Powiat

Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej

Student czy uczeń, który pracuje w Polsce na podstawie umowy o pracę, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.
Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej

ZUS. Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, bez przeszkód mogą podjąć pracę na wakacje. Muszą jednak Reklama Reklama pamiętać, że w niektórych sytuacjach uzyskany przychód może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia

Student czy uczeń, który pracuje w Polsce na podstawie umowy o pracę, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Nawet w sytuacji, gdy ma on mniej 26 lat. Pracodawca opłaca za niego obowiązkowo składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz składkę zdrowotną. Takie zatrudnienie ma sporo korzyści, bo nie tylko gwarantuje ochronę, którą dają ubezpieczenia społeczne, czyli m.in. prawo do świadczeń w razie choroby lub macierzyństwa, ale też wiele przywilejów wynikających z Kodeksu pracy, w tym prawo do urlopu czy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. I w przypadku umowy o pracę trzeba pamiętać o pilnowaniu limitów zarobków, by renta rodzinna nie została zmniejszona lub zawieszona.
Umowa-zlecenie – kiedy obowiązek składek
Inaczej jest z umową-zleceniem. To najpopularniejsza forma podejmowania pracy przez uczącą się młodzież. Głównie zyskuje na tym zleceniodawca, bo nie płaci składek za ucznia czy studenta. Korzyści ma też sam młody człowiek, bo ma okazję zapracować na swoje codzienne wydatki czy wakacje.
– Faktem jest, że umowa-zlecenie zawarta z uczniem lub studentem do 26. roku życia nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Przychody osiągane przez nich z tytułu wykonywanej umowy nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Jednak w sytuacji , kiedy uczeń lub student wykonuje umowę-zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem, będzie on objęty obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym, a przychód osiągany z tej umowy będzie miał znaczenie dla zmniejszenia bądź zawieszenia świadczenia.
Zawieszenie czy zmniejszenie?
ZUS zawiesi prawo do renty, jeśli przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli natomiast przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia, rentę rodzinną ZUS zmniejszy o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.
Od 1 czerwca 2020 r. kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3732,10 zł (brutto). Natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130 proc. tego wynagrodzenia wynosi 6931,00 zł (brutto). Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3732,10 zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3732,10 zł do 6931 zł miesięcznie spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2020 roku wynosi: 527,35 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6931 zł miesięcznie będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty renty rodzinnej w danym miesiącu.
W przypadku gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie osiągającej dodatkowe przychody. (as)

Zobacz komentarze (1)

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiat

Więcej w Powiat

Stypendium za przyszłą pracę

Jarosław Jędrysiak21 maja 2024

Rozmawiali o regionalnej drodze rowerowej

Jarosław Jędrysiak19 kwietnia 2024

Nie daj się zrobić „na pompę”

Jarosław Jędrysiak15 kwietnia 2024

Jak poprawnie głosować?

Jarosław Jędrysiak7 kwietnia 2024

„Bezpieczny cyklista”

Jarosław Jędrysiak30 marca 2024

Pijany kierowca traci swój pojazd

Jarosław Jędrysiak27 marca 2024