Izba obrachunkowa podsumowała gminy – Gazeta Kłobucka
Powiat

Izba obrachunkowa podsumowała gminy

W zakresie kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych (ich emisję prowadziły także samorządy na naszym terenie) zdecydowanie największe obciążenie ma na naszym terenie ma gmina Wręczyca Wielka – ponad 30,5 mln zł. JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Izba obrachunkowa podsumowała gminy

FINANSE. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach – organ kontrolujący finanse samorządów – przedstawiła dane z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego województw śląskiego za pierwszy kwartał 2019 roku. Jak wypadła w tym zestawieniu reprezentacja naszego powiatu?

Zestawienie przygotowane przez RIO dotyczy kilku finansowych aspektów działalności samorządów. Osobno ujęte są m.in. realizacja dochodów i wydatków w pierwszym kwartale, wynik fi nansowy. Zestawiona została również wielkość zadłużenia jednostek samorządowych według stanu na pierwszy kwartał. Zadłużenie ze swej natury jest problemem. Zarazem jego wysokość zwykle jest powiązana z tym, ile dużych inwestycji prowadzi bądź prowadził dany samorząd. Można więc ją odczytywać dwojako: jako okoliczność do krytyki samorządu lub jako przejaw jego aktywności inwestycyjnej – oczywiście do pewnych granic. Każdemu pozostawiamy swobodę interpretacji.

W zakresie kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych (ich emisję prowadziły także samorządy na naszym terenie) zdecydowanie największe obciążenie ma na naszym terenie ma gmina Wręczyca Wielka – ponad 30,5 mln zł. 17,5 mln zł z hakiem ma Kłobuck. Większość gmin ma natomiast zadłużenie tego rodzaju mieszczące się w granicach 7-10 mln zł. Wyjątkiem jest Popów – z kwotą na koniec kwartału wynoszącą tylko 983 tys. zł.

Jak to się przedstawia w skali województwa? Tylko jedna gmina wiejska w województwie ma zadłużenie większe niż gmina Wręczyca, trzy nie mają go wcale, a gmina Popów jest w pierwszej dziewiątce gmin wiejskich najmniej zadłużonych. Średnio na gminę wiejską wychodzi około 8,5 mln zł długu, więc większość naszych gmin waha się w pobliżu tej przeciętnej wielkości zadłużenia.

Osobno ujęte gminy miejsko-wiejskie mają w Śląskiem średnio 12,4 mln kredytów. Krzepice z 9,67 mln zł są w połowie skupiającej mniej zadłużone samorządy. Z kolei tylko trzy gminy miejsko-wiejskie w województwie mają więcej kredytów, pożyczek i zadłużenia w papierach wartościowych niż Kłobuck.

Osobne porównanie gmin różnego typu jest celowe. Znacznie wyższe zadłużenie mają bowiem z reguły gminy typowo miejskie (Wodzisław Śląski – ponad 60 mln zł), a jeszcze bardziej to widać w przypadku miast na prawach powiatu. Najwyższe zobowiązania w województwie mają Katowice – niemal 650 mln zł. Jeśli chodzi o powiaty, to nasz kłobucki z 11,83 mln zł zadłużenia według stanu na I kwartał plasuje się w połowie stawki między dwoma powiatami bez długów (gliwicki, rybnicki) a najbardziej zadłużonym wodzisławskim (38,8 mln). (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiat

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Powiat

najelpsze matury

Najlepsze matury – w kłobuckim!

Jarosław Jędrysiak18 lipca 2019
pole

Susza znów niszczy uprawy

Jarosław Jędrysiak10 lipca 2019
500

500 plus na każde dziecko

Jarosław Jędrysiak7 lipca 2019
literacki

Tworzyli opowiadania

Jarosław Jędrysiak2 lipca 2019
patrol

Przyspieszasz, gdy miniesz patrol?

Jarosław Jędrysiak26 czerwca 2019
slonce

Jeszcze się posmażymy

Jarosław Jędrysiak25 czerwca 2019