Prawnik Radzi

W ostatnim czasie pojawiają się w mediach informacje o uchwaleniu przez sejm nowych przepisów, które ułatwiają ogłaszanie i przeprowadzanie upadłości konsumenckiej.
Upadłość konsumencka budzi żywe zainteresowanie, albowiem skala zadłużenia podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej z roku na rok w kraju się zwiększa, a wyjście z „pętli zadłużenia” jest niezwykle trudne i w wielu wypadkach już praktycznie niemożliwe.

Prawnik   
Kasperkiewicz Adam   

Cała, bezpłatna porada prawna w najnowszym wydaniu GK.

Zbiór artykułów:
Zamach na niezależne sądownictwo [28-07-2017]
O mowie nienawiści [06-04-2017]
Świadczenie alternatywne w zapisie zwykłym [26-06-2016]
Darowizna na wypadek śmierci [19-06-2016]
Ochrona stosunku pracy radnego [14-02-2016]
Kilka uwag o precedensie w systemie prawnym common law [31-01-2016]
Polski proces karny – kontradyktoryjny czy inkwizycyjny? [25-01-2016]