Czego dorobili się radni z Wręczycy? – Gazeta Kłobucka
Wręczyca Wielka

Czego dorobili się radni z Wręczycy?

W tym tygodniu analizujemy majątki radnych z gminy Wręczyca Wielka. ARCH.
Czego dorobili się radni z Wręczycy?

RAPORT. W tym tygodniu analizujemy majątki radnych z gminy Wręczyca Wielka. Czego się dorobili samorządowcy? Jakie mają dochody, oszczędności, długi? Zapraszamy do lektury naszego raportu


Barbara Bogus
radna

Środki pieniężne: brak. Nieruchomości: dom 120 m kw. o wartości 250 tys. zł na działce 0,3994 ha o wartości 80 tys. zł, budynek gospodarczo-garażowy 72 m kw. o wartości 50 tys. zł (współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: wynagrodzenie 30 042,71 zł; dieta radnej 14 170 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Artur Brodziak
radny

Środki pieniężne: 104 420 zł i 397 euro (współwłasność małżeńska). Papiery wartościowe: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, akcje, kapitałowe ubezpieczenie na życie – na kwotę 319 815 zł (współwłasność małżeńska). Nieruchomości: dom 220 m kw. o wartości 253 tys. zł; gospodarstwo rolne 10,83 ha o wartości 410 tys. zł (wszystko własność odrębna). Dochód za rok 2019: działalność gospodarcza (sprzedaż agencyjna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych) 165 675,30 zł; gospodarstwo rolne 4,8 tys. zł; dieta radnego 13 970 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: peugeot 508 z 2011 r.; toyota yaris z 2007 r.; urządzenie do przecisków (wszystko współwłasność małżeńska). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Robert Broś
radny

Środki pieniężne: 148 382,99 zł. Nieruchomości: dom 146,3 m kw. o wartości 350 tys. zł; działka zabudowana 0,0875 m kw. o wartości 80 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska); 1/6 mieszkania 59,9 m kw. o wartości 26,5 tys. zł (majątek odrębny). Dochód za rok 2019: ze sprzedaży akcji 839,74 zł; zasiłek dla bezrobotnych 8341,20 zł; dieta radnego 14 670 zł (wszystko współwłasność małżeńska). Mienie powyżej 10 tys. zł: citroen C3 picasso z 2012 r. (współwłasność małżeńska). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Michał Hendzlik
radny

Środki pieniężne: 70 812 zł (współwłasność małżeńska). Nieruchomości: dom 101 m kw. o wartości 160 tys. zł; gospodarstwo rolne 1,6903 ha o wartości 58 tys. zł (części w dwóch miejscowościach); działka mieszkalna 0,2025 ha o wartości 40 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: wynagrodzenie 49 963 zł; dieta radnego 13 970 zł; świadczenie 500+ 3 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: citroen C3 z 2007 r. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Artur Klorek
radny

Środki pieniężne: 10 tys. zł (współwłasność). Papiery wartościowe: akcje na 1103 zł; ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na 71 637 zł (współwłasność małżeńska). Nieruchomości: dom 159 m kw. i pomieszczenie gospodarcze 50 m kw. o wartości 255 tys. zł na działce 0,43 ha o wartości 49 tys. zł (współwłasność małżeńska); mieszkanie własnościowe spółdzielcze 30,8 m kw. o wartości 180 tys. zł (majątek odrębny); mieszkanie własnościowe spółdzielcze 58,4 m kw. o wartości 310 tys. zł (współwłasność z mamą). Dochód za rok 2019: renta 27 328,88 zł; dieta radnego 17 180 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Paweł Kocik
radny

Środki pieniężne: 6688 zł. Nieruchomości: dwa domy o powierzchni [łącznej?] 218 m kw. i wartości 300 tys. zł; gospodarstwo rolne 3 ha (6 ha – dzierżawa) o wartości 60 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: wynagrodzenie 25 665 zł; gospodarstwo rolne 4 tys. zł; dieta radnego 13 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: ciągnik rolniczy zetor 8111 o wartości 17 tys. zł. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Krzysztof Ocimek
wiceprzewodniczący rady

Środki pieniężne: 32 899,64 zł. Nieruchomości: dom 170 m kw. o wartości 400 tys. zł na działce 1,721 ha o wartości 80 tys. zł; gospodarstwo rolne 2,4871 ha o wartości 50 tys. zł; dom z garażem 120 m kw. o wartości 500 tys. zł na działce 0,1 ha o wartości 50 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: działalność gospodarcza (wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych) 93 552,74 zł; dieta radnego 14 570 zł; zasiłek chorobowy 1275,90 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: toyota avensis z 2004 r.; hyundai i30 z 2007 r. (wszystko współwłasność małżeńska). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Janusz Ogłaza
radny

Środki pieniężne: 105 254,23 zł (pracowniczy program emerytalny, współwłasność małżeńska). Nieruchomości : dom 44 m kw. o wartości 30 tys. zł; dom 168 m kw. o wartości 430 tys. zł; działka zabudowana 0,6182 ha i nieruchomość rolna 0,3175 ha o łącznej wartości odpowiednio 70 tys. zł i 8 tys. zł (wszystko majątek odrębny). Dochód za rok 2019: wynagrodzenie 137 607,11 zł; dieta radnego 18,2 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Mienie powyżej 10 tys. zł: peugeot 301 z 2014 r. (współwłasność małżeńska). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt odnawialny z limitem 17 tys. zł.


