Derejczyk zwolnił Skoczylas – Gazeta Kłobucka
Miedźno

Derejczyk zwolnił Skoczylas

Od dłuższego już czasu między wójtem i dyrektor szkoły – jak to się mówi – nie było chemii.
Derejczyk zwolnił Skoczylas

KONTROWERSJE. 23 września wójt Piotr Derejczyk bez wypowiedzenia odwołał Wiolettę Skoczylas ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie. W środę ogłosił już konkurs na jej następcę. Decyzja wójta wywołała niezadowolenie przynajmniej części przedstawicieli społeczności szkolnej. W poniedziałek dyrektor zwróciła się do wojewody o rozstrzygnięcie sprawy

Argumenty przywołane przez wójta w uzasadnieniu zarządzenia, którym odwołał dyrektor, brzmią poważnie. To „nieudokumentowane rozporządzenie środkami szkoły”. Wójt uzyskał informację, że dyrektor pobierała opłaty od grup pielgrzymkowych nocujących w szkole. Ale nie potwierdziła ich odbioru. Drugi powód odwołania to podpisanie przez dyrektor protokołu uruchomienia kotła po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych – bez posiadania pełnomocnictwa. Podpis ten, jak zaznacza wójt, pozbawił gminę możliwości kontroli poprawności czynności, które tu przeprowadzono i naraził na możliwe koszty likwidacji usterek. Bo już wiadomo, że odbiór inwestycji nie pójdzie tu gładko i bez sporu gminy i jej wykonawcą.
Piotr Derejczyk podaje również, że 19 września otrzymał opinię z kuratorium w sprawie odwołania Wioletty Skoczylas ze stanowiska. Dwa dni po tym odwołaniu pełnienie obowiązków dyrektora szkoły powierzył Andrzejowi Murawskiemu. W obecności Murawskiego, ale bez Derejczyka, odbyło się spotkanie z udziałem osób zdecydowanie nie zgadzających się z decyzją wójta o zwolnieniu dyrektor szkoły. Po nim Derejczyk wydał oświadczenie, w którym zaznaczył, że chciał być na tym spotkaniu, ale nie pojawił się na prośbę Murawskiego. Uznał też, że granice dozwolonej przez prawo krytyki zostały podczas owego spotkania przekroczone, a niektóre stwierdzenia, które padły, nie polegają na prawdzie. Wójt zaznaczył też, że decyzję o odwołaniu dyrektor podjął, bo choć trwa kampania wyborcza, w której ta sprawa może być przeciwko niemu wykorzystywana, to wyżej ceni dobro gminy niż własne.
W poniedziałek Wioletta Skoczylas złożyła do wojewody wniosek o wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego uchylającego zarządzenie wójta, którym została odwołana. Wiemy, że dyrektor zaprzecza, aby w ogóle pobierała jakiekolwiek opłaty od pielgrzymów. A bez tego nie mogło dojść do potwierdzenia ich pobrania. Co do kwestii podpisu protokołu uruchomienia kotła w szkole dyrektor zajmuje stanowisko, iż podpisała jedynie fakt pewnej czynności natury technicznej, a nie coś, co byłoby równoznaczne z odbiorem inwestycji lub z jakimś elementem tego rodzaju procedury. Krótko mówiąc: odwołana dyrektor stawia pod znakiem zapytania same podstawy argumentów stojących za decyzją wójta o jej odwołaniu.
Kto tu ma rację? Jest w zasadzie pewne, że rozstrzygniecie zapadnie w wyższej instancji, ostatecznie prawdopodobnie w sądzie. Na środę (już po zamknięciu tego numeru gazety) zapowiedziano spotkanie w szkole, tym razem z udziałem wójta. Wrócimy więc do tematu w kolejnym numerze. Na marginesie dodajmy dygresję, że w Miedźnie przynajmniej od ponad roku tajemnicą poliszynela były nie najlepsze relacje między wójtem i dyrektor. Publicznie wylano tu z jednej strony żal, że nie w szkole, a przy straży pożarnej powstał plac zabaw – z drugiej: że w szkole nie znaleziono pieniędzy na plac zabaw, a wyremontowano, jak wtedy napisał wójt, „bizantyjski gabinet” dyrektor. Nam z kolei zgłaszano żal, że wójt nie odwiedza szklonych akademii, choć robi to w innych szkołach. Jeśli wójt miał do tej absencji obiektywne powody, to ewidentnie nie przekonywały one wszystkich. Reasumując: atmosfera tych relacji była specyficzna.
Ale to nie atmosfera, a zasadność zastrzeżeń, które w swym zarządzeniu przedstawił wójt Derejczyk, przesądzi tutaj o tym, kto w tym sporze jest bliżej racji.

2 komentarze

2 Komentarze

  1. Adolf

    7 października 2019 at 16:10

    Zwolnił. Ogłosił konkurs w którym i tak wiadomo kto wygra. Realia urzędów.

  2. Anonim

    7 października 2019 at 16:05

    Ta sprawa jest już nudna jak flaki z olejem…. Szukajcie czegoś ciekawszego do poczytania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Miedźno

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Miedźno

koparka

Najwięcej na budowę dróg

Jarosław Jędrysiak22 stycznia 2020
K - Ukraińcy, Rumuni, a teraz Portugalczycy (2423) + fot

Ukraińcy, Rumuni, a teraz Portugalczycy

Jarosław Jędrysiak25 grudnia 2019
K - Wojewoda unieważnił odwołanie dyrektor Skoczylas (5730) + fot

Wojewoda unieważnił odwołanie dyrektor Skoczylas

Jarosław Jędrysiak2 grudnia 2019
pociagi

Konflikt w szkole w oku kamery

Jarosław Jędrysiak15 października 2019
chcą współpracować

Chcą współpracować z Rumunami

Jarosław Jędrysiak1 października 2019
K - Co mają radni z Miedźna (6651) + fot

Co mają radni z Miedźna?

Jarosław Jędrysiak19 września 2019