Kłobuck

Rekrutują do szkół i przedszkoli

Rozpoczęła się rekrutacja do kłobuckich szkół i przedszkoli.
Rekrutują do szkół i przedszkoli

EDUKACJA. Właśnie rozpoczęły się zapisy dzieci do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Kłobuck. Potrwają do końca marca

Zapisy do szkoły dotyczą dzieci z rocznika 2013 (obowiązkowo) i z rocznika 2014 (o ile rodzice chcą posłać do szkoły 6-latka). Z urzędu są przyjmowane dzieci zamieszkujące na terenie obwodu danej szkoły. Wzór zgłoszenia można dostać w urzędzie, również na stronie www.
Można do innej szkoły
Wybór szkoły, w której obwodzie się mieszka, nie jest obowiązkowy. Miejsce w takiej szkole jest dla dzieci z jej obwodu zarezerwowane, ale rodzice mogą zdecydować, że chcą oddać swą pociechę do innej placówki. W gminie Kłobuck liczy się wtedy to, czy ta wybrana przez rodziców szkoła spoza obwodu dysponuje wolnym miejscem dla ich dziecka. Ponieważ teoretycznie może się okazać, że takiego miejsca brakuje, rodzice mogą też układać listę własnych preferencji co do szkół, do których chcą oddać swoją latorośl. Wtedy, gdyby się okazało, że szkoła wskazana jako pierwsza nie dysponuje wystarczającą liczbą miejsc, dziecko będzie mogło być przyjęte do kolejnej wskazanej, w której takie miejsca są. Zaznaczmy raz jeszcze, że zawsze też dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole we własnym obwodzie, więc nie zdarzy się, że dla kogokolwiek w ogóle braknie miejsca w klasie. Przy czym wtedy i tę szkołę trzeba ująć na liście preferencji – choćby na ostatnim jej miejscu.
Skądinąd wiadomo, że o liczbie miejsc w szkołach decydują względy organizacyjne. Jeśli – użyjmy hipotetycznego przykładu – w danym obwodzie szkolnym mieszka tyle dzieci, że mieszczą się w jednej klasie (tj. w jednym oddziale), ale po ich przyjęciu w takiej klasie brak już wolnych miejsc, to dla dzieci spoza obwodu, które rodzice też chcieliby do takiej szkoły posyłać, raczej nie tworzy się dodatkowej klasy. Przede wszystkim ekonomicznie nie ma to sensu. A, jak wiadomo, oświata poważnie obciąża budżety gmin, więc takich dodatkowych wydatków nikt nie chce. Raczej szuka się oszczędności. I dzieje się tak praktycznie we wszystkich gminach.
Ważne terminy dla rodziców przedszkolaków
Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek odbycia w przedszkolu rocznego przygotowania przed rozpoczęciem nauki w szkole. Natomiast dzieciom w wieku 3-5 lat przysługuje prawo korzystania z przedszkola. Miejsca w przedszkolach gminnych są dostępne w pierwszej kolejności dla dzieci mieszkańców gminy Kłobuck. Inne dzieci mogą zostać przyjęte, o ile pozostaną wolne miejsca.
Różne są terminy składania zgłoszeń w przypadku dzieci, które dopiero pójdą do przedszkola i tych, które będą tam rozpoczynać kolejny rok. Jeśli dziecko już jest przedszkolakiem i rodzice chcą, by w kolejnym roku nadal pozostawało w tym samym przedszkolu, to muszą do 21 lutego wypełnić odpowiednią deklarację i złożyć ją w tym właśnie przedszkolu. Jeśli natomiast chodzi o dzieci, które pójdą do przedszkola po raz pierwszy, to rodzice wypełniają wtedy wniosek o przyjęcie do przedszkola. Ten dostępny jest w magistracie lub na oficjalnej stronie miasta. Termin składania takiego wniosku jest inny – od 2 do 31 marca.
Podobnie jak w przypadku szkół także tutaj rodzice wskazują listę preferowanych przedszkoli, zaczynającą się od wymienienia tej z placówek, do której najbardziej chcieliby posłać swą pociechę. O kolejności przyjęć decydują tu najpierw kryteria ustawowe, potem te ustalone przez gminę jako organ prowadzący.
Wyniki w kwietniu
To, kto zostanie zakwalifikowany do placówki wskazanej przez rodziców – czy to do szkoły, czy do przedszkola – zostanie podane do publicznej wiadomości w poniedziałek 6 kwietnia. Potem bardzo ważne będzie, aby do 17 kwietnia rodzice potwierdzili, że zapisują swe dziecko właśnie do tej placówki, do której zostało zakwalifikowane. Jeśli tego nie zrobią, zostanie uznane, że z miejsca tego rezygnują. Następnie, na podstawie złożonych potwierdzeń, 20 kwietnia zostaną ogłoszone listy przyjętych i nieprzyjętych do danych placówek. Dodajmy, że jest też możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia – do dyrektora danej placówki. A potem – choćby i do sądu. W praktyce o takich sytuacjach i o potrzebie odwoływania się do takich środków słyszy się jednak niezwykle rzadko.
Warto pytać o szczegóły w placówce, do której chce się posłać własne dziecko. Tam powinno się uzyskać odpowiedź na pytania we wszelkich sprawach związanych z rekrutacją. Na pewno powinno się też tam szukać porady we wszelkich sytuacjach, które nieco odbiegają od najczęściej spotykanych przypadków.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck

Nasze młode tenisistki z ważnym sukcesem

Jarosław Jędrysiak22 maja 2024

Młodzi muzycy konkurują na scenie

Jarosław Jędrysiak20 maja 2024

Starosta i wicestarosta z życzeniami w ZOZ

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Dobrze uczą śpiewać w Kłobucku

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Burmistrz dziękował pracownikom służb komunalnych

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Dzień tych, którzy krzewią czytelnictwo

Jarosław Jędrysiak15 maja 2024