Anita Toborek
radna

Środki pieniężne: brak Nieruchomości: dom 192,2 m kw. o wartości 550 tys. zł na działce 0,845 ha o wartości 100 tys. zł (współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: wynagrodzenie 96 417,77 zł; dieta radnej 137 zł; umowa zlecenie 17,6 tys. zł [prawdopodobnie w oświadczeniu jest błąd – i kwota 17,6 tys. zł dotyczy diety, a 137 zł dotyczy umowy zlecenia]. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt hipoteczny na budowę domu 69 540 franków szwajcarskich; kredyt gotówkowy 10 951 zł; kredyt gotówkowy 27 186 zł.


Jakub Winecki
radny

Środki pieniężne: 54 142,06 zł. Nieruchomości : brak. Dochód za rok 2019: działalność gospodarcza (pracownia projektowa) 25 204,61 zł; dieta radnego 14 870 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: kia rio z 2016 r. (skoda roomster z 2010 r. – sprzedany w 2019 r.). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: leasing – wartość 85365,85 zł, okres 59 mies., rata 1294,20 zł netto.


Piotr Wydmuch
radny

Środki pieniężne: konto prywatne 1135,23 zł; konto firmowe 26 262,80 zł. Nieruchomości: dom 75 m kw. o wartości 90 tys. zł na działce 0,1599 ha o wartości 20 tys. zł; gospodarstwo rolne 5,4011 ha o wartości 150 tys. zł (wszystko majątek odrębny). Dochód za rok 2019: działalność gospodarcza (usługi informatyczne) strata -7079,99 zł; gospodarstwo rolne 3801 zł; dieta radnego 13 970 zł; umowa zlecenie 1080 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: ford fiesta z 2009 r. o wartości 20 tys. zł (majątek odrębny); peugeot boxer z 2002 r. o wartości 5 tys. zł (samochód firmowy, majątek odrębny). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt gotówkowy 17 382,01 zł; kredyt konsolidacyjny 32 104,82 zł; limity kredytowe: 50 tys. zł i 32,6 tys. zł; karta kredytowa z limitem 21,2 tys. zł.


Małgorzata Zatyka
radna

Środki pieniężne: brak. Nieruchomości: dom 220 m kw. o wartości 400 tys. zł na działce 0,1952 ha o wartości 30 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 34 272,68 zł; wynagrodzenie w dziennym domu senior+ 9164 zł; dieta radnej 17 780 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: fiat panda z 2015 r. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Urszula Zomerfeld
radna

Środki pieniężne: 22 tys. zł (½ wspólności majątku wg umowy rozdzielności małżeńskiej). Nieruchomości: dom 136 m kw. o wartości 350 tys. zł, budynek gospodarczy 115 m kw. i działka 0,24 ha wartości łącznie 200 tys. zł (wszystko ½ własności zgodnie z umową rozdzielności małżeńskiej). Dochód za rok 2019: wynagrodzenie 62 899,76 zł; dieta radnej 17 180 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt hipoteczny 133 195 zł (zobowiązanie wspólnie z małżonkiem).


Wiesław Żerdziński
wiceprzewodniczący rady

Środki pieniężne: brak. Papiery wartościowe: Fundusz Własności Pracowniczej 5806,08 zł. Nieruchomości: dom 206,22 m kw. o wartości 300 tys. zł na działce 0,6550 ha o wartości 40 tys. zł; gospodarstwo rolne 4,2901 ha o wartości 150 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: gospodarstwo rolne 2913,47 zł; świadczenie przedemerytalne 14 582 zł; obowiązki obywatelskie i społeczne 18,2 tys. zł; umowa o dzieło 2,8 tys. zł; umowa zlecenie 1737,57 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: instalacja fotowoltaiczna 5 kW o wartości 30 tys. zł; koparko-ładowarka z 1980 r. o wartości 15 tys. zł; chevrolet cruze z 2011 r. o wartości 20 tys. zł. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: debet na ROR 15 411,56 zł; kredyt na instalację fotowoltaiczną 7581,10 zł.

Dane dotyczące przewodniczących rad gmin znajdą się
w osobnym zestawieniu.

(oprac. jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wręczyca Wielka

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 34 317-33-23

Więcej w Wręczyca Wielka

policja8

Miał ponad 4 promile, ale jechał

Jarosław Jędrysiak16 października 2020
osinski

Nie wręczą stypendiów

Jarosław Jędrysiak13 października 2020
flaga

Też chcą maszt i flagę narodową

Jarosław Jędrysiak6 października 2020
alkomat

Pijana wjechała w ciężarówkę

Jarosław Jędrysiak23 września 2020
pogrzeb

Pogrzeb bohaterów Września

Jarosław Jędrysiak20 września 2020
osinski

Laptopy trafiły do szkół

Jarosław Jędrysiak14 września 2020