki komunikacyjne mają być remontowane w pierwszej kolejności. Bo środków jest zawsze mało. I trudne wybory są nieuniknione. Nigdy wszyscy nie będą zadowoleni.
Liczyli dziury

DROGI. No, może nie dosłownie liczyli – ale z bliska oglądali te miejsca, gdzie ze stanem dróg jest naprawdę fatalnie. Radni powiatowi ruszyli w teren i zajęli się właśnie przeglądem dróg, które ma w swej pieczy starostwo powiatowe

Gdzie są dziury, to kierowcy i mieszkańcy świetnie wiedzą. Z remontami dróg powiatowych jest tak, że potrzeby o kilka razy przewyższają możliwości inwestycyjne powiatowego samorządu – nawet mimo tego, że od kilku już lat po połowie kosztów ponoszą solidarnie też gminy, na których terenie te drogi się znajdują. Gdybyśmy chcieli tu ułożyć listę tylko tych dróg powiatowych, które dziś są w tak fatalnym stanie, że po prostu wstyd, to zajęłaby ona przynajmniej kilka linijek tekstu. Wiele innych dróg do jazdy się nadaje, choć ich stan już idealny nie jest. Na koniec przyznać trzeba, że ostatnio powiat stara się corocznie remontować kolejne kilkukilometrowe odcinki, by przy jednej takiej, kosztującej zwykle kilka milionów inwestycji zaspokoić oczekiwania od razu większej liczby mieszkańców. To lepsze niż dawna taktyka lepienia kawałków po kilkaset metrów. Dziś widzimy, że między tymi ponaprawianymi dawniej kawałkami są odcinki straszne, budowane jeszcze lata temu i z winy technologii mniej trwałe.
Podczas pracy w terenie Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury oraz Komisja Porządku Publicznego oceniały na miejscu stan uszkodzeń nawierzchni dróg oraz stan i sposób ich oznakowania. Przyglądano się też bacznie tym miejscom na drogach, które uważane są za szczególnie niebezpieczne. Tu konsultacją służyli też obecni podczas tego objazdu przedstawiciele służb mundurowych. Warto mieć świadomość, że to, co podczas podobnych objazdów terenu ustalą radni, może mieć potem istotny wpływ na rozdział środków budżetowych na inwestycje. Bo ciągle jest to u nas oparte na konieczności wyboru tego, co najpilniejsze – spośród wielu dróg, które remontu wymagają.

Dostali dwa miliony
Pozytywnym sygnałem z kręgu tematyki drogowej jest natomiast informacja, iż wniosek o dofinansowanie, który starostwo powiatowe złożyło na remont ciągu dróg relacji Grodzisko-Pierzchno-Libidza, został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie. Ze środków zewnętrznych trafi na to zadanie nieco ponad 2,03 mln zł. W finansowaniu inwestycji uczestniczy sam powiat, jak i gminy, na których terenie drogi się znajdują – czyli Kłobuck i Wręczyca Wielka. Decyzja o dofinansowaniu zapadła 15 maja. Umowę podpisano w tym tygodniu. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiat

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Powiat

trwa czas - WCZEŚNIE

Trwa czas Perseidów

Jarosław Jędrysiak16 sierpnia 2019
Od katastrofy klimatycznej dzieli nas zaledwie 0,5°C 4000

Od katastrofy dzieli nas zaledwie 0,5° C

Adam Świerczyński15 sierpnia 2019
kalkulator

Nowa ulga dla młodych

Adam Świerczyński15 sierpnia 2019
smartphone

Podszywają się pod KAS

Adam Świerczyński13 sierpnia 2019
pielgrzymka_2018_slider-1

Idą tu z całej Polski

Jarosław Jędrysiak13 sierpnia 2019
K - Co się dzieje na obwodnicy A1 (2576) + fot

Co się dzieje na obwodnicy A1?

Jarosław Jędrysiak11 sierpnia 2019