Wszystkie posty oznaczone "Brać kamień spod torów?"

  • Popów
    Brać kamień spod torów?

    PROBLEM. Sołtys Kamieńszczyzny wysunął propozycję poprawy fatalnego stanu dróg poprzez wykorzystanie kamienia spod wymiany torów kolejowych. Co...