Najwięcej na budowę dróg – Gazeta Kłobucka
Miedźno

Najwięcej na budowę dróg

Największa część wydatków inwestycyjnych gminy Miedźno w tym roku przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rozbudowy sieci dróg gminnych na terenie samego Miedźna.
Najwięcej na budowę dróg

FINANSE. Wydatki inwestycyjne gminy Miedźno w tym roku pójdą przede wszystkim na drogi. W sumie na ten tylko cel przewidziano w budżecie okrągłe 5 milionów złotych

Gmina Miedźno wyda prawie 7,4 miliona złotych na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Inwestować będzie w infrastrukturę – ale nie tylko.
Miliony na drogi
Największa część wydatków inwestycyjnych gminy Miedźno w tym roku przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rozbudowy sieci dróg gminnych na terenie samego Miedźna. W budżet wpisano zajęcie się czterema ulicami we wschodniej części wsi: Dębową, Sosnową, Ogrodową i Polną. Są to drogi, których nawierzchnie ucierpiały m.in. po inwestycjach wymagających wykonywania wykopów, ale i po prostu kwalifikujące się do remontu. Na to zadanie zaplanowano w budżecie niemal 2,9 miliona złotych. Przy czym jest to zadanie z kilkuletnim okresem realizacji o łącznych nakładach finansowych ponad 10 mln zł.
To nie wszystkie wydatki na drogi w tym roku. Przy tworzeniu budżetu nie pominięto także drugiej dużej miejscowość gminy. W Ostrowach nad Okszą przebudowy doczekają się ulice Szkolna i Przedszkolna, na co zapisano 1,2 mln złotych. Na inne zadania drogowe na terenie gminy zaplanowano dodatkowe 890 tys. zł.
I to nie koniec wydatków na tę ważną dla wszystkich infrastrukturę. Z myślą o przyszłych inwestycjach już dziś dodatkowe 20 tys. zł przeznaczono na wykonanie projektów przebudowy następnych dróg – poza tymi dziś wpisanymi do budżetu na rok bieżący.
Na oczyszczalnię, na urząd
Co poza drogami? Wyliczmy najważniejsze i najdroższe przykłady. Okrągły milion złotych zapisano w tegorocznym budżecie na rozbudowę oczyszczalni ścieków. I ta inwestycja jest zadaniem już realizowanym, zaplanowanym w całości na lata 2019-2022, z łącznymi wydatkami w wysokości 4 mln zł.
Innym z takich kilkuletnich przedsięwzięć jest modernizacja urzędu gminy. Jeśli chodzi o gmach będący siedzibą wójta i miejscem obrad rady gminy, to w tym roku przewidziano wydanie do 200 tys. zł na rozbudowę znajdującej się tu sali sesyjnej. Dodatkowo jednak 300 tys. zł zapisano na zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby urzędu.
W Ostrowach nad Okszą gmina chce w tym roku zbudować otwartą strefę aktywności. Jeśli komuś nic to nie mówi, to dodajmy, że to taka współczesna nazwa miejsc urządzonych pod gołym niebem, a służących rekreacji ruchowej i relaksowi – najczęściej i dzieci, i dorosłych. Obiekty OSA powstają dziś w kolejnych gminach niczym kiedyś orliki. Na ten w Ostrowach radni gminni zapisali niemal 145 tys. zł.
Z kilku pozostałych wydatków na infrastrukturę wspomnijmy jeszcze 100 tys. zł na nowe oświetlenie uliczne (realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego). Oraz 25 tys. zł zapisane na instalację ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Miedźno.
W budżecie gminy ujęto także kwotę 100 tys. zł wydatków majątkowych na rzecz komendy wojewódzkiej policji. Chodzi tu znaną już sprawę powrotu posterunku policji do Miedźna – do nowego, budowanego na jego potrzeby obiektu. Gmina od początku zapowiadała wsparcie dla tej policyjnej inwestycji – wiadomo, że będzie ona służyła bezpieczeństwu tutejszych mieszkańców.
Nie tylko infrastruktura
Inwestycją w przyszłość gminy, a jeszcze bardziej w przyszłość i perspektywy jej mieszkańców, jest realizacja programów Erasmus (dwa, każdy na około 60 tys. zł) oraz programu „Kompetentni uczniowie w gminie Miedźno”. Ten ostatni to ponad 147 tys. zł zainwestowanych w edukację tutejszych dzieci. Co istotne, w większości środki na programy edukacyjne pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Dodajmy też jeszcze, że są to programy rozpisane na więcej niż jeden rok budżetowy – a piszemy tu tylko o wydatkach tegorocznych, a w sumie nakłady na nie to w całości ponad 900 tys. zł.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Miedźno

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Miedźno

K - Uczniowie pojechali do Włoch 1

Uczniowie pojechali do Włoch

Jarosław Jędrysiak4 lutego 2020
K - Jak dostrzegać przemoc i jej zapobiegać (1229) + fot

Jak dostrzegać przemoc i jej zapobiegać?

Jarosław Jędrysiak4 lutego 2020
K - Ukraińcy, Rumuni, a teraz Portugalczycy (2423) + fot

Ukraińcy, Rumuni, a teraz Portugalczycy

Jarosław Jędrysiak25 grudnia 2019
K - Wojewoda unieważnił odwołanie dyrektor Skoczylas (5730) + fot

Wojewoda unieważnił odwołanie dyrektor Skoczylas

Jarosław Jędrysiak2 grudnia 2019
pociagi

Konflikt w szkole w oku kamery

Jarosław Jędrysiak15 października 2019
derejczyk zwolnił

Derejczyk zwolnił Skoczylas

Jarosław Jędrysiak7 października 2019