Szkoła to nie tylko mury, ławki i nuda – Gazeta Kłobucka
Truskolasy

Szkoła to nie tylko mury, ławki i nuda

Zajęcia bez szkolnej rutyny zostawiają w głowach więcej wiadomości. Uczeń chłonie wiedzę lepiej i chętnie. Do tego kontakty z rówieśnikami z zagranicy i z obcymi kulturami znacznie poszerzają horyzonty. I ułatwiają zdobycie biegłości w językach obcych. SZKOŁA TRUSKOLASY
Szkoła to nie tylko mury, ławki i nuda

EDUKACJA. Już od ponad 20 lat Szkoła Podstawowa im Stanisława Ligonia w Truskolasach realizuje projekty międzynarodowe. Także i teraz uczniowie w ten sposób lepiej poznają tematykę związaną z integracją europejską, szlifują też języki obce i poznają kultury krajów europejskich

Czasy się zmieniły – i dziś wystarczy, że w szkole są nauczyciele, którzy chcą sięgać po nowe możliwości, i jest dyrekcja, która to wspiera, aby warunki dla edukacji dzieci na wsi stworzy ć takie same, jak w dużej miejskiej aglomeracji. Tak dzieje się w Truskolasach. I jest to zauważane. Tutejsi nauczyciele są zapraszani na konferencje do częstochowskich ośrodków metodycznych – jako przykład dobrej praktyki. Czym zasługują na takie opinie?
– Przez ponad dziesięć lat organizowano u nas wymianę młodzieży z niemiecką szkołą w Barssel. Równolegle z nią realizowano projekty Socrates Comenius 1 i Projekt Rozwoju Szkół ze szkołami z Niemiec, Danii i Holandii oraz projekt „Deutch-Polnische Begegnung Verständnis und Toleranz statt Vorurtell und Fremdenhass” ze szkołą w Berlinie – wymienia nauczycielka Ludmiła Pilecka.
Zainteresowanie kierowane jest nie tylko na zachód kontynentu. Także na wschód. Przykładem jest tu projekt „Poznajmy się – Gmina Wręczyca Wielka – Rejon Soleczniki”, w ramach którego przyjmowano uczniów szkoły polskiej z Litwy. Ponadto szkoła w Truskolasach jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła współpracę międzynarodową w ramach projektów eTwinning. Przystępowała też do programów Global Citizen, World Talks i International Education w ramach współpracy z organizacją AIESEC, nawiązała również współpracę z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta. Efekty?
– Dzięki temu do szkoły przyjeżdżali anglojęzyczni wolontariusze i stypendyści, którzy przybliżali uczniom kulturę swoich krajów, rozwijali ich umiejętności komunikacyjne w języku angielskim – mówi Pilecka.
Korzyści są oczywiste. Dlatego wiele programów realizowanych jest nadal. W ostatnich latach – rzecz rozpisana jest w terminach do 2021 roku – szkoła zaangażowała się w 3 projekty, które zaowocowały wprowadzeniem nowych metod nauczania języka angielskiego oraz wdrożeniem innowacji pedagogicznych, a także wieloma działaniami promującymi edukację europejską i naukę języków obcych. W Truskolasach ciągłe doskonalenie warsztatu przez nauczycieli nie jest tylko pustym hasłem. Wielu bierze udział np. w e-learningowych kursach eTwinning.
– To tygodniowe szkolenia on-line, podczas których uczestnicy poznają dokładnie jakieś narzędzie lub zestaw narzędzi i wykonują różne zadania. Celem szkoleń jest przede wszystkim wykorzystanie nabytych umiejętności w projektach eTwinning, ale przydatne są one także w codziennej pracy nauczyciela. Szkoła korzysta także z możliwości zaproszenia trenera eTwinning, dzięki czemu w szkole odbyło się jedno ze szkoleń – dodaje Ludmiła Pilecka.
Nowoczesne metody nauczania mogą być odpowiedzią na aktualne potrzeby uczniów. Bo nikt nie wątpi, że szybkie zmiany, jakich doświadczamy, zresztą wraz z cała naszą cywilizacją, sprawiają, że nauczanie tylko w starym stylu sprzed lat nie przystaje do wyzwań współczesności. Nauczyciele zaangażowani są więc w projekty, prowadzą eksperymentalne zajęcia metodą zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu.
– Są to zajęcia z matematyki, informatyki, chemii i historii prowadzone w języku angielskim. Dzięki takiej metodzie nauczania uczniowie przyswajają omawiane treści w obu językach jednocześnie, poszerzają słownictwo fachowe związane z daną dziedziną nauki, a także zwiększają umiejętności komunikacyjne – wyjaśnia Pilecka.
Dobrze wiemy, że dziś biegłość w angielskim lub jej brak wyznacza granicę między dobrą i marną pracą w przyszłości. Im więcej „zanurzenia” w języku obcym, tym większa szansa na swobodne posługiwanie się nim przez uczniów.
W ramach międzynarodowej współpracy w Truskolasach ostatnio realizuje się projekt Erasmus+ pod tytułem „Jedlo je to, čo máme spoločné” (Jedzenie jest tym, co nas łączy). Razem ze szkołami ze Słowacji, Czech i Hiszpanii.
– W ramach projektu uczniowie gościli już w czeskiej szkole, przyjmowali też partnerów u siebie, w Polsce, a planowane są jeszcze dwa wyjazdy: do Hiszpanii i na Słowację – podaje nauczycielka.
Jest tego więcej. Bo inny taki program („Be cool – write about your interests and school”) polegał na współpracy uczniów z Truskolas z kolegami z Hiszpanii i Słowacji. Projekt „Our identity in a village, town and city”, z udziałem kilku szkół polskich i placówki z Hiszpanii, zapoznawał uczniów z formą jazz chants oraz użyciem jej w celu utrwalenia form gramatycznych. Projekt „Christmas decorations around us”, tym razem z udziałem m.in. szkoły w Armenii, to z kolei prezentowanie tradycyjnych dekoracji świątecznych w miastach, domach i szkołach, znajdowanie podobieństw i różnic między regionami i krajami.
– Powstał też pomysł na nowy projekt eTwinning: „Polak, Węgier, dwa bratanki / Lengyel, magyar – két jó barát”, realizowany ze szkołą z Kiskunhalas na Węgrzech. Liczymy na to, że wszystkie te działania przygotują naszych uczniów do świadomego udziału w społeczeństwie europejskim, życia w duchu tolerancji i podejmowania nowych wyzwań – podsumowuje Pilecka. (opr. jar)
K - Szkoła to nie tylko mury, ławki i nuda 2

Nauczyciele z Truskolas podkreślają, że chętnie sami rozwijają własne kompetencje, by umieć odpowiadać na potrzeby dzisiejszych uczniów – i w ogóle potrzeby naszych czasów.
SZKOŁA TRUSKOLASY

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Truskolasy

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 34 317-33-23

Więcej w Truskolasy

f

Szukała kosztowności w cudzym mieszkaniu

Jarosław Jędrysiak4 września 2020
osinski

Boisko droższe, niż zakładano

Jarosław Jędrysiak29 maja 2020
vcf

Jerzy Brzęczek zostaje trenerem Reprezentacji Polski

Stanisław Wrzesiński27 maja 2020
osinski

„Dzikiego wysypiska nikt nie usuwa”

Jarosław Jędrysiak11 maja 2020
traktor

Wyrzucał śmieci z ciągnika na drogę

Jarosław Jędrysiak6 maja 2020
alkomat

Pijany pojechał do sklepu

Jarosław Jędrysiak14 kwietnia 2020