Wszystkie posty oznaczone "Do Posadówki asfaltem"

  • Złochowice, Waleńczów
    Do Posadówki asfaltem

    DROGI. Kilometr nowej drogi połączy Złochowice z południowymi peryferiami Waleńczowa. Przedłużenie ulicy Kościelnej uzyska asfaltową nawierzchnię w...