Wójt rozda stypendia – Gazeta Kłobucka
Wręczyca Wielka

Wójt rozda stypendia

Stypendia wręczane są symbolicznie podczas specjalnej gali.
Wójt rozda stypendia

EDUKACJA. W gminie Wręczyca Wielka można starać się o stypendium dla uczniów. Kto może złożyć wniosek o jego przyznanie?

Gminne stypendia praktykowane są przez niektóre samorządy. Własną wersję tego rozwiązania promującego zdolne i pracowite dzieci mieszkańców ma też gmina Wręczyca Wielka. Zasady reguluje tu uchwała rady gminy, którą podjęto w 2015 roku. Stypendium można uzyskać za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, a prawo do jego uzyskania mają uczniowie zamieszkali w gminie Wręczyca Wielka. Co jeszcze warto wiedzieć? Stypendium może być przyznane na podstawie złożonego wniosku. Wniosek taki może złożyć rodzic (lub prawny opiekun) ucznia, sam uczeń – jeśli jest już pełnoletni – może też to zrobić dyrektor szkoły ucznia lub kierownik gminnej placówki kulturalnej albo organizacja działająca na terenie gminy w zakresie oświaty, kultury bądź sportu. Wniosek taki – w ustalonej formie (do pobrania w urzędzie gminy lub na jego stronie internetowej) – należy złożyć do 30 lipca w pokoju nr 1 w urzędzie gminy. Trzeba też dodać poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, które potwierdzą spełnianie warunków do przyznania stypendium. Jakich?
Pierwsza okoliczność do przyznania stypendium to wybitne osiągnięcia naukowe ucznia. Rozumie się przez to zdobycie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego (olimpiady) albo konkursu wiedzy na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Druga możliwość to wybitne osiągnięcia sportowe. Tu uważa się za wystarczające do wnioskowania o stypendium zdobycie medalu lub indywidualnego tytułu finalisty w zawodach rangi co najmniej wojewódzkiej lub fakt powołania ucznia do młodzieżowej kadry narodowej. Trzeci rodzaj osiągnięć uprawniających do otrzymania stypendium związany jest z kulturą. Tu warunkiem jest otrzymanie nagrody lub wyróżnienia indywidualnego w konkursie artystycznym na szczeblu co najmniej wojewódzkim, względnie indywidualna lub zespołowa publikacja dorobku artystycznego – przy czym publikacja taka musi mieć miejsce w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym. Stypendium według wyżej wspomnianych kryteriów może być też przyznane całej drużynie (zespołowi) – w dziedzinie sportu, kultury, nauki.
Ważne, że stypendium przyznaje się za rok szkolny poprzedzający wniosek. Jest to stypendium jednorazowe. Wręczane jest uroczyście podczas specjalnej ceremonii, a w wymiarze finansowym – trafia na wskazane rachunki wyróżnionych uczniów najpóźniej do połowy listopada. Chyba że to stypendia dla zespołów – wtedy dysponuje nimi instytucja kierująca takim zespołem.
Ile można dostać? W uchwale z 2015 roku wpisano, że za osiągnięcia indywidualne przyznaje się kwotę co najmniej 500 zł. Za osiągnięcia zespołowe – co najmniej 800 zł. Ile dokładnie? To co roku ustala wójt. Kwota zależy zarówno od możliwości gminy, jak i od liczby wyróżnionych. Decyzje w tej sprawie nie podlegają odwołaniu. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wręczyca Wielka

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 34 317-33-23

Więcej w Wręczyca Wielka

policja8

Miał ponad 4 promile, ale jechał

Jarosław Jędrysiak16 października 2020
osinski

Nie wręczą stypendiów

Jarosław Jędrysiak13 października 2020
flaga

Też chcą maszt i flagę narodową

Jarosław Jędrysiak6 października 2020
alkomat

Pijana wjechała w ciężarówkę

Jarosław Jędrysiak23 września 2020
pogrzeb

Pogrzeb bohaterów Września

Jarosław Jędrysiak20 września 2020
osinski

Laptopy trafiły do szkół

Jarosław Jędrysiak14 września 2020