500 plus na każde dziecko – Gazeta Kłobucka
Powiat

500 plus na każde dziecko

Świadczenia z programu „Dobry start” mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu „Rodzina 500 plus”. ARCH.
500 plus na każde dziecko

ŚWIADCZENIA. Od 1 lipca można składać elektronicznie wnioski o świadczenia „Dobry start” (300+) i świadczenia wychowawcze (500+). Pieniądze mogą być przyznane wszystkim dzieciom do 18. roku życia

Rozszerzony program „Rodzina 500 plus” zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal emp@tia lub portal PUE ZUS). Tą samą droga można składać wnioski o świadczenie „Dobry start”.

Terminy składania wniosków
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Złożenie wniosku w okresie lipiec– sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r. Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r. Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie dziecko i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Przy czym rodzice ci muszą pamiętać o tym, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Które świadczenia się łączą?
Świadczenia z programu „Dobry start” mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu „Rodzina 500 plus”. Od 1 sierpnia 2019 roku w formie papierowej można będzie składać wnioski na: „Dobry start” (300+), świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Ostateczny termin składania wniosków, aby otrzymać prawo za październik 2019 roku, upływa dnia 31 października 2019 roku. (oprac. as) ŚWIADCZENIA. Od 1 lipca można składać elektronicznie wnioski o świadczenia „Dobry start” (300+) i świadczenia wychowawcze (500+). Pieniądze mogą być przyznane wszystkim dzieciom do 18. roku życia Rozszerzony program „Rodzina 500 plus” zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal emp@tia lub portal PUE ZUS). Tą samą droga można składać wnioski o świadczenie „Dobry start”.

Terminy składania wniosków
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Złożenie wniosku w okresie lipiec– sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r. Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r. Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie dziecko i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Przy czym rodzice ci muszą pamiętać o tym, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Które świadczenia się łączą?
Świadczenia z programu „Dobry start” mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu „Rodzina 500 plus”. Od 1 sierpnia 2019 roku w formie papierowej można będzie składać wnioski na: „Dobry start” (300+), świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Ostateczny termin składania wniosków, aby otrzymać prawo za październik 2019 roku, upływa dnia 31 października 2019 roku. (oprac. as)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiat

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Powiat

najelpsze matury

Najlepsze matury – w kłobuckim!

Jarosław Jędrysiak18 lipca 2019
izba

Izba obrachunkowa podsumowała gminy

Jarosław Jędrysiak10 lipca 2019
pole

Susza znów niszczy uprawy

Jarosław Jędrysiak10 lipca 2019
literacki

Tworzyli opowiadania

Jarosław Jędrysiak2 lipca 2019
patrol

Przyspieszasz, gdy miniesz patrol?

Jarosław Jędrysiak26 czerwca 2019
slonce

Jeszcze się posmażymy

Jarosław Jędrysiak25 czerwca 2019