Jak postępować wobec przemocy? – Gazeta Kłobucka
Wręczyca Wielka

Jak postępować wobec przemocy?

Konferencja odbyła się we Wręczycy Wielkiej staraniem tutejszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Organizatorzy, jak nas zapewniają, są wdzięczni prelegentom, uczestnikom i gościom za duży udział w tym wydarzeniu. ORGANIZATOR KONFERENCJI
Jak postępować wobec przemocy?

KONFERENCJA. W poprzednią środę we Wręczycy Wielkiej odbyła się konferencja poświęcona tematyce przemocy. Zrealizowano ją w ramach projektu socjalnego „Razem Przeciwko Przemocy”. Czynny udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk i służb

To pierwsze takie wydarzenie i wysiłek zorganizowania go wziął na siebie miejscowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęli wójt Tomasz Osiński i starosta Henryk Kiepura.

– Postawiliśmy sobie za cel poszerzenie wiedzy na temat przemocy, w tym w życiu rodziny oraz stworzenie nowych możliwości współpracy lokalnych środowisk i służb – charakteryzuje istotę przedsięwzięcia Monika Mańczyk z wręczyckiego GOPS-u. – Problem przeciwdziałania przemocy w rodzinie został ujęty całościowo z punktu widzenia różnych instytucji – dodaje druga z koordynatorek projektu GOPS, Jolanta Raczyńska.

Tematyka wystąpień była szeroka. O Niebieskiej Karcie i związanych z nią procedurach mówiła aspirant Ewelina Stępień-Hajda z KW Policji w Katowicach. Portret ofiary przemocy przedstawiła Monika Borkowska-Dłużniak, kierownik Schroniska dla Kobiet Oaza w Częstochowie. Sylwia Polańska, prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Etoh, przedstawiła kwestię pomocy dla ofiar przemocy domowej i działalności Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Temat sprawców przemocy przybliżył Adrian Drdzeń ze Stowarzyszenia „Moc wsparcia” z Czeladzi. Kuratorki sądowe z Częstochowy, Agnieszka Mucha-Dziwińska i Ewa Błaszczyk, mówiły o roli profesji, którą wykonują. Problematykę relacji rodzinnych, złości i agresji omówiła z kolei Katarzyna Musiał – psycholog dziecięcy z Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej.

Dla osób, których dotyka problem przemocy, ważne jest posiadanie wiedzy, gdzie można szukać pomocy w tak trudnej sytuacji. Taki podstawowy adres jest też w gminie Wręczyca. Działa tu wspomniany przed chwilą Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie. Zainteresowani znajdą go w urzędzie gminy (ul. Sienkiewicza 1). – Do zadań tej placówki należy prowadzenie szeroko rozumianego poradnictwa, w tym psychologicznego, socjalnego, związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom, a także przekazywanie informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, powiatu i województwa – mówi Monika Mańczyk.

– Punkt ten umożliwia uzyskanie pomocy certyfikowanego instruktora terapii uzależnień, psychologa, psychoterapeuty, mediatora. Organizowane są w nim też spotkania grypy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób w sytuacjach kryzysowych – dodaje Jolanta Raczyńska.

Dalsze informacje można w tej materii pozyskać w GOPS we Wręczycy (ul. Sienkiewicza 1, tel. 34 319 24 66). Warto dodać, że mieszkańcy mogą skorzystać też z bezpłatnej pomocy specjalistów w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie (Stowarzyszenie Etoh w Częstochowie, al. Pokoju 12, tel. 730 876 600) lub w Kłobucku (fi lia Etoh, ul. Skorupki 46, tel. 577 876 600, 797 250 095). Z praktyki dziennikarskiej wiemy, że pomoc tego rodzaju jest często poszukiwana przez osoby pokrzywdzone. A sporą barierę do jej uzyskania stanowi już na samym początku brak informacji, gdzie i do kogo można pójść po pomoc. Warto więc te kontakty zanotować. Nawet jeśli nie dla siebie – to, kto wie, może zdarzy się nam podpowiedzieć je i pomóc komuś ze znajomych czy sąsiadów. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wręczyca Wielka

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 34 317-33-23

Więcej w Wręczyca Wielka

policja8

Miał ponad 4 promile, ale jechał

Jarosław Jędrysiak16 października 2020
osinski

Nie wręczą stypendiów

Jarosław Jędrysiak13 października 2020
flaga

Też chcą maszt i flagę narodową

Jarosław Jędrysiak6 października 2020
alkomat

Pijana wjechała w ciężarówkę

Jarosław Jędrysiak23 września 2020
pogrzeb

Pogrzeb bohaterów Września

Jarosław Jędrysiak20 września 2020
osinski

Laptopy trafiły do szkół

Jarosław Jędrysiak14 września 2020