Czy koronawirus może przenosić się za pomocą żywności? – Gazeta Kłobucka
Zdrowie

Czy koronawirus może przenosić się za pomocą żywności?

Dobre praktyki higieniczne, w tym właściwe mycie rąk, mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami, których źródłem mogą być osoby mające kontakt z żywnością. Dotyczy to również SARS CoV-2. ARCH.
Czy koronawirus może przenosić się za pomocą żywności?

KORONAWIRUS. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS CoV-2

EFSA podkreśla, że na podstawie doświadczeń z wirusami SARS i MERS można sądzić, że nie dochodzi do infekcji człowieka poprzez żywność wirusem SARS CoV-2. Tak więc jest mało prawdopodobne, aby wirus przenosił się przez żywność, i nie ma dotychczas dowodów, aby miało to miejsce.
EFSA stale monitoruje sytuację dotyczącą ogniska zakażenia SARS CoV-2, które jest źródłem zachorowań w bardzo wielu krajach. W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie dystrybucji i sprzedaży, o czym mowa dalej.

Obróbka termiczna a koronawirus
Koronawirusy potrzebują do namnażania gospodarza, którym jest człowiek. Dokładna obróbka termiczna jest dla nich zabójcza, ponieważ koronawirus ulega zniszczeniu, gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury, np. 60 stopni C przez 30 min. Tak więc w przypadku mięsa czy produktów surowych typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym również SARS CoV-2.

Jak przenosi się SARS CoV-2?
Wirus przenosi się na dwa sposoby. Bezpośrednio – poprzez kontakt z wydzielinami zainfekowanej osoby (droga kropelkowa, ale również kał i mocz). Pośrednio – poprzez kontakt z powierzchniami, na których znajdują się wydzieliny osoby zainfekowanej (wskutek kichania i kaszlu). Aktualnie dostępne dane wskazują na to, że wirus może przetrwać na powierzchniach kilka godzin. Można się pozbyć go ze środowiska, podobnie jak w przypadku większości mikroorganizmów, za pomocą zwykłych środków dezynfekcyjnych stosowanych w gospodarstwie domowym.

Branża spożywcza kontra wirus
Dobre praktyki higieniczne, w tym właściwe mycie rąk, mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami, których źródłem mogą być osoby mające kontakt z żywnością. Dotyczy to również SARS CoV-2. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby stosować standardowe praktyki w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, które obejmują: właściwą higienę rąk, higienę kasłania/kichania, zasady bezpieczeństwa żywności, ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel), natomiast osoby chore wykazujące ww. objawy nie mogą pracować w zakładach spożywczych.
Pracownicy branży spożywczej muszą myć ręce: przed rozpoczęciem pracy; przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona; po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; po skorzystaniu z toalety; po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; po jedzeniu, piciu lub paleniu; po kontakcie z pieniędzmi.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zdrowie

Więcej w Zdrowie

ferry-boat-123059_1920

Koronawirus bardziej żywotny

Jarosław Jędrysiak29 marca 2020
szpital

Czym leczą COVID-19?

Jarosław Jędrysiak28 marca 2020
onz

ONZ uruchamia program pomocy dla najuboższych krajów w walce z COVID-19

Ewa Chojnacka26 marca 2020
szpital

Umierają też młodzi

Jarosław Jędrysiak20 marca 2020
koronawirus

Sposoby ograniczenia ryzyka zakażenia

Ewa Chojnacka3 marca 2020
wirus

Koronawirus z Chin zabija

Jarosław Jędrysiak31 stycznia 2020