Bór Zapilski, Hutka, Wręczyca

Gmina wzywa do korzystania z kanalizacji

Wicewójt skierował pisma do mieszkańców, w których jasno określono, do kiedy muszą się podpiąć do wybudowanej kanalizacji. Nakazuje to ustawa. A gmina ma narzędzia, by obowiązki egzekwować.
Gmina wzywa do korzystania z kanalizacji

KANALIZACJA. Trochę nakazu, trochę prośby, trochę groźby. Gmina Wręczyca wzywa mieszkańców dwóch miejscowości do podpinania się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej

W wydanych w poniedziałek pismach do mieszkańców zastępca wójta Bogusław Głąb w imieniu gminy wzywa mieszkańców Hutki i Boru Zapilskiego do wypełnienia obowiązku podpięcia swych nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jako podstawa tego wezwania jest wskazana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Termin jest jasno określony – podłączenia mają nastąpić do 31 sierpnia tego roku. Jest też dodana prośba o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających własność posesji, by w urzędzie podpisać umowę dotyczącą korzystania z kanalizacji i protokół odbioru przyłącza.
Numer z szambem wylewanym do rowu nie przejdzie
Poza tym trzeba też zabrać do urzędu dokumenty potwierdzające wywóz z szamba nieczystości ciekłych. Jeśli ktoś szambo opróżniał legalnie i takie dokumenty ma, to na pewno nie ma się czego obawiać. Innych możliwych i niechwalebnych sytuacji nie będziemy tu szerzej kreślić, bo są one, jak wiadomo, tajemnicą poliszynela.
W piśmie wicewójta jest też element „grożenia palcem” – to znaczy zasugerowana jest sankcja wobec tych, którzy obowiązek podpięcia się do kanalizacji będą dalej ignorować. Wicewójt pisze nieco enigmatycznie o konsekwencjach, jakie są „przewidziane przepisami prawa”.
Co jest w tym akcie prawnym, na który powołuje się gmina, oczekując jednocześnie, że do końca sierpnia mieszkańcy podepną się do kanalizacji?
Podpięcie się to ustawowy obowiązek
W przywołanych artykułach ustawy mowa o tym, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości poprzez jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Dalej przepisy podają – upraszczając – że szambo może być używane wtedy, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest gdzieś niemożliwa lub niezasadna. Skoro więc taka sieć jest, istnieje – to nie ma miejsca na szamba. Można mieć co najwyżej przydomową oczyszczalnię ścieków. Ale to – kto zgłębił choć trochę temat – sprawa bardziej skomplikowana niż posiadanie szamba czy wpięcie się w gotową sieć kanalizacyjną. Krótko mówiąc: skoro jest sieć kanalizacyjna, to mieszkaniec zapewnia czystość na działce poprzez wpięcie się do niej. Domyślnie: skoro się nie wpina, to nie zapewnia czystości w wymagany sposób. A to już grozi konsekwencjami. I o tym mówi kolejny przywołany ustęp ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie wykonuje obowiązków nakładanych przez ustawę – w tym i tego, który dotyczy wpięcia się do sieci kanalizacyjnej – wójt wydaje decyzję nakazującą wykonanie takiego obowiązku. A tu odmowa wykonania nakazu wiąże się już z grzywną.
Wszyscy w szachu
Perspektywa płacenia grzywny może być decydująca. Jeśli ktoś kalkuluje, że szambo opłaca mu się bardziej niż wpięcie się do kanalizacji, to musi wziąć pod uwagę, że finansowe konsekwencje odmowy przyłączenia się mogą mu taką kalkulację mocno zmienić.
Nie wiemy, jakie kroki ostatecznie będzie musiała podjąć władza lokalna w gminie Wręczyca. Oczekiwanie od mieszkańców wpięcia się do kanalizacji w jasno określonym terminie wskazuje, że strona urzędowa jest zdeterminowana, by do tego doprowadzić.
Wiedzą dość powszechną jest to, że w szachu są w tego typu sytuacjach zawsze nie tylko mieszkańcy, którzy mają opory przed przyłączeniem się, ale i gminy. Bo gminy dostają na kanalizacje spore dotacje, ale muszą potem wykazać, że z sieci realnie ludzie potem korzystają. Jeśli wykazać tego nie mogą, muszą te grube miliony zwracać. Skutki finansowe odczuwają wtedy wszyscy w całej gminie. Skłonienie do działania tych, którzy się ociągają, wydaje się więc taktyką lepszą z punktu widzenia ogółu mieszkańców. Jakkolwiek może się nie podobać tym, którym obowiązek podpinania się do sieci jest urzędowo komunikowany. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bór Zapilski, Hutka, Wręczyca

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Bór Zapilski, Hutka, Wręczyca