Kto ma płacić za deszczówkę? – Gazeta Kłobucka
Kłobuck

Kto ma płacić za deszczówkę?

Jeden ciąg ulic, jeden kanał deszczowy i trzech jego zarządców. Anna Grabowska-Graj wyjaśniała, czy za wszystkich płaci dziś tylko miasto.
Kto ma płacić za deszczówkę?

PROBLEM. Deszczówka to nie tylko sprawa wody. To też kanalizacja do jej odprowadzania. To wreszcie opłaty z tego tytułu. Są miejsca, gdzie trudno pojąć, kto tak właściwie powinien za to wszystko odpowiadać. W Kłobucku takim miejscem jest ulica Szkolna i jej okolice

Ulica Szkolna przebiega przez Kłobuck od Kamyka aż po skrzyżowanie w pobliżu księgarni. Jej przedłużeniem jest tu dalej ulica Okólna. Droga jest w zasadzie dość prosta. Ale z urzędniczego punktu widzenia sprawy są jakby bardziej kręte. Odprowadzanie deszczówki z gromadzącej ją kanalizacji do rzeki wiąże się z opłatami. Z zasady odpowiedzialny jest za to właściciel – przy czym tu, na Szkolnej, sprawa jest już na pierwszy rzut oka bardziej złożona.
Bałagan z deszczówką
– Kłobuck jest w bardzo nieszczęśliwej sytuacji. Częstochowa jest miastem na prawach powiatu i dysponuje całą siecią kanalizacji deszczowej. U nas jest bałagan. Mówię to całkiem świadomie, bo badałem taką sprawę przy ulicy Szkolnej. Szkolna na tym odcinku jest drogą powiatową, później na krótkim odcinku jest drogą wojewódzką – kanalizacja deszczowa idzie tam później równolegle do księgarni. Dalej kanalizacja biegnie ulicą Okólną [drogą gminną – dop. red.] i wpada do rzeki. Jest trzech zarządców drogi i jedna sieć deszczowa – zwrócił uwagę Witold Dominik.
Radny mówił podczas sesji miejskiej, że dzwonił do Wód Polskich i dowiedział się, że tylko gmina płaci w przypadku wspomnianej ulicy – a właściwie ciągu ulic.
– Czy gmina płaci za wszystkich? Dla mnie jest to sytuacja niepokojąca. Może udałoby się na podstawie jakiegoś porozumienia przejąć zarządzanie siecią deszczową? Bo w tej chwili mamy bałagan – ocenił radny Dominik.
Sytuacja, gdy jedna sieć istnieje w ciągu dróg, który ma kilku właścicieli, może powodować problemy z uzyskaniem zezwoleń związanych z budownictwem i odprowadzaniem wód deszczowych. Radny jako architekt dość szczegółowo opisuje takie komplikacje jako realny problem. W tym kontekście pojawia się więc sugestia przejęcia zarządu całej sieci – na całym ciągu ulic – przez miasto.
Kto za to płaci?
W praktyce położenie miasta okazuje się w tym konkretnym przypadku nieco lepsze.
– Płacą ci, którzy mają pozwolenia wodno-prawne. Jeżeli chodzi o ulicę Szkolną, to jedyny plus jest taki, że zrzut tych wód opadowych następuje poza granicami administracyjnymi miasta. My wysyłamy więc oświadczenie, ile wód opadowych się nagromadziło, ale Wody Polskie nie naliczają nam opłaty – wyjaśniła kierownik Anna Grabowska- Graj.
Urzędniczka kłobuckiego magistratu dodaje, że takie opłaty byłyby naliczone, gdyby wspomniany zrzut deszczówki następował w granicach miasta. Jest to przy tym sytuacja nowa, wynikająca z dość świeżych przepisów. Grabowska- Graj przyznaje, że faktycznie wcześniej opłatami obciążane było właśnie miasto.
W takich okolicznościach, skoro miasto nie płaci już za całą deszczówkę zbieraną z dróg, które mają także innych zarządców, potrzeba regulowania kwestii zarządu odcinkami kanalizacji deszczowej może zejść na plan dalszy. Przynajmniej z punktu widzenia interesu miasta. Radny Dominik zauważył, że deszczówka jest odprowadzana z rejonie Okólnej w pobliżu kapliczki, na terenie miasta. Ale rozbieżności tych informacji dalej nie omawiano. Radny nie podnosił też ponownie kwestii utrudnień dotyczących zgód na odprowadzanie wód z zabudowywanych działek w sytuacji, gdy kanalizacja ma kilku zarządców. Wszystko wskazuje, że w kwestii jednego kanału, który ma trzech zarządów, nic się nie zmieni.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Kłobuck

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Kłobuck

reggae_jak_malina_6

Reggae Jak Malina

Jarosław Jędrysiak3 grudnia 2019
K - Wojownik sztuki i piewca jego talentu 1

Wojownik sztuki i piewca jego talentu

Jarosław Jędrysiak3 grudnia 2019
K - Harcerski zjazd 1

Harcerski zjazd

Jarosław Jędrysiak2 grudnia 2019
K - Damian Kulej walczy w finale The Voice of Poland

Damian Kulej walczy w finale „The Voice of Poland”

Jarosław Jędrysiak29 listopada 2019
Medalowa Mazovia Masters Cup

Medalowa Mazovia Masters Cup

Stanisław Wrzesiński29 listopada 2019
balkonik

Trwa budowa pod zakład rehabilitacji

Jarosław Jędrysiak28 listopada 2019