Izba obrachunkowa podsumowała gminy – Gazeta Kłobucka
Powiat

Izba obrachunkowa podsumowała gminy

W zakresie kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych (ich emisję prowadziły także samorządy na naszym terenie) zdecydowanie największe obciążenie ma na naszym terenie ma gmina Wręczyca Wielka – ponad 30,5 mln zł. JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Izba obrachunkowa podsumowała gminy

FINANSE. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach – organ kontrolujący finanse samorządów – przedstawiła dane z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego województw śląskiego za pierwszy kwartał 2019 roku. Jak wypadła w tym zestawieniu reprezentacja naszego powiatu?

Zestawienie przygotowane przez RIO dotyczy kilku finansowych aspektów działalności samorządów. Osobno ujęte są m.in. realizacja dochodów i wydatków w pierwszym kwartale, wynik fi nansowy. Zestawiona została również wielkość zadłużenia jednostek samorządowych według stanu na pierwszy kwartał. Zadłużenie ze swej natury jest problemem. Zarazem jego wysokość zwykle jest powiązana z tym, ile dużych inwestycji prowadzi bądź prowadził dany samorząd. Można więc ją odczytywać dwojako: jako okoliczność do krytyki samorządu lub jako przejaw jego aktywności inwestycyjnej – oczywiście do pewnych granic. Każdemu pozostawiamy swobodę interpretacji.

W zakresie kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych (ich emisję prowadziły także samorządy na naszym terenie) zdecydowanie największe obciążenie ma na naszym terenie ma gmina Wręczyca Wielka – ponad 30,5 mln zł. 17,5 mln zł z hakiem ma Kłobuck. Większość gmin ma natomiast zadłużenie tego rodzaju mieszczące się w granicach 7-10 mln zł. Wyjątkiem jest Popów – z kwotą na koniec kwartału wynoszącą tylko 983 tys. zł.

Jak to się przedstawia w skali województwa? Tylko jedna gmina wiejska w województwie ma zadłużenie większe niż gmina Wręczyca, trzy nie mają go wcale, a gmina Popów jest w pierwszej dziewiątce gmin wiejskich najmniej zadłużonych. Średnio na gminę wiejską wychodzi około 8,5 mln zł długu, więc większość naszych gmin waha się w pobliżu tej przeciętnej wielkości zadłużenia.

Osobno ujęte gminy miejsko-wiejskie mają w Śląskiem średnio 12,4 mln kredytów. Krzepice z 9,67 mln zł są w połowie skupiającej mniej zadłużone samorządy. Z kolei tylko trzy gminy miejsko-wiejskie w województwie mają więcej kredytów, pożyczek i zadłużenia w papierach wartościowych niż Kłobuck.

Osobne porównanie gmin różnego typu jest celowe. Znacznie wyższe zadłużenie mają bowiem z reguły gminy typowo miejskie (Wodzisław Śląski – ponad 60 mln zł), a jeszcze bardziej to widać w przypadku miast na prawach powiatu. Najwyższe zobowiązania w województwie mają Katowice – niemal 650 mln zł. Jeśli chodzi o powiaty, to nasz kłobucki z 11,83 mln zł zadłużenia według stanu na I kwartał plasuje się w połowie stawki między dwoma powiatami bez długów (gliwicki, rybnicki) a najbardziej zadłużonym wodzisławskim (38,8 mln). (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiat

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Powiat

K - Autostrada Wiadomości dobre i złe (2818) + fot

Autostrada. Wiadomości dobre i złe

Jarosław Jędrysiak21 października 2019
znów nie mamy posła z powiatu

Znów nie mamy posła z powiatu

Jarosław Jędrysiak18 października 2019
5675

Co z nowej puli środków na RIT-y?

Jarosław Jędrysiak17 października 2019
K - Biorą się za mosty (677) + fot

Biorą się za mosty

Jarosław Jędrysiak15 października 2019
K - Rowerami do miejsc pamięci (902) + fot

Rowerami do miejsc pamięci

Jarosław Jędrysiak10 października 2019
pieniadze-640x400

Która gmina przoduje w inwestycjach?

Jarosław Jędrysiak9 października 2019