Inwestycje z sołeckiej inicjatywy – Gazeta Kłobucka
Powiat

Inwestycje z sołeckiej inicjatywy

W sumie w całym województwie zabezpieczono na projekty konkursowe 4,5 mln zł, około 380 tys. trafi do naszego powiatu.
Inwestycje z sołeckiej inicjatywy

INWESTYCJE. Podpisano umowy na zadania w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Z dofinansowania skorzysta siedem gmin z powiatu kłobuckiego

„Inicjatywa Sołecka” to konkurs o zasięgu wojewódzkim. Wyboru tego, co zostanie dofinansowane, dokonano już wcześniej, teraz w obecności przedstawicielki zarządu województwa podpisano w Kłobucku stosowne umowy. W sumie w całym województwie zabezpieczono na projekty konkursowe 4,5 mln zł, około 380 tys. trafi do naszego powiatu. W gminach podchodzono do sprawy w różny sposób – czasem całą dużą kwotę przeznaczając na jedno zadanie, czasem dzieląc ją między kilka sołectw. To pierwsze podejście zastosowano np. w gminie Miedźno, gdzie 60 tys. dofinansowania przeznaczono na strefę historyczno-rekreacyjną w Miedźnie. To drugie – w większości gmin, dzieląc pieniądze nawet i na 5 różnych zadań.
Czego dotyczyły projekty składane przez samorządy w województwie? Zwykle spraw takich, jak budowy i doposażenia placów zabaw, centrów rekreacji, budowy i remontów chodników, infrastruktury parkingowej oraz obiektów małej architektury. O Miedźnie już wspomnieliśmy – a na co uzyskały środki inne nasze sołectwa?
Kłobuck
W gminie Kłobuck beneficjentami są sołectwa Biała, Kamyk, Rybno i Zakrzew. W Białej i Kamyku przebudują place zabaw, w Rybnie – wybudują siłownię zewnętrzną. Na terenie sołectwa Zakrzew utworzone zostanie centrum rekreacji. Na każde z tych czterech zadań przeznaczono po 15 tys. zł dotacji. Przy każdym założono też łączne koszty na poziomie 30 tys. zł.
Krzepice
W gminie Krzepice tym razem rozparcelowano dotację na pięć sołectw. W trzech sołectwach było to po 12 tys. zł, w czwartym symbolicznie mniej, a piątym – symbolicznie więcej. Na co te środki pójdą? W Podłężu Królewskim i w Lutrowskiem doposażone będą place zabaw. W Dankowicach doposażą z kolei miejscowy kompleks sportowo-rekreacyjny. Modernizacja czeka też plac zabaw w Zajączkach Pierwszych. A w Starokrzepicach środki wydane będą na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego za budynkiem OSP. Łączny koszt poszczególnych zadań waha się tu między 15 a 20 tys. zł.
Opatów
Na pięć zadań podzielono też dotacje w gminie Opatów. Każdemu z sołectw przypadnie tu 12 tys. zł dotacji, a całościowo koszty wskazanych inicjatyw mieszczą się w przedziale 24,1-24,2 tys. zł. W Iwanowicach Małych, Zwierzyńcu Drugim i Wilkowiecku środki pójdą na budowę siłowni zewnętrznych. W Iwanowicach- Nabokowie doposażą plac rekreacyjny. A w Waleńczowie zostanie wybudowany plac zabaw dla dzieci.
Popów i Przystajń
Te dwie gminy również zdecydowały się na wskazanie jednego większego zadania. 40 tys. zł dotacji dla Popowa ma pójść na budowę placu zabaw przy szkole w Rębielicach Królewskich. Całe to przedsięwzięcie ma tu kosztować ponad 82 tys. zł. Z kolei w Przystajni 41 tys. zł dotacji pozwoli na budowę boiska treningowego na terenie GOKSiR-u przy ul. Bór. Całość kosztów to tu równe 82 tys. zł.
Wręczyca Wielka
W największej gminie wiejskiej powiatu kłobuckiego dotacje mają być wydane na pięć zadań. Największa, w kwocie 20 tys. zł, na budowę placu zabaw w Pile Drugiej. Dotacja to tu połowa wszystkich kosztów. W czterech innych sołectwach skorzystają z dotacji w kwotach po 10 tys. zł. W każdym z nich – w Kulejach, Puszczewie, Jeziorze i Borowem – powstanie siłownia zewnętrzna. (jar)

Zobacz komentarze (1)

1 Komentarz

  1. Ela

    6 sierpnia 2019 at 08:20

    a gdzie PANKI !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiat

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Powiat

OKS Olesno zwycięzcą Pankowiaczka1

OKS Olesno zwycięzcą Pankowiaczka

Stanisław Wrzesiński6 grudnia 2019
K - Trwa głosowanie na defibrylatory (996)

Trwa głosowanie na defibrylatory

Jarosław Jędrysiak30 listopada 2019
tak-wygladaja-oszusci

Tak wyglądają oszuści!

Jarosław Jędrysiak29 listopada 2019
kajak

Możemy pomóc turystyce kajakowej

Jarosław Jędrysiak26 listopada 2019
defibrylator

Od nas zależy, czy dostaniemy defibrylatory

Jarosław Jędrysiak23 listopada 2019
lekarz

Chorujesz? Pamiętaj o aktualnym adresie

Adam Świerczyński20 listopada 2019