Wszystkie posty oznaczone "Fotoradar potrzebny czy nie?"

  • Krzepice
    Fotoradar potrzebny czy nie?

    PROBLEM. Na skrzyżowaniach obwodnicy Krzepic zdarzały się wypadki. Także tam, gdzie przecina ją droga do Lipia. Czy...