Remonty cząstkowe dróg. A co z Mrówczakiem? – Gazeta Kłobucka
Przystajń, Mróczak

Remonty cząstkowe dróg. A co z Mrówczakiem?

Wójt mówił na sesji o bieżących remontach dróg i o planach co do dziurawej drogi w Mrówczaku.
©JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Remonty cząstkowe dróg. A co z Mrówczakiem?

DROGI. Niewielkie naprawy dróg nie obejmą Mrówczaka. Jakie plany wobec biegnącej tu drogi gminnej mają w urzędzie w Przystajni?

Poprzez zapytanie ofertowe w gminie Przystajń wybrano wykonawcę remontów cząstkowych gminnych dróg asfaltowych. Naprawy te kosztować będą niespełna 19,7 tys. zł. Wójt informuje, że naprawy będą wykonywane tak zwanym patcherem – czyli poprzez natrysk emulsji asfaltowej z grysem w miejsca wymagające naprawy nawierzchni.

Remonty tego rodzaju nie obejmą całej gminy. Wójt dodał, że w zakresie zadania nie wzięto pod uwagę drogi w Mrówczaku. To dlatego, iż jest ona już w takim stanie, że remont przy użyciu tego rodzaju technologii nie sprawdziłby się. Gmina szuka tu innego rozwiązania. Droga ta będzie naprawiana bardziej kompleksowo z udziałem dofinansowania z puli przeznaczonej na tak zwane drogi dojazdowe do pól. Kiedy? Gdy tylko gmina podpisze umowę w sprawie otrzymania dofi nansowania, rozpisze przetarg na jej wykonanie. Na razie na tym odcinku zabezpieczono jedynie najgłębsze dziury – wypełniając je masą asfaltową na zimno. Chodzi o zapewnienie elementarnego bezpieczeństwa do czasu kompleksowego remontu. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przystajń, Mróczak

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Przystajń, Mróczak