Uwaga na oszustów w transporcie – Gazeta Kłobucka
Powiat

Uwaga na oszustów w transporcie

Inspekcja Transportu Drogowego podkreśla, że typując przedsiębiorstwa transportowe do kontroli, nie stosuje zasady losowania.
Uwaga na oszustów w transporcie

UWAGA. Inspekcja Transportu Drogowego ostrzega przed oszustami, którzy deklarują pomoc w uniknięciu kontroli w przedsiębiorstwach transportowych. W zamian żądają wpłaty kilku tysięcy złotych na wskazany rachunek bankowy w określonym terminie

W ostatnich dniach Inspekcja Transportu Drogowego otrzymała od kilku przewoźników informacje dotyczące przesłanych firmom transportowych e-maili, w których oszuści oferują pomoc m.in. w uniknięciu kontroli w przedsiębiorstwie.
Oszuści wysyłają e-maile do firm transportowych. Z treści wiadomości wynika, że firmy zostały wytypowane poprzez losowanie do kontroli, którą rzekomo ma przeprowadzić Inspekcja Transportu Drogowego. Aby uwiarygodnić „ofertę” i przekonać przewoźnika do wpłaty środków pieniężnych, twierdzą, że kontrola z założenia ma zakończyć się ujawnieniem nieprawidłowości i zastosowaniem wysokich kar.
ITD informuje i ostrzega
Inspekcja Transportu Drogowego ostrzega i apeluje do przewoźników, aby każdy tego typu e-mail traktowali z ostrożnością i nie reagowali na żądania oszustów. Nie należy również przekazywać nieuprawnionym osobom żadnych dokumentów związanych z działalnością transportową. Osoby, które otrzymają tego typu e-maile, powinny powiadomić właściwe organy ścigania.
Inspekcja Transportu Drogowego podkreśla, że typując przedsiębiorstwa transportowe do kontroli, nie stosuje zasady losowania. Prowadząc działania kontrolne w przedsiębiorstwie, Inspekcja Transportu Drogowego kieruje się obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o transporcie drogowym, jak i rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem możliwe jest przeprowadzenie analizy stwierdzonych podczas kontroli naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów w danym roku kalendarzowym. Na podstawie dokonanej analizy właściwy organ ITD określa wartość wysokiego współczynnika ryzyka występowania tych naruszeń dla danego roku, w terminie do 31 marca roku następnego. W przypadku gdy podmiot wykonujący przewóz drogowy zostanie ujęty w wykazie sporządzonym na podstawie dokonanej analizy, podlega kontroli w swojej siedzibie. (as)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiat

Więcej w Powiat

trybuny

Zmniejszenie ograniczeń związanych z pandemią

Adam Świerczyński4 sierpnia 2020
papierosy-policja

Wpadł handlarz lewym tytoniem

Jarosław Jędrysiak3 sierpnia 2020
syreny

Jutro zawyją syreny

Jarosław Jędrysiak31 lipca 2020
laptop

Oszuści nie mają wakacji

Jarosław Jędrysiak29 lipca 2020
urna

Wybory „wirusowo” bezpieczne

Jarosław Jędrysiak28 lipca 2020
kasa

Ubywa milionerów w kłobuckim

Adam Świerczyński28 lipca 2020