Jak postępować wobec przemocy? – Gazeta Kłobucka
Wręczyca Wielka

Jak postępować wobec przemocy?

Konferencja odbyła się we Wręczycy Wielkiej staraniem tutejszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Organizatorzy, jak nas zapewniają, są wdzięczni prelegentom, uczestnikom i gościom za duży udział w tym wydarzeniu. ORGANIZATOR KONFERENCJI
Jak postępować wobec przemocy?

KONFERENCJA. W poprzednią środę we Wręczycy Wielkiej odbyła się konferencja poświęcona tematyce przemocy. Zrealizowano ją w ramach projektu socjalnego „Razem Przeciwko Przemocy”. Czynny udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk i służb

To pierwsze takie wydarzenie i wysiłek zorganizowania go wziął na siebie miejscowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęli wójt Tomasz Osiński i starosta Henryk Kiepura.

– Postawiliśmy sobie za cel poszerzenie wiedzy na temat przemocy, w tym w życiu rodziny oraz stworzenie nowych możliwości współpracy lokalnych środowisk i służb – charakteryzuje istotę przedsięwzięcia Monika Mańczyk z wręczyckiego GOPS-u. – Problem przeciwdziałania przemocy w rodzinie został ujęty całościowo z punktu widzenia różnych instytucji – dodaje druga z koordynatorek projektu GOPS, Jolanta Raczyńska.

Tematyka wystąpień była szeroka. O Niebieskiej Karcie i związanych z nią procedurach mówiła aspirant Ewelina Stępień-Hajda z KW Policji w Katowicach. Portret ofiary przemocy przedstawiła Monika Borkowska-Dłużniak, kierownik Schroniska dla Kobiet Oaza w Częstochowie. Sylwia Polańska, prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Etoh, przedstawiła kwestię pomocy dla ofiar przemocy domowej i działalności Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Temat sprawców przemocy przybliżył Adrian Drdzeń ze Stowarzyszenia „Moc wsparcia” z Czeladzi. Kuratorki sądowe z Częstochowy, Agnieszka Mucha-Dziwińska i Ewa Błaszczyk, mówiły o roli profesji, którą wykonują. Problematykę relacji rodzinnych, złości i agresji omówiła z kolei Katarzyna Musiał – psycholog dziecięcy z Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej.

Dla osób, których dotyka problem przemocy, ważne jest posiadanie wiedzy, gdzie można szukać pomocy w tak trudnej sytuacji. Taki podstawowy adres jest też w gminie Wręczyca. Działa tu wspomniany przed chwilą Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie. Zainteresowani znajdą go w urzędzie gminy (ul. Sienkiewicza 1). – Do zadań tej placówki należy prowadzenie szeroko rozumianego poradnictwa, w tym psychologicznego, socjalnego, związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom, a także przekazywanie informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, powiatu i województwa – mówi Monika Mańczyk.

– Punkt ten umożliwia uzyskanie pomocy certyfikowanego instruktora terapii uzależnień, psychologa, psychoterapeuty, mediatora. Organizowane są w nim też spotkania grypy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób w sytuacjach kryzysowych – dodaje Jolanta Raczyńska.

Dalsze informacje można w tej materii pozyskać w GOPS we Wręczycy (ul. Sienkiewicza 1, tel. 34 319 24 66). Warto dodać, że mieszkańcy mogą skorzystać też z bezpłatnej pomocy specjalistów w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie (Stowarzyszenie Etoh w Częstochowie, al. Pokoju 12, tel. 730 876 600) lub w Kłobucku (fi lia Etoh, ul. Skorupki 46, tel. 577 876 600, 797 250 095). Z praktyki dziennikarskiej wiemy, że pomoc tego rodzaju jest często poszukiwana przez osoby pokrzywdzone. A sporą barierę do jej uzyskania stanowi już na samym początku brak informacji, gdzie i do kogo można pójść po pomoc. Warto więc te kontakty zanotować. Nawet jeśli nie dla siebie – to, kto wie, może zdarzy się nam podpowiedzieć je i pomóc komuś ze znajomych czy sąsiadów. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wręczyca Wielka

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Wręczyca Wielka

K - Czołówka na Częstochowskiej (1610) + fot

Czołówka na Częstochowskiej

Jarosław Jędrysiak17 lutego 2020
K - Ile tracą na reformach (2304) + fot

Ile tracą na reformach?

Jarosław Jędrysiak4 lutego 2020
K - Władza tłumaczy się ze śmieci (2754) + fot

Władza tłumaczy się ze śmieci

Jarosław Jędrysiak3 lutego 2020
K - Koncert Noworoczny 1

Koncert Noworoczny

Jarosław Jędrysiak26 stycznia 2020
kasa

Mało na inwestycje we Wręczycy

Jarosław Jędrysiak22 stycznia 2020
komputery

PSZOK zamknięty

Jarosław Jędrysiak21 stycznia 2